和ネット検索


ニュースヘッドライン

県内関係掲示板
2ちゃんねる関係スレッド一覧
2ちゃんねる・2ちゃんねる(SC)
Yahoo和歌山掲示板
トピック一覧(全般・行政)
Yahoo株式掲示板
県内本社所在地企業

東証1部上場
東証2部・JASDAQ上場
主要事業所県内所在企業
公益上場企業
一般上場企業
その他県内対象掲示板
まちBBS・爆サイ.com等スレッド・他掲示板リンク一覧


[掲示板に戻る全部  1-  101-  最新50
1 wa
ゲスト

wa 2019/1/20 10:10  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nihonn kamotu tetudou no shainn ga sitetu no shainn ni dennsha wo te-ma ni sita Curriculum wo si sitetu no hitotati ga clear site inai to siteiru ki no setteio de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
nihonn kamotu tetudou no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite sirnai kami mo iru noka inai noka kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite nihonn kamotu tetudou no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no kurusii taikann ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita ikimono wo dou awaseruka no kennkyuu tosi ta koto wo seihu de site iru koto ni isha ga dorekurai sannka siteiru ka ga kannja ni kikenn wo tomonau ga ki no koto no kanousei ni hurerezu ni iru wariai ga ari ooku no hito no karada ni taisite tiryou mokuteki no kikann ga motto naoseru kanousei wo dou ippamnn no siminn ni tutaereru ka no te-ma ga byouinn ni motomerareteiru joutai ha iroiro na byouinn de iroiro na huu ni nikutai no seichou wo omotteiru sonnzai ga kannjite iru hazu desuumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? dennkai situ no sauna kiddo to iwarete iru ki no settei ga ari ooku no hito no karada ni natte kurete ita imo ni sauna no taikann no kioku de iru tosi ta ki nop settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
sennkaisitu no sauna kiddo to iwarete iru ki no settei nusi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinnkou ni taisite dennkaisitu no sauna kiddo ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka


2 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2019/1/20 10:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

歌詞?
3 Re: wa
ゲスト

wa 2019/1/25 11:56  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tokugawa bakuhu no jidai ni ima no kabusiki no kaisha no TOTO no shainn ni naru kakei no hito tati ha huurinn no oto ni mannko ga kannjita sigeki wo awase tudukeru ki no settei de mannko ga kannji ta oto no sinndou no kioku wo awase tudukeru ki no settei wosi sex no toki ni kesi no mi wo riyou no koto kara kesinomi ga awqasaru koto mo ookatta ke-su ga ooku atta ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
TOTO no no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tokugawa bakuhu jidai ni yane ni tukawareru kawara no sikiso neko no hunnnyou wo mabusu to sita shokuninn ga ita kawara niha konnbu ya wakame to itta kaisou wo hosu shuukann ga attari sakana wo hositari ume wo hositari siteitaga kawara no hannsha ni neko no hunnnyou no hannsha wo kakusi neko ga kawara de neru huukei to sitakotowo imano Asahi Eito Company, Limited no shainn ni tuuzuru hito ga siteite muzukasiku natta koto de neko ni yaru matatabi wo huyasita koto ga aruga sono matatabi no hachou wo seishoku kino mawarini nuru tosita hitya kami ga arawareru youni natta koto ga ite imamo tuduketeiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
Asahi Eito Company, Limited no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yioi to chousi yoi desuka? kamisori no yahei ha numazu no minato ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no kioku wo zurasinagara awase ibiki no kiryuu wo sono kai no kuti ni awase tudukeru ki no settei de noti ni kai no kiryuu wo kurippu de hasaminagara suru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
kamisori no yahei ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami8 mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kamisori no matahati ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai de sichoukaku sinnkei ni natte kurete ita kai ni kumo no hara no hannsha wo sase ttudukeru tosi sono kumo ni tirimennjako wo iretudukeru to siteite notini ooku no hito no kinou no karada no toiki ni natyte kurete ita sora no kioku no kumo wo musi no kumo no hara ni awase tudukeru ki no settei ya ibiki wo kai ni hannsha saseta musi no kumo ni awase tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
kamisori no matahati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai ami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tokuigawa bakuhu no jidai ni INAX Corporation no shainn ni tuuzuru hito ga iroiro na suigenn ni iroiro na houseki no gennseki wo awasu tosi sono houseki ni inu ya neko ya sika ya uiroiro na doubutu wo irenagara iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
inax no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kabusiki no kaisha no subaru ga 770000000 enn no kyuuryou no miharai no news ga tutae raremasita koreha subaru ga tinnginn wo te-ma nisita Curriculum wo siteha ikenai to suru huuchou nio kami ga arawareru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai9 nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita umi no seibutu to suizokukann no tatemono to no kyorikann ga ooku no hito no yamai to iwwrete iru karada no kurtusii basho no genninn dearu kotode yamai to sinndann sarete iru hito no karada de suizokukann no unnei ha hanntai to suru kamiga shutugenn si.....
4 Re: wa
ゲスト

wa 2019/1/30 14:29  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? numabukuro ni aru maruzen lock sa-bisu no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita suuji no kioku wo awase iru tosita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
maruzenn lokku sa-bisu no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? numabukuro ni aru Delax 7 toiuu pachinnko tenn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kirinn no me ni p-achinnko dai no kugi ni awase iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
Derax 7 no shainn ga iru koto wo sitteru kam1i mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nakanoku numabukuro ni aru maruzen lock sa-bisu no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita gajumaru no ki ni kagi no kioku wo kannpyou no kioku to awase nagara maku to sita ki no settei ya tokyo sougou byouinn no isha ya kanngohu ha sono joutai no kannpyou wo ooku no hito no ibiki ni awase tudukeru ki no settei ya puro yakyuu sennshu no nakata shou ga sono gajumaru wo nitume kannpyou ni suibunn no kiryuu wo utusi tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
maruzen lock sa-bisu no shainn ya tokyo sougou byouinn no isha ya kanngohu ya nakata shou ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hukuokakenn ni sunndeiru iru ogata kiyosi ya sinnjuku no kabukichou no izakaya no macchann no shainn ya izakaya no mekiki no ginnji no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sai ya kaba wo maruzen lock sa-bisu no shainn ga siteiru ooku no hito no karada ni natte kurete ita gajumaru no ki ni kagi no aru huukei no kioku to kannpyou no kioku wo awase nakata shou ga kannpyou ni gajumaru no kioku no suibunn wo siru ki no settei wo sinagara utusi iru joutai no kannpyou de kaba ya sai wo maita ato ooku no hito no karada no hai ni makitudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
ogata kiyosi ya iazakaya no macchann no shainn ya mekiki no ginnji no shainn no keikennsha ga iru koto wo sitteru kami mo ite sianai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? seisou no kaisha no K&M no keieisha no maekawa ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sa ya kaba no youna mizu no naka de ikiru honyuurui no hito no karada ni naru made no keiro ni ho-su ga dekiagaru made no keiro wo awaseru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
maekawa ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kabusiki no kaisha no isizaki honntenn no shainn no isizaki taijirou ha maruzen lock sa-bisu no shainn ga siteiru ooku no hito no karada ni natte kurete ita gajumaru no ki ni ooku no hito no kioku no kagi no aru huukei to kannpyou wo makituketeiru nowo puro yakyuu sennshau no nakata shou ga niteiru kioku wo riyou si gajumaru kara kannpyou ni utusi tuduketeiru ki no settei wo riyou si sono kannpyou wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita garasu no seibunn no atta motomoto no basho no toti ni awase tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwwarete iru karada no kurusii basho ni
isizaki taijirou ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kabusiki no kaisha no Sohgo Security Services Co., Ltd. no shainn h.....
5 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/2 12:48  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chopusi yoi desuka? tarennto no azuma terumi ha yaochou no sanndo baggu toiuu oto ko to tukiatteitakotoga atta yougann huri-ku to iwarete iru ki no settei wo suru tame ni to sita katudou wo siteita ga kai no maki jishaku to iwareru ki no settei wo kawasitai to suru koto demo atta karada ni natte kurete ita kujaku wo tamago no siromi ni kakusu ki no settei wo siteita azuma terumi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sabaku ni huyoudo no kioku to ooku no hito no karada ni natte kurete ita rannsou no kioku wo ire tudukeru ki no settei wo siteitakoreha kichijouji ni aru yarou susi no shainn ya iroiro na susi shokuninn moyari hirometeita nakanoku no itinoyu no shainn no nisikawa yosie to azuma terumi to tukiatteita otoko ha katou kiyomasano mki no settei no mage wo hunnduke sasu to sita ki no settei wo siri jisinn tati no ki no settei de nitayouna ki no settei wo korabore-shonn sase ooku no hito no karada no hunngenn wo osaeru to siteita azuma terumi ha sioke ga tarinai mikaku ni osoware mannko ni hood to sita ki no settei wosi siokagenn wo mannko no ennbunn de oginawasu to siteitaga yarou susi no shainn ha kai no kioku de taninn no sio aruiha siyo no kioku wo hasani kai no suibunn to issho ni azuma terumi ni sasageru to sita ki no settei wo siteita sono ki no settei ga ooku no hitop no karada ni mo jigenn no kakawari de arawareru koto ga ooku natta ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni azuma terumi ya nisikawa yosie ya yaochou no sanndo baggu to iwarete iru hito ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


引用:

waさんは書きました:
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? numabukuro ni aru maruzen lock sa-bisu no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita suuji no kioku wo awase iru tosita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
maruzenn lokku sa-bisu no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? numabukuro ni aru Delax 7 toiuu pachinnko tenn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kirinn no me ni p-achinnko dai no kugi ni awase iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
Derax 7 no shainn ga iru koto wo sitteru kam1i mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nakanoku numabukuro ni aru maruzen lock sa-bisu no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita gajumaru no ki ni kagi no kioku wo kannpyou no kioku to awase nagara maku to sita ki no settei ya tokyo sougou byouinn no isha ya kanngohu ha sono joutai no kannpyou wo ooku no hito no ibiki ni awase tudukeru ki no settei ya puro yakyuu sennshu no nakata shou ga sono gajumaru wo nitume kannpyou ni suibunn no kiryuu wo utusi tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
maruzen lock sa-bisu no shainn ya tokyo sougou byouinn no isha ya kanngohu ya nakata shou ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hukuokakenn ni sunndeiru iru ogata kiyosi ya sinnjuku no kabukichou no izakaya no macchann no shainn ya izakaya no mekiki no ginnji no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sai ya kaba wo maruzen lock sa-bisu no shainn ga siteiru ooku no hito no karada ni natte kurete ita gajumaru no ki ni kagi no aru huukei no kioku to kannpyou no kioku wo awase nakata shou ga kannpyou ni gajumaru no kioku no suibunn wo siru ki no settei wo sinagara utusi iru joutai no kannpyou de kaba ya sai wo maita ato ooku no hito no kar.....
6 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/6 22:08  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no kaqrada ga dou chousi yoito chousi yoi desuka? toukyou to nakanoku nokata 4 choume no hakuhousou ni sunndeiru imai ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita doguu wo miharu tosi 2019/02/06 no asahi sinnbunn no choukann ni notteita hurusiro sekie ga haramaki ni doguu wo kakusiiru tositeita koto ni houchoude sasi iru tosi sorewo hurusiro sekie ha amaterasu oomikami ni kabusu tosi teitaga amaterasu oomikami wo musume no kotone ni suru to kutibasitte itaga sore wo kiita hurusiroke ni ita jinnja no kami to nanoru kami ha imai no siteiru kinosettei wo kotone chann ni houkousei wo motasi sekie ni siteiru koto wo kannwa to siteita koto ga aruga souiuu doguu no koto no te-ma de no joutai ga iroiro na tiiki de ooku aru koto ya imai no yousui wo riyou sita ki no settei de ooku no hito no karada no doguu ga atta jiki ni taisite ki no settei wo asareteiru koto de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
imai ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/02/06 niti ni asahisinnbunn no choukann ni notteita hurusiro kotone ha nagasaki daigaku byouinn no isha ni umareru mae ni watasiwo ayasite kudasai to itteitaga sono isha ha kaeru no kioku wo tukawanai to ayasenai to itteita sorewo tarennto no sibasaki kou ga izakaya no toriyasu no shainn to issho ni shokuyou no kaeru wo tukawaseru to sita jesucha- wo sita suruto isha yha toriyasu no shainn to sibasaki kou no siteiru onajiana no mujina to hitojiti no sayoui ni naru ki no settei ni siteagau sikanai youdaga sono isha ha sissousiteiru yukari chann ni kata wo burasageru to siteita kinosettei de tarennto no asano atuko ya shusetuka no asano atuko ya tarennto no hukuyama masaharu to konnbi daga isha no ninnsiki no tedori no kyuuryou ni yukarichann ni siteiru ki no settei ha mainasu de notteiku tokoro wo purasu ni siteiru kami ga iru ga soreha kotone chann no seichou no mirai yosou wo ippai sono isha ga siteiru toiuu koto daga jissai ha kotone chann ni iyagarase ni natte itara yakusha ya onngaku no kami ga kotone chann no enngi no sennsu wo riyousitakute iruga sono kotone chann ni iyana koto no ki no settei wo suru nara isha ni tuiteiru tarennto wosuru yotei no yaturaga isha ni taisite yameru tosita joutai no koto ga ari ki no keizai ha soujinnkou ga maibyou maibyou hada no seichou wo siteiku mirai tyosou ni ki no joutai de ite katudou dekiru kami ga siteiru ga soreha saiteigenn soujinnkou ga maibyou maibyou hadano seichou ga aru kuukann de ki no joutai de katudou dekiru kami de ki no keizai ha saiteigenn ga sono reberu dakara sono seichou no senntaku ni nai koto bakari siteiru tarennto no kami ni ha muri daga jissai ni ooku no hito ni haitteiru siheiya kouka ha sorezore no nikutai ni iru kami de ooku no jinnsei de zuttop ki no jikkenn ni ha sannka sezu jikkenn gawa ga herasiteitta karada no kinou mo herasazu ni ite ooku no hito no nikutai no seichou no senntaku de matigatte inai hito no nikutai no koto no ki no kotode sareteimasukara tasha no kiokuy wo nikutai kara jigenn wo kae riyousiteiru tarennto no kami ni haraeru wake arimasenn toiuu koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 201902/05 ni asahi sinnbunn ni notteita gann kannja no kosano ryou ha jisinn no nikutai de kusuri wo nonndara wa-pu dekiru sikumi to sita koto wo kanngaete iru rasiku jissai ni nonnda kusuri no taikann no kiryuu wo ooku no hito no karada no ruisenn wo toositudukeru to sita ki no settei ga aruga kosano ryou ha sono ki no settei de komatteiru noga ooku no sikibetu wo hanndann suru noga muzukasiku natteiru hito ga iru ga sono hitotati ni dorekurai kakawatte iru ka wo taikann ni iru jijou no kami to communication site hosiiga sono katudou wo sitatoki no sonohitotati ga tasukaru mirai yosou wo karada ni iru jijou no kami to s.....
7 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/8 9:26  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karasda ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/2/6 ni kurihara mia ga gyakutaisi no news ga tutaeraremasita koreha kurihara mia no 10 sai ikou no nikutai no mirai yosou de kono jinnsei ga hajimeteno hito to no kyorikann ni sareru kamo sirenai ki no settei no senntakusi ga sukunaku temo yoi miraiyosou ga siyasui koto to sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kurihasi mia ha wanigame no ko-ku sukuryu- tosita ki no se4ttei wo siteita ooku no hito no karada ni natte kurete ita wani no me ni kame no kioku wo atume wanigame no kuti wo choukakukikann ni kamase iru ki no settei ya sono choukaku kikann ni menn wo susuru oto wo awase choukaku kikann ni natte kurete ita doubutu ni misetudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
kurihasi mia ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka8 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/12 16:27  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? koukyoujigyou wo hacchuu surugawa ya ukeotteiru gawa ha koukyou jigyou wo suru ni atari sino toti no koto wo yoku tamoti sizennhakai wo yorokobanai hito no nou ya karada wo kowasimasuga issho no koto wo site kureru nara ikkai ha nanndemo iuukoto wo kiki masu to site katudousiteita soreha iroiro na geinoujinn wo urasu kakegoto ni mo hattenn sote ita ima henoko ya yannba ya isahayawann ya hokanimo ippai arimasuga mazu soreni kakawaru geinoujinn ga nannninn iru noka sosite korekara uraseyou to sitekita geinoujinn ga nannninn iru noka hukusimakenn shussinn de tokyo to naikano ku ni iru oumi tetsuhiro ha sono geinopujinn ya geinoujinn wo sibou siteiru hitotati ha zenninn oumi tetsuhiro dato suru ki no settei ni yararete imasu henoko ni kiti wo tukuru koto ni hanntai ya damu wo tukuru koto ni hanntai ya umi wo umetateru koto ni hanntai no hito ha geinoujinn wi muriyari urasetari ya seijika wo muriyari tousenn saseru ki no settei ni kyouryoku siteiakotoga attaka wo sirabe yametai to isihyouji ha shokuniku koujou no tooii kyorikannkaku ni tutaete kudasai
9 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/17 17:17  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no hujiwara norika no otouto datta hito de norito to nanotte ita koto no aru hito ga kannjiteiru juuryoku no kanngae kata ha 1ssai kara 20 ssai ni kakete seichou suru hitomi no juuryoku to ennshuuritu ni dou eikyou siteiru ka sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no oda yuuji ya aogame no hitumabusi ga kannjiteiru juuryoku no kanngae kata ha 1ssai kara 20 ssai ni kakete seichou suru hitomi no juuryoku to ennshuuritu ni dou eikyou siteiru ka sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to cjhousi yoi desuka? tarennto no odayuuji to aogame no hitumabusi ha ooku no hito no jinnzou wo nigittari daujinngu wo riyou sita ki no settei de itari siteiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusaii basho ni
odayuuji ya aogame no hitumabusi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no siina rinngo ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita rinngo ni sakusann no kioku wo nuritudukeru ki no settei ya ooku no hito no karada ni natte kurete ita musi no youchuu ni rinngo no ekitai wo nuri tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
siina rinngo ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

10 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/19 15:53  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? yahata seitetujo ua yahata noujou no hitotati no kioku no aironn wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita henoko no tiiki no taikann ni nobasu to sita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
yahata seitetujo ya yahata noujou no hitotati ya tarennto no yokoyama yasusi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? yahata no hitotati no huujuunninnno uti ni yamatai koku no jidai ni modosukoto wo surutosi ki no settei niha henoko ni nurikabe wo motasu tosi henoko wo te-ma ni sita koto niha kanndume no hachou wo motasu to sita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni yahata no hitotati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? henoko no hitotati no suuninn ha yellow hat wo yannba nio ookusuru to sita ki no settei wo siteite america no Bernard "Bernie" Sanders、ga eiga no siawase no kiiroi hannkati no nyuannsu de jidousha wo omowaseru koto wo ooku no hito no yannba ga kowasaretaku nai toiuu omoi ni ate suru to siteita koto to tomo ni siteiru joutai ga ooku no hitono karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
henoko no yellow hat wo ooku suru to negatta hito no huuninn ya yellow hat no shainn ya Bernard "Bernie" Sanders、ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka yellow hat wo ookusuru ki no settei ha yamete yametakoto wo shokuniku koujou no tooii kyorikann no kannkaku ni tutaetemite kudasai


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? mannga kissa no sinntokorozawa tenn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita henoko ya iroiro na damu wo tukuru tiiki no taikann wo kannjiteiru sekkekkyuu wo yahata seitetujo tono kyorikann ni idou sasu ki npo settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni sinntokorozawa no
popey no shainn no sasaki ya kamiya ya shainn keikennsha de tarennto no koike yuriko ya yosiyuki kazuko ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chpousi yoi to chousi yoi desuka? niigatakenn no ojiyasi no chpouzame no tamago wo riyou suru to sita kami ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaseki ni ookuno hito no karada no kioku no ojiya wo hikkakeru to sita ki no settei ya ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no karada ni natte kurete ita tako wo zugaikotu no soto ni dasi tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
ojiya no hitotati ya ojiya no warasi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? gennsibakudann no hisai wo tutaeru shasinn ni notteiru shounenn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita aomorikenn no tiiki kara Mji wo riyou sita ki no settei no tuukatenn wo tukuri iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
shasinn no shounenn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka11 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/19 15:54  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? gogann no mail de sitta koto ha mae no jinnsei no siinn no tokoro ya karada no kurusikatta basho ni tutaete mite kudasai sonoato uchuusenn ya uchuusenn ni tukawarete iru seibunn tono kyorikann wo tasikamete kudasai


12 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/23 18:09  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? daiitiji sekai taisenn ya dainiji sekai taisenn no touji hushou siota heisi no taikann ni ha ooku no heiki wo kaihatu sita kagakusha tati no ki no settei mo ooku arimasu ga sono heisi no huishou sita taikann ni kakawaru ki no settei ha sono mama ni ooku no byoumei ni heisi no taikann wo riyou siteiru ki no settei wo siteiru iryou no keikennsha ya seiyaku no kaisha no keikennsha ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no nikutai no shuuhasuu ni ramune no binn no kitenn wo ooku tukurisono binn ni musi megane no kioku ya musi megane no hannsha wo ooku awase nagara iru tosi sono ramune no binn ni iroiro na binn no kioku wo atumetari binn no zumenn ya e ya gazou no kioku wo atume iru ki no settei de aorewo ooku no hito no karada ni natte kurete ita tonnbo no mikenn ni awase iru kino settei ya tonnbo no me ni ire4 iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
ayase haruka simei tehaihann no usti keiei ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana no annkou no kimo ya takenoko wo hoshouki no kioku ni awasetari ooku no hito no karada to kaeru no kaibou wo sita hito no kyorikann ni aru kaeru no karada no utigawa wo hoshouki no sikuni ni awase iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
annkou ya takenoko ya kaeru wo riyou siteiru ki no settei nusi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hitio no karada ga dou chousi yoi to chousi yopi desuka? 2019/2/23 no news de kurihara mia no jikenn de nodasi no sichou ya kannbu ga ga sekininn wo kannji gennbou 50% genngaku no news ga tutaerare masita koreha kurihara mia no wanikame ya onikame wo sichoukaku kikann ni kamase taninn no shokuji no oto wo kikaseru tosita ki no settei wo sitarisuru hochouki no Curriculum ha siteha ikenai to suru huuchou no kami ga shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka13 gokaidagann
ゲスト

wa 2019/2/27 4:28  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarenntono inamori izumi ha uchuu hikousi no face guard ni tai wo oki tudukeru tosi sono tai ni uchuu hikousi no karada ni natte kurete ita koi wo awase iru tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita koi to tai wo zujou ni makiageru sikumi tosi ooku no hitono karada no kioku no makiagereru mono wo uchuu kyoku no anntena ni atume tudukeru ki no settei de uchuu de sono makiageteiru mono wo awase nagara kadou sase tuduketeiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
inamori izumi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kioku no kinngyo wo uchuuhikousi no face guard ni itukasu tosi sono noti ni uchuukyoku no anntena ni dennpani nose tobasi sono noti ni uchuu ni utiagerareta mono no tanntena ni kinngyo wo noseta dennpa wo tobasi tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
kinngyo aidennthithi to iwarete iru ki no ti-mu ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no yosinaga kouiti ha space shatlu ni tuuduru anntena no keiro wo ooku suru tosi uchuu hikoursi no face guard ni sakinn no hannsha wo situdukeru tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakinn ni anntena wo oki iru ki no settei de moromi toka de kamohura-ju sinagara iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
yosinaga kouiti ga iru koto wo sitteru kami mpo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no yosinaga kouiti ha uchuu hikou si no face guard ni kioku no yamari wo itukase tarennto no sekine tutomu no kioku wo itukase sekine tutomu no sugata ga dou ugokuka wo miru tosita ki no settei ya sono sekine tutomu no atama ni tarennto no agawa sawako ga kabuto musi wo awase tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
yosinaga kouiti ya sekine tutomu ya agawa sawako ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

14 Re: wa
ゲスト

wa 2019/2/28 17:16  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? okinawamougakkou wo sotugyou suru sano nana ha ooku no hito no karada ni mimizubare tosi ramekku no hannsha wo taihyouhi ni ukabi agaraseru tosita ki no settei de
uchuukyoku no anntena ya iroiro na anntena wo tutai ooku no hito no karada ni hairi mimizu bare ni naru youna koto wo siteiru hito no mane wo si ramekku no kioku wo oku to sita ki no settei ya ooku no hito no karada no me ni natte kurete ita
soramame wo uragaesu ki no settei wo mitara ko-hi- mame no kioku wo oku to sita ki no settei ya euro no sihei ya kouka no kioku wo mitara ko-hi-mame no kioku wo oku to sita ki no settei wo hukusimakenn kooriyamasi ni aru oumi gasu assetu kougyou no gasuba-na- no
kioku wo shainn no karada kara tabane hippari euro no sihei ya kouka wo yaiteiru youni miseru ki no settei ya taninn no me no kioku wo kariruga kaesu toki kittayou ni miseru to sita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
sano nana ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinnkou ni taisite sano nana ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga tokare tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooii kyorikann wo tasikamete kudasai

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/02/27 no asahi sinnbunn no kiji ni notteita mitubisi husou torakku basu ga 7120 dai no Recall no News ga tutaeraremasita koreha mitubisi husou no shainn ga doa garasu ya keturo ya fuse ya fuse kaba- wo te-ma ni sita Curriculum ha siteha ikenai to suru huuchou no kami ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho de shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? KURA CORPORATIONno shainn no suuninn ha ooku no hito no kioku no kura ni nekura no hachou de ituki ba-na- no kioku wo awase tudukeru to sita ki no settei ya tokoya no ba-ba- kitagawa no kitagawa teruo ha kaminoke no naka ni onnsawo si ba-na- no kioku wo awase tuduketari ire tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
KURA CORPORATION no shainn no suuninn ya kitagawa teruo ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinnkou ni taisite KURA CORPORATION no shainn no suuninn ya kitagawa teruo ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga tokare tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooii kyorikann wo tasikamete kudasai


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no sugi ryoutarouu de honnmyou ga yamada kawtuhiro ha ooku no hito no karada no ikari no taikann ni film no kioku wo awase gyakumawasi ni sinagara itametuketai tosuru hito no karada no kannkaku ni kamase itukareta hito no karada ni natte kurete ita musi no shokkaku ya koukaku rui no shokkaku wo riyou sitari sinagara iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
sugi ryoutarou de honnmyou ga yamada katuhiro ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinnkou ni taisite sugi ryoutarou de honnmyou ga yamada katuhiro ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga tokare tara uchuu senn ni tu.....
15 Re: wa
ゲスト

wa 2019/3/9 0:35  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi deszuka? Peter Farrelly, ha ooku no hito no kioku no bokki no taikann wo hanasuji ya atama zenntai de kannjiteiru joutai wo tukuru ki no settei wo site ita
Peter Farrelly, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kabuto musi no karada ni natte kurete ita sakinn no basho ni ki no settei wo hakkutu site iru koizumi junnitirou ya sono team no hito no sakinn no keiro wo bou jou ni tunagi awaseru to site ita
sono sakinn no keiro wo bokki ni awase iru to site ita
Peter Farrelly, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita lion ni namida wo sakasa ni miseru kuhuu no ki no settei wo siteita
bokki no hachou ni mannko no hachou wo uragaesi tudukeru ki no settei wo suru toyoya jidousha no shainn wo matitudukeru to Peter Farrelly, ha site ita
Peter Farrelly,ha ooku no hito no kioku no jidousha no taikann wo bokki ni awase tudukeru to site ita
SCREEN Holdings Co., Ltd no screen ni chuugai seiyaku no bokki saseru to siteiru kusuri wo awase tudukeru Peter Farrelly,ha site ita koreha tarennto no yosiyuki kazuko ni negawarete no koto demo atta
tarennto no horikita maki ha yosiyuki kazuko ni hanasuji ni natte kurete ita sabannna no kioku wo misae tudukeru ki no settei no kuhuu no ki no settei wo site ita
saitamakenn tiji ha Peter Farrelly,ga saitamakenn tiji wo mite ojigi wo sitara saitamakenn tiji ga saitamakenn no bokkiyaku wo zutto mitudukeru to yakusoku sitari tegata no yakusoku to sitari site ita
ooku no hito no karada no kioku no nagai bou jou no kioku wo bokki no kioku no taikann ni awaseru to Peter Farrelly, ha site ita
tarennto no miki norihei ha soreni te wo kamaseru to siteita
jidousha no kaisha no jaguar no kioku no muffler ni miki norihei no bi-dama no kino settei wo ire ookiku hukuramaseru to site ita soremo gokki ni awaseru to Peter Farrelly, ha site ita
tarennto no isiduka hidehiko ha ooku no hito no kioku no bokki no taikann ni napukinn wo ate iru to site ita
tarennto no amami yuuki ha bokki ni ooku no hito no kai ni natte kurete ita taki no sizuku wo tarasi iru to site ita
saigou takamori ha bokki ni ooku no hito no kioku no neko no hachou wo awase tudukeru to site ita
nissan jidou sha no shainn ni ha bokki ni nebukuro no sanndannjuu de iru tosita shainn ga ita
yokohama terebi no shainn ni ha ooku no hito no bokki ni ooku no hito no kioku no kurokoshou wo hurikake iru to sita ki no settei wo suru shainn ga ita
nakano sannpuraza no keibiinn no sakuma ha ooku no hito no karada no bokki no taikann wo sinarase tudukeru to site ita
watanabe yosdimi ha ooku no hito no karada no bokki no taikann ni natte kurete ita koukakurui ya musi no shokkaku ya sakana no hige wo nuku koto wo siteita
hukusimakenn kooriyamasi no dainanachuugakkou wo heisei gannnenn ni sotugyou sita hiruta kazuhiro ha ooku no hito no kioku no bokki no taikann ni mannko wo ketta kioku wo awaseru to site ita
Nancy Davis Reagan, ha SL no maki wo ireru basho wo bokki no haji no hou ni awase maki wo ire nagara ite sono kiryuu wo Ronald Wilson Reagan, ni nagasu to site ita
jouki no joputai no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka ki no settei wo toitara Erectile Dysfunction no joutai no tooii kyorikann ya iroiro na koutuujiko no tooii kyorikann ni tutaereru kami mo ite tutaerenai kami mo iru noka inai noka
16 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/3/13 17:33  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga sou chousi yoi to chousi yoi desuka? jinnkoueisei ya uchuusenn wo sekkei kara seisaku wo siteiru hito tati ga sono seisaku ya sekkei wo siteiru toki ni ukannda tarennto no isihara satomi no koto wo ukannda kaisuu ga dorekurai ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni sono settei kara seisaku made wo tanntou sita hito ya kami no joutai ga arukoto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka17 Re: wa
ゲスト

wa 2019/3/14 17:17  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

seichou no ennshuuritu ha me desuga mainasu na ennshuuritu ha dorekurai aruka to kanngaete mite kudasai
18 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/3/17 15:36  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? toganuki jizou no bousann ga tabako wo hukasite ita koto ga atta togenuki jizou no kinnpenn no hito ni jizou no asi nuresenn no sennbei wo aeaseru to itta kami ga ita
sono sennbei wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita asino ura ni tukeru to siteita
juudou no muneta ha ooku no hito no karada nui natte kurete ita gennpatu no iroribata toiuu ki no settei ga atta
muneta ha kasai de tukawareta mizu wo ooku no hito no sennkotui ni musubi tukeru tosite ita
suzuki keiji ha muneta ni nylon wo kabusenagara iru to site ita
maekawa ha muneta no sennkotu ni mizu no kiryuu wo tukete iru soba ni ooku no hito no kioku no ho-su wo tukeru to siteita
muneta ha ooku no hito no karada no sabaku no kiryuu ni tabako no hi wo atenagaraite ooku no hito no kioku no tumi ni awaseru to siteita
sinnda hito no hoyuu siteita mizu wo muneta ni motteiku dake nokoto wo suru to sita isha ga ita
izakaya no kagerou ha muneta ni himitu no akko chann wo okuru tosi ooku no hito no kaji no kioku wo atume kanabunn ni tameru to sita koto wo musiba ni suru tosi ooku no hito no kuti ni kannkei sita tokoro ni tukeru to site ita
itigaya ni aru ru-teru itigaya sennta- ga kasai ga atta toki ga ooku no hito no iroiro na jinnsei no toki ni atta
muneta ha sokode satujinn wo sita hito wo mita koto ga atta soreha hito wo seotta youna baasann no youna hito ga sasite ita youdatta
muneta ha kabau to itta hyougenn de sorewo kabau nara kaji ni site minnna yaketa koto ni suru to sita koto wo sugi ryoutarou huu no amaterasu to nanotte iru kami to takada junnji ni iwarete ita to itta
RIZE no bo-karu de Jesse McFaddin de nihonn mei ga takenaka sorato ha ooku no hito no karada no kioku no matti bako ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita toumyou wo ireru to sita ki no settei wo site ita
muneta ha sono toumyou no mattibako ga honntou ni tuku kano kennkyuu wo sita koto ga atta
iroiro na ki no settei wo tuketasitari herasitari suru katudou ha ooku no hito no karada de ooku no hito no karada ni ita doubutu ga heru koto ni natta
toumyou no mattino hako de higa tuku tukanai to iuuno ha seichou no houkou sei de ki no koto wo kanngaete iru kami igai ha muzukasiku muneta ya takenaka sorato ga hi wo tukerete iru ka mada wakaranai ga ki no jikkenn wo sarete iru hitotati ha genninn humei no taikann de byouinn ni itteiru hito mo iru mitai da
kamishakujii ni aru tukiyo karasu no tenninna ha ueri keiei wo riyu to site ita
isizaki toyoko ha ooku no hito no kioku no video dekki wo kautenn saseru ki no settei nusi ni ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita uchuu ni aru uchuu sute-tionn kara iroiro na chakka no shunnkann wo sirabeyou to sita hito mo ita youda
tutumisita atusi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita tako no asi no chuusinn ni iroiro na musi wo burasageru to site ita
kamishakujii ni ha ooku no hito no kioku no aryuusann gasu wo kannoke ya kotutubo ni hari kubaru toiuu tenninn ga ita
kamishakujii no titibu soba ha sore wo moti tudukeru to site ita
kamishakujii no sukiya no tenninn ha ooku no hito no karada ni moppu no kioku wo kakereru joutai wo tukuru to site ita
kamishakujii no chuo flower no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita bi-dama wo hajiki no kioku wo tutumi nagara ooku no hito no karada ni natte kurete ita hana wo tutumu to site ita
kamishakujii ni aru Bar no nakayosi no shainn ha sono bi-tama ni sinnda hito no ki wo ireru to site ita
chuo flower ya nakayosi no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita uchuu ni aru jinnkoueisei no kioku ni sono bi-tama wo harituke iru to site ita
takenouti yutaka ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita banana wo bakudann to awaseta nowo sono bi-tama ni awaseru to siteita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouk.....
19 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/3/19 10:02  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hito no karada deha sekaijuu no jumoku ga karada ni natte kurete imasu desukara rouka gennshou no hitotu no genninn ha sono jumoku ni taisite siteiru ki no settei de jumoku ga kurusiku natte iru joutai wo zutto karada ni natte kurete ita doubutu ni muriyari misase tuduketeiru joutai ga kanngaerare masu konokoto wo ooku no hito ni tutae tari tutaereru koto no dekiru hito wo huyaseru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
20 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/3/19 19:48  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? rasinnbann ni naburatirowa wo ire tudukeru to kimura takuya ga siteita
kusanagi tuyosi ga rasinnbann ni ramekku wo awase tudukeru to site ita
takadano baba no daiti no udonn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita nami no kioku no nami no sinnkouhoukou ni aragau dousa wo rasinnbann no kioku ni awaseru to site ita
daiti no udonn no shainn ha hannma-heddo no atama no ryou saido ni yago no me wo awaseru to site ite rasinnbann wo yago no me ni awaseru to site ita
miki norihei ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hannma- heddo no atama no ryousaido ni bi-dama wo awase soreni rasinnbann wo hannsha sase tudukeru to site ita
yotuya no docomo shop no tenninn no tanaka yuuka ha ooku no hito no kioku no rasinnbann ni kaitenntobira no kioku wo awase tudukeru to site ita
ooku no hito no karada no sebone ni cup ra-menn no tuketare wo sonae tuke ra-mennya no nijiru no kioku to awase tudukeru tosi sesuji ga kannka sitara sebone ni natte kurete ita sakana no kiryuu wo riyou si huguri ni ire tudukeru tosi tokiokri rasinnbann no hannsha no kioku wo miru to sita ki no settei wo siteita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka ki no settei wo toitara ooku no iroiro na jiko no tooi kyorikann ni tutaereru kami mo ite tutaerenai kami mo iru noka inai noka


21 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/3/27 20:03  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? piru wo hukutousita kioku no hannsha wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita musi ya biseibutu no me ni hannsha sase ooku no hito no karada ni natte kurete ita jumoku ya iroiro na kigi ni angle de hannsha sasu tosi jumoku ya iroiro na kigi no seichou no hannsha ni piru no kouka ga ataru youni site iru ki no settei ga atta
iroiro na yakuhinn de mo sarete ita
ooku no hito no rouka gennshou datta
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka ki no settei wo toitara ooku no iryou jiko ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chpousi yoi desuka? yakuzaisi no uesugi ryuuhou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita jumoku ni pinnsennto wo sasite ita
houshanou no kioku ni ooku no hito no karada ya iroiro na doubutu ni natte kurete ita mame no kawa wo ateru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tougarasi ni kazannbai wo nagasu to site ita
tarennto no ooizumi you ha uesugi ryuuhou ni sennnenn no utage wo yakusoku suru to itte ita
TEAM NACS no gekidanninn ha yakitori ni ryuuhou to nazukeru koto wo site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita ryuuhou wo ooku no hito no kioku npo youkeijou ni awasu to site ita
uesugi ryuuhou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kannpyou ni sada masasi wo ireru to site ita
sadamasasi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kannpyou ni gennsibakudann no hisaisha no simonn no kioku wo awasu to site ita
uesugi ryuuhou ha ooku no hito no kioku no sakana no sebire no kioku ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita turu no aruita keiseki wo muriyari awaseru koto wo suru to site ita
koreha sinnjuku komagekijoumae ni aru manngakissa no gera gera no shainn no imamura ya iwata mo onajiyouna koto de siteita
nipon hamu no sennshu no nakata shou ha ooku no hito no karada de imamura ga katudou siyasui kuukann wo tukuru tosi zunndou no kioku ni turu no hannsha wo sasetara iroiro na karada no basho ni zurasite iki oku kloto wo ooku no hito no karada de sirte ita
tarennto no takeda tetuya ha sono joutai no makuro ni kui wo utu to site ita
tarennto no nisida tosiyuki mo onajiyouna koto wo site ita
tarennto no ichikawa ebizou ha yakitori ni kioku no ryuuhou wo awasareta joutai no ryuuhou wo osiroi no kioku ni atumeru to site ita
ooizumi you ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita ryuuhou wo uesugi ryuhou no kuukann dakeni naru koto wo suru tosi ooku no hito no kioku no r\tori no sigai ni ryuuhou no kioku wo awase uesugi ryuuhou wo kakomi iru to site ki no settei wo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka ki no settei wo toitara youkeijou no tooi kyorikann ya iroiro na iryou jiko ya iroiro na jiko no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai22 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/3/29 9:09  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? shokuniku koujou no doubutu wo tabeteiru sugata ya jidousha ni notte iru sugata wo taninn ga site iru to ap-ru siteiru kuukann wo ooku tukutte iru ki no settei wo izakaya no watami no shainn ya takadanobaba ni aru izakaya no saitadou no shainn ya izakaya no satuma hatirou no shainn ya izakaya no uotami no shainn ga site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamaito iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru ka mi moite siranai kami mo iru noka inai noka jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
23 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/4/2 2:02  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada no kiokuy no dohyou kara sumou no taikann dake wo dasi tudukeru to site rikisi ga ita
ooku no hito no karada no dohyou no kioku no enn ni ooku no hito no kioku no gennsibakudann wo tameru to sita rikisi ga ita
ooku no hito no kioku no dannpu ni tewo awasereru ka de iru to sita rikisi ga ite ooku no hito no karada no te ya ude no taikann ni rikisi no saihoudougu no kioku wo oite ita
miehousou no shainn ha dohyou ni ooku no hito no kioku no kabinn wo awaseru to site ita tarennto wo kabai tudukeru to site ita
mie housou ha NHK no anntena no dohyou no taikann ni kabinn no kioku wo oki tudukeru to mo site ita
mie housou ha ooku no rikisi no me no hasu no ue ni kabinn wo tukeru to site itaga akimoto mitugu ya Мөнхбатын Даваажаргал ni ha tukenai to site ita
mie housou ha ooku no hito no karada no sakagawa jinnja hukinn ni ita kyouryuu wo akimoto mitugu to Мөнхбатын Даваажаргал no senaka ni kaze wo okuru youni tobasu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinnkou ni taisite mie housou no shainn ya Мөнхбатын Даваажаргал ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
24 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/4/2 9:24  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? iroiro na ki no settei wo suru hito ya kami ga imasu minasann ha yamai to iwarete iru joutai hito ya kami ni ki no settei ga oyobasanai de iru hito mo imasu
aruiha otonnde itemo yameru koto wo kanngaete kurete iru hito ya kami mo imasu yousuru ni ikoji ni yamenai hito no miraiyosou niha nai miga ippai naru ki no miraiyosou soreha rinngo no ki ni 1koka 2ko no miraiyosou nanoka ippai 30 ko ijou
natte iru mirai yosou nanoka no mirai yosou ga arimasu sono kajitu ga ippai naru miraiyosou de uchuusenn ni tukawarete iru seibunn no kyorikann no mirai yosou no suuti ga arimasu korekara subete no hosi ni boukenn suru kanousei no houkousei
desu25 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/4/3 11:54  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita keidoumyaku ni natte kurete ita jumoku ni ooku no hito no kioku no harisenn de ooku no hito no karada ni natte kurete ita taki wo kurunnda nowo jumoku ni sasu to site ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
Bobby Ologun、de honnmyou ga konnda Bobby no team ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

26 Re: gokaidagann
ゲスト

名無しさん 2019/4/3 17:13  [返信] [編集] [全文閲覧]

なにこれ
27 Re: gokaidagann
ゲスト

wa 2019/4/6 17:02  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

uchuu ya yama ya umi ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousdi yoi desuka? Hillary Rodham Clinton ha ooku no hito no karada no kioku no dennsi rennji ya o-bunn ya irorio na kadenn seihinn ya iroiro na chuubou kiki ni tukawarete iru seibunn ya bussitu ni helicopter wo awaseru to site ita
tarennto no hamasaki ayuki ga ooku nio hito no karada ni ituki tukutte iru hako no seibunn ni mo helicopter wo ire awaseru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita seibunn ya bussitu no rekisi wo sakanobotta tokoro ni helicopter wo awaseru to site ita
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiuchuu ya umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? owasda masako ha ooku no hito no kioku no chousi nnki wo hitomatome ni suru tosi chousi nnki no kioku ni ki no settei wo site ita
tarennto no agawa sawako ha ooku no hito no karada no kioku no car righter wo chousinnki no kioku no tikaku ya chousinnki no naka ni irete ita
huruya kennji ha ooku no hito no karada no kioku no speeker ni chousinnki no kiopku wp irete ita
huruya ikkou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana ya iroiro na mizu no naka no seibutu ni chousinnki wo atete ita
DEF LEPPARD no ki no team ha ooku no hito no karada no kioku no ennjinn ni chousinnki no kioku wo awasetari atete ita
kunaichou no shokuinn niha ooku no hito no kioku no chousinnki wo owada masako no mannko nui nobasu to sita hito ga ita
kitano takesi no team ha ooku no hito no kioku no gero ya hunnbenn ni chousinnki wo awaseru to site ita
ikegami akira ha ooku no hito no karada no kioku no missile no kioku ni chousinnki wo atetari naka ni iretari suru to site ita
hukusimakenn kooriyamasi niaru dainana chuugakkou wo shouwa 64 nenn ni sotugyou sita ooyama keiko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita budou ni chousinnki wo ireru to site ita
tarennto no yosinaga kouiti ha ooku no hito no karada no hai ni natte kurete ita sakana ni chousinnki wo miseru to site ita
yosinaga kouiti no tuma no yosinaga yumiko ha ooku no hito no karada no kioku nop nisiki koi ya huna ya iroiro na sakana ni chousinnki wo ateru to site ita ri ireru to site ita
ooku no hito no karada no kioku no gennsibakudann no kioku ni chousinnki wo ire tari atetari site iru ki no settei no hito ga ita
isizaki honntenn no shainn ha ooku no hito no karada no kioku no garasu no seibunn ni chousinnki wo iretari atetari suru to site ita
sinntokorozawa ni aru ra-mennya no marume no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumori no chouonnpa wo ooku no hito no kioku no chousinnki ni ateru to site ita
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no dannkann de honnmyou ga iizuka minoru ha nakanoku nokata no 4choume 22bannti ni sumu komiya ya takadanobaba eki kounai no tomony no shainn no taki no oya no jinnsei ga atta
son.....
28 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/8 0:38  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

subeteno hosi ni ima ikiteiru nikutai de ikukoto wo sinnkenni zenninn de kanngaete mite kudasai
29 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/8 8:06  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita hyougaki wo sono hyougaki no joutai deha katudou siteinaidearou doubutu ni miseru kuhuu wo si sono hyougaki no koori ga tokeru youna joutai ni natta suibunndake wo atumeiru to site ita
sono suibunn wo ooku no hito no kioku no nigari ni awaseru to sita koto wo site ita
kuroyanagi tetuko ha sono suibunn ni ooku no hito no kioku no nabe wo awaseru to site ita
amami yuuki ha sono suibunn wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai ni awase tudukeru to site ita
hyougaki de α toiuu moji wo mawasi tudukeru to sita hito ga ita
ogata kiyosi ha sono mizu wo sannzu no kawa ni awasu tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita kyouryuu ni natte kurete ita kawa ni kyouryuu ga mizu wo nonndeita taikann wo kurusiku suru koto wo site ita
tarennto no yosinaga kouiti ha ooku no hito no kioku no hushou siteiru dannkonn wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana no me ni awase sono mizu wo ireru to site ita
ogata kiyosi ha kyouryuudake ni todomarazu ni site ita
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


30 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/8 13:42  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/4/4 ni mazda ga 50885 dai no Recall no news ga tutae raremasita koreha mazda no shainn ga Wiper ya motor wo riyousita Curriculum no kino settei ha site ha ikenai tosuru huuchou no kami ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? takao eki tikaku no ra-mennya no saikai ha ooku no keisatusho no shokuinn no kioku no matinami no kioku no naname no hannsha ni mieru youna basho ni iru to siteita
saikai no shainn ni korosareta hito no sitai no kiryuu wo ooku no keisatu no shokuinn ya iroiro na kyaku no terebi no kioku kara mizuumi ni ireru to site ita
keisatu no shokuinn ga sonokoto wo miyaburenakereba ooku no keisatu no shokuinn no kubi no ura ni naihu wo okitudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitterui kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hirosimakenn ni aru isizaki honntenn no isizaki taijirou ha tarennto no suzuki sarina to tomo ni ooku no hito no karada no kioku no abukuma kawa ni hito wo umeru koto wo suru to site ita
tokyo no takao de hito wo sasi sono kiryuu wo abukunagawa ni nobasi hipparu to site ita
sore ga barenai aida ooku no keisichou no shokuinn no karada ni sasita toki no naihu no kioku wo oku to site ita koreha osorezann no itako ga dekiru koto rasiku isizaki taijirou ha sono itako ni negatte ita mitai datta
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii bqasho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nakanoku no nokata ni atta senntou no asahiyu no shainn ha nokata no shoutenngai no aru miti de hito wo sasite ita tokoro ga kiryuu no hayawakari to sita ki no settei de satugai sareta hito goto tigau kuukann ni kakuru koto wo sita
konokoto ga barenai aida nokata no hito no karada no kioku no nokata no zujou no taikann ni na.....
31 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/9 5:03  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no Bobby Ologun、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaede no ki de matubatue wo tukuru to si kaede no kini natte kurete ita musi no kiryuu wo hippari tudukeru to site ita
sinnjuku ni aru izakaya no roji no shainn no matida ha ooku no hito no karada no kioku no sabi wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaede noki ni hannsha saseru koto wo suru to site ita
nitidai touhoku koukou wo heisei 4nenn ni sotugyou sita hori siduka ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaede noki ni mannko wo misetudukeru to site ita
tarennto no yosinaga kouiti ha masu wo tukutteiru kioku kara ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaede noki ni noriuturu koto wo suru to site ita
okinawa no kenntiji datta onaga takesi ha Bobby Ologun、ni nunnchaku no kioklu wo motase kaede noki ni isasu to site ita
Bobby Ologun、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaede no ki ni hairi shusi no houni susumi tuduke susunn dara iroiro na kioku de modorenai youni huusasuru to site ita
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

ucdhuu ya umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? oumi gasu assetu kougyou no oumi yuukou ha ooku no hito no kioku no sannseiu wo atumeiru to site ita
sannseiu no hannsha ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita mikazuki wo uragaesitari omotegaesitari site ita
oumi gasu assetu kougyou no shainn de ita seita ha ooku no hito no kioku no sannseiu to sennkyo no sannseihyou wo awase iru to site ita
tarennto no abe natumi ha ooku no hito no kioku no inu no hukurohagi ni sannseiu no hannsha wo saseru to site ita
tarennto no suzuki sarina ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita nijimasu ni sannseiu no kioku wo awase tudukeru to site ita
John Drew Barrymore、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kokkai no hasira wo ooku no hito no kioku no sannseiu ni awasetudukeru to site ita
Drew Barrymore ha ooku no hito no karada ni nattekurete ita Whale ni ooku no hito no kioku no sannseiu wo atetudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita jumoku ni sannseiu wo awaseru ki no settei wo siteiru kami ga ita
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


subeteno hosi ni ima ikiteiru nikutai de ikukoto wo sinnkenni zenninn de kanngaete mite kudasai
uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no hamada masatosi ha ooku no hito no kioku no dennki suto-bu no kioku wo kioku no kesigomu ni ate tudukeru to site ita
tarennto no asada mao ha ooku no hito no kioku no kesigomu ni seiri hujunn wo awaseru to site ita
Drew Barrymore ha ooku no hito no kioku no dennkisuto-bu no kioku wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita kawa ya umi ya tikasui ya ike ya numa ya mizutamari ya poolu ya iroiro.....
32 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/13 18:10  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? gekidann kuragesou no gekidanninn ya tarennto no hamura ei ha ooku no hito no karada de tagai tigai no houkousei wo te-ma ni jikkenn site ita gasupa- to yobarete iru josei no kami wo tooi kyorikann kara tabaneru tosi hennna kuhuude itihoukou no taikann wo tukuri tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
gekidann kuragesou no gekidanninn ya hamura ei ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite gekidann kuragesou no gekidanninn ya hamuraei ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita sasa wo sikutai no soto ni nobasite iru youni si sono sasa no taigai ni iku kiryuu no sikumi ni ooku no hito no kaqrada ni natte kurete ita umi ya kawa ya mizuumi ya numa ya ike ya pool ya iroiro na mizu ga tamatte iru joutai no mizu wo kannka sasu tosi kannka sasetara taigai ni iru seibutu ni miseru kuhuu wo situdukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
sasa ya iroiro na shokubutu no taigai ni iku sikumi wo riyou sita ki no settei wo suru hito ya kami ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite sasa ya iroiro na shokubutu no taigai ni iku kiryuu no sikumi wo riyou siteiru hito ya kami ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to choudi yoi desuka? 2019/4/12 no news de Subaru Corporation ga 33181 no recall no news ga tutaerare masita koreha Subaru Corporation ga kairo wo te-ma ni sita Curriculum hasiteha ikenai to suru huuchou no kami ga shutugenn suru koto wo sitte ru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tut.....
33 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2019/4/13 23:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

Gionshōja no kane no koe, Shogyōmujō no hibiki ari. Sarasōju no hana no iro, Jōshahissui no kotowari wo arawasu. Ogoreru mono mo hisashikarazu, tada haru no yo no yume no gotoshi. Takeki mono mo tsui ni wa horobin(u), hitoeni kaze no mae no chiri ni onaji.
34 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/18 10:58  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

kinosettei wo siteinai hito wo siteiru hito ga mite nanika mieta baai ha soreha siteiru hito no jijou ga mieteiru koto desukara soremade no karada no kurusikatta toki ya sinuchokuzenn no kioku kioku wo tasikameru youni site mite kudasai
tasikameru youni sinagara sono kurusisa no genninn no hachou wo sakanoboru youni kurusisa no saisho ya saisho no houno kitenn wo tasikamete mite kudasai sono saisho no kitenn wo tasikameretara kurusikatta tokoro ni tutaete mite kudasai
sonoatoni ki no settei wo siteinai hito no seichou no tooi kyorikann nimo tutaete mite kudasai sosite sorewo dekirudake ookuno hito ni tutaeretara dorekurai no hito 1no jigenn ya kurusii kannkaku ga tiyu suruka miraiyosou site mite kudasai
sono mirai yosou no taikann de uchuusenn ya jinnkoueisei ni tukawarete iru seibunn ya bussitu no tooi kyorikann wo motto motto tooku ni seichou suru youni uchuu de tikyuu no ime-ji wo sitara kuuki ga kitekureru houkousei wo tasikamete mite kudasai
sosite sihei ya kouka ni tukawarete iru seibunn ya bussitu tono tooi kyorikann mo tasikamete mite kudasai iroiro na kikai ni tukawarete iru seibunn ya bussitu no tooi kyorikann mo tasikamete mite kudasai


35 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/22 13:19  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? takadanobaba ni aru izakaya no mekkemonn no shainn ha ooku no kyaku ga shouhinn no wakame wo nokositara batu to sita koto wo ii soreni amakusa sirou to miwa akihiro ga gomi kaishuu guyousha no hitotati ni nogasu koto de nann wo nogasu to site ita
tarennto no agawa sawako ha sono amakusa sirou to miwa akihiro no ma ni iru to site ita
mekkemonn no shainn ha ooku no hito no karada no sona- no kioku wo riyou sitarimo sita ki no settei wo site ita
soreha hotonndo ga shati wo taishou ni site ita
mekkemonn ha sinntokorozawa ni atta shokudou no sirai no shainn de ita koto ga atta matumoto hitosi no ki no settei de riyou siteiru pippu erekibann wo kabau to itta koto ga atta
ga-goiru ha mekkemonn no shouhinn no wakame ni ooku no h ito no karada ni natte kurete ita shati wo nosereruka de iru to siteita tarennto no agawa sawako ha soreni noru tosi car lighter no kioku ni awaseru to site ita
Steven Tyler、ha sono mekkemonn no shouhinn no wakame ni ki no settei wo siteiru de arou asada mao no seitai no gyaku no houkousei wo seitai no houkousei to kanntigai sasu ki no settei ni Steven Tyler、ni ki no settei wo siteita asada mao wo okut6o site ita
aru kokujinn no hito ha sono wakame ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita tarannchura no doku ga kiite sinikaketa nennmaku wo time kann wo kae kita kyaku no hada ya nennmaku ni haru to site ita
yamamoto kouji no tuma no horikita maki ha mekkemonn no tenninn ga horikita maki no houka wo tenninn ga siteita koto ni suru tosita tenninn no ki no settei wo mite tenninn ga houka siteiru to kanntigai si shouhinn no wakamw ni houka no kioku wo uwanose to site ita
mekkemonn no shainn niha sasaki kojirou no ooku no hito no karada ni natte kurete ita tubame wo riyou sita ki no settei de itirenn no ki no settei wo burikaesu ki no settei wo siteita
miyamoto musasi ha mekkemonn no wakame ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita sika no tuno wo awasu ka douka de iru to site ita
ikebukuro ni aru family resutorann no Jonathan's no tenninn no kaneko youko ha wakame ni aru kokujinn ga tiisai tubu no chokore-to wo bokkki no taikann to awase sorteni buru dog wo awasetanowo sono wakame ni tukereru kade iru to site ita
araiyakusi ni aru kurasiki ra-menn no masuyya no shainn to mekkemonn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumonn ika wo uragaesi onaka no hikasibou ni hiroge haritukasenagara uragaesi tari karada no itaru tokoro de uragaesitari site ita
hamono de sasareta kizuguti ya shujutu no jutuato ni koumonn ika wo awase uragaesu tomo site ita
kurasiki ra-menn no shainn ya mekkemonn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumonn ika wo ooku no hito no zunndou no kioku ni awasu to site ita
mekkemonn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumori ya iruka ya hebi ni kioku no okou ya kureyonn ya suna kesigomu ya hige ya kaminoke ya iroiro na kioku wo riyou si gomi shuusekijou no gomi wo moyasu kikai wo moti-hu to site ita
hikita tennkou ya PRINCESS TENKO ha takadanobaba no izakaya no mekkemonn no shainn de ita koto ga atta sonotoki ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumonn ika wo yotuba no kuro-ba- no youni 4hiki kumiawase ooku no hito no karada de huyasu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite izakaya no mekkemonn no shainn ya kurasiki ra-menn no shainn ya Steven Tyler、ya horikita maki ya hikita tennkou ya PRINCESS TENKO ya Jonathan's no tenninn no kaneko youko ya agawa sawako ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
k.....
36 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/23 23:39  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? takinomiya sougou byouinn no kisi tosiyuki ha ragubi- no nihonn daihyou no karada no menntenannsu no sennzoku no jinnsei ga atta
takinomiya sougou byouinn no huku iinnchou noinoue hideyuki ha ooku no hito nbo karada no heso no o ni ball no kioku wo ireru ki no settei wo iroiro na sports sennshu ni tanomarete ita
takinomiya sougou byouinn no isha no takeda kou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita uma no mikenn wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana no me ni hannsha sasu ki no settei wo site ita ooku no hito no kioku no rugby no spike shoes wo mitudukeru to site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no huruta yasuo ha ooku no hito no karada no kioku no kannnuki wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana no me ya mizuno nakano seibutu ni hannsha sasenagara mawasi tudukeru to site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no nomura kei ha ooku noo hito no karada ni natte kurette ita sakana no sannma no kireppasi wo tumami nagara hanasanai de iru to site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no nakabayasi ryouta ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no senntann wo ooku no hito no ibiki no hachou ni awasu to site ita sono ibiki no hachou ni doubutu no tuno ga attara sports de tukawareru ball ya spike shoes no kioku ni awaseru to site ita
takinomiya sougou byouinn no nisimori midori ha ooku no hito no karada no kioku no akikann no huta ni ooku no hito no sita no nenneki wo awase tudukeru to site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no oogosi yuuiti ha ooku no hito no kioku no renntogenn no hishatai ya film ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita sannshou uo wo awase tudukeru to site ita sono sannshou uo wo spoorts ni tukawareru ball no kioku ni tairyuu sasu to site ita
takinomiya sougoubyouinn no isha no uno kouji ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita whale ni iryouyou megane ya iroiro na iryou kigu wo awase tudukeru to site ita sono kujira wo iroiro na sports no kioku no kaijou ni oku to site ita
takinomiya sougoubyouinn no isha no konndou akihiro ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana wo ooku no hito 3no kioku no daiti ni sasatteiru bou no youna noni awase tudukeru to site ita ooku no hito no kioku no sports no kaijou no kabegiwa ya iroiro na basho ni tatetudukeru to site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no nisimura mitutaka ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai ni natte kurete ita taki ni ooku no hito no karada no kioku no sapphire no hannsha wo ate tudukeru to site ita sono sapphire no hannsha no taki wo kioku no sports wo kannsenn siteiru ooku no hitotati ni ate tudukeru ki no settei wo site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no takahasi motoki ha ooku no hito no karada no kioku no soujiki ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu nbo tuno wo yotuba no kuro-ba- ni tinannda katati de awase tudukeru to site ita sports ni tukawareru ball ya boring chousa no kikai no kioku ni awase tudukeru to site ita
takinomiya sougou byouinn no isha no yamasita taiji ha ooku no hito no kioku no hanabi no tama wo hikasibou ni marui hannsha ga attara iretudukeru to site ita nakano sannpuraza ni aru mannga kissa no Cybac no shainn no kitanaka ryousuke ha kono yamasita taiji ni ooku no hito no karada no ke no moukonn no keno haedokoro ni ituitekure to tanonnde ita
kitanaka ryousuke ha takahasi motoki nimo tanonnde ita
takinomiya sougou byouinn no isha no sinohara kazuhito ha ooku no hito no karada no sekizui kara sihei ya kouka no kioku wo nitumeru koto wo suru ki no settei nusi wo riyousi nitumerareteiru nyuannsu de dasu to site ita sihei ya kouka wo nikutai no soto ni narubeku dasu youni si iroiro na mono ni tukeru ki no settei wo site ita sports sennshu no shuyaku kyuu ni dakeha sinai koto ga ookatta
takinomiya sougou byouinn no isha no sinndou tokuhisa ha ooku no hito no karada no.....
37 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/26 1:23  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ha dou chousi yoi to chousi yoo desuka? takadanobaba ni aru susiya nosusigenn ha ooku no hito no karada no ti ni moppu wo tuke ooku no hito no karada ni natte kurete ita ikasumi wo tukeiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii bashpo ni susigenn no shainn ya inamori izumi ya takenouti yutaka ya inoue masaru ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite susigenn no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

38 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/26 10:08  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? soujinnkou ya shokubutu ya doubutu ga kakawatte iru jigenn nanndakara seitai katudou no seichou ni naranai koto ga kanngaerareru seisaku niha soujinnkou de hanntai suru koto ha nikutai no jigenn wo kaihukusuru koto desu

39 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/26 16:39  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? YONA YONA BEER WORKS ni ikebukuro ni aru Jonathan's no shainn no kaneko youko ha sihei ni naihu wo karame ooku no kyaku wo sasukoto wo ooku no hito no karadano YONA YONA BEER WORKS kioku no basho de siteiru ki no settei wo site ita
kono ki no settei ga barenai aida kaneko youko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no me wo ooku no hito no karada no kioku no keisatu no hito ni awase tudukeru to site ita
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni kaneko youko ga iru koto wo siqtteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kaneko youko ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no inamori izumi kannisaibannsho de hannketu wo iwareta koto wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita the Nile ni kakusu to site ita
konokoto ga barenai aida ooku no hito no karada ni natte kurete ita the Nile kara sukosi dutu tokyo eki ni awasu ki no settei wo site ita
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni inamori izumi ga iru koto wo siqtteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite inamori izumi ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinnjuku ni aru izakaya no yamanouti noujou senntoraruro-dotenn no shainn no horiguti ha yakyuusennshu datta egawa suguru to tomoni ooku no hito no nemuri wo miniikaseru tour wo tukuru tosi teita
koreha ooku no hito no karada no me ga kannjiteiru nyuusenn wo tunagiawase nagara site ita
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni horiguti ya egawa suguru ga iru koto wo siqtteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite horiguti ya egawa suguru ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jou.....
40 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/28 2:45  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

eumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? akihabaraeki kounai ni aru Starbucks Corporationvshainnha 3nnninn no hito wo korosite itaga ooku no hito no kioku to torikaenagara iru to sita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki jouitai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ga barenai aida ooku no keisichou no hitotati no karada ni gasu bonnbe no kissaki wo misetudukeru to siteita
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisiteno seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite Starbucks Corporationvshain ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


41 Re: wa
ゲスト

gokaidagann 2019/4/29 15:15  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinnjuku no kabukichou no donnkiho-te de sasareta hito no suuninn no toki ni mahoubinn ga waki ni korogari sinn tokorozawa ni aru mannga kissno shainn no kamiya to takahasi ha sono mahoubinn wo tainetu garasu no shouhinn ni okikae nagara iru to sita ki no settei de ite sono jikenn kara ooku no hito no karada ni tainetu garasu no shouhinn wo riyou sita ki no settei wo ooku no hito ni situduke nobasi tudukeru ki no settei wo siteita
kamiya ha sono tainetu garasu no kino settei ga barenai aida keisichou no shainn no rannninngu shatu no kioku wo hitotu no anntena ni tamenagara iru to site ita
takahasi ha konokoto ga bare nai aida ooku no hito no kioku no nagasima sigeo wo tainetu garasu de hasamu to sinagara jissaino nagasima sigeo ni tadorituki nagasima sigeo no karada ni natte kurete ita jumoku no shusi ni kannkaku wo ninuraseru hannsha wo ate tudukeru to site ita koreha ooku no hito ga nagasima sige o nokoto wo kabau tosita hitotati ga taikenn site ita
tarennto no isizuka hidehiko ha sono takahasi npo haigo de onaji paho-mannsu wo suru to site ita
tarennto no kuroyanagi tetuko ha katta- no hannsha wo sono tainetu garasu ni atenagara iru to site ita
tarennto no sibata rie ha sono katta- ni sanngurasu wo ateru to siteita hisamoto masami ha megane wo ateru to site ita
takahasi ha sono tainetu garasu no nakade jitennsha wo kogu to siteita
ou sadaharu ha sono jikenn no kikkake ni natta ki no setteinusi tati no haigo ni ite rakuda ga kyoubou ni natta tennshonn wo okurituduke iru to site ita
jouki no joutai ga genninn de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kuryusii basho ni
sinnn tokorozawa ni aru manngakissa n shainn no kamiya to takahasi ya isiduka hidehiko ya nagasima sigeo ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai akmi mpo iru noka insi noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kamiya ya takahasi ya kuroyanagi tetuko ya sibata rie ya hisamoto masami ya nagasima sigeo ya ou sadaharu ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no isiduka hidehiko ha sinnjuku no isizuka biru no mae de sasareta hito wo sasitahito ga darenanoka toiuu omoide ooku no hito no karada no kioku no isizuka biru no deiriguti hukinn de tatteiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
isiduka hidehiko ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
isizuka biru ni keisatu no hasiri basigo to iwarete iru ki no settei w o siteiru kami ga ita
konokinosettei ha anntena no kioku ni gamu no kioku wo awase huusenn ni sitanowo ooku no keisatukann ni tuke tudukeru to site ita
sono huusenn ni tamaki deni- no taihuu wo riyou sita ki no settei wo ireru to mo site ita
kono koto ga keisatu no shokuinn ya benngosi ya kennsatu ni barenai aida ooku no hito ni ochobo kuti ni suru koto wo isiduka hidehiko to aoiyuu ha sitaita
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete .....
42 Re: wa
ゲスト

wa 2019/4/30 19:21  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no kuroyanagi tetuko ha sinntokorozawa no eki tikaku no dotor coffee ni madohuki no sigoto de kita hito wo satugai sita koto ga atta
kosiba masatosi ha sono kuroyanagi tetujo ni kuroyanagi tetuko ga yogatte iru youni mieta kosiba masatosi no me wo sennkotu ni haru to site ita
onaji youna koto wo kosiba masatosi ha ooku no hito ni site ita
konokoto ga barenai aida kuroyanagi tetuko ha keisichou ni 3 ppunnkann nemuraseru kusuri wo oku tosi kaitenn isu wo riyou sita ki no settei wo ooku no hito nisi omohi keisichou no hitotati ni suru to site ita
kosiba masatosi ha seitai katudou ni mainasu na koto wo atume anntena ni tuke ooku no hito nisi omoni keisichou no hito ni ooku suru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito nbo karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kuroyanagi tetuko ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kannkaku no hasi no houdake de isasu to sarete ita
golf no shainn ga kakawatte ita
joshuseki ni notta kioku dake wo tunagiawasu to site ita
takeuti yuuko ha sono golf no sponcer no yaku wo konasu to itte ita
darai rama ha mesima kobu no ekitai wo joshuseki ni tarasu to site ita
takenouti yuuko ha hayasi masami wo kakusuyouna ugoki wo site ita
U ji kouji no hukuda kaoru to masiko takurou ha nijuurennsa toiuu ki no settei de jidousha no kioku no ue ni iru koto ga ookatta
takenouti yuuko ha tennkabutu wo tabetatoki no kinntama wo atumeiru to site ita
neko no me ni ututta inu no sugata wo atume iru to sita hito ga ita
gekidann otona keikaku no dannchou to iwareta otoko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kyuukannchou wo mitudukeru to site ita
neko no me ni ututta inu no sugata wo atumeiru to sita hitotati ha
oumi yuukou ha barike-do no nakani inu wo iretuduke uma no kioku wo ryousaido ni suru to site ita
ueti keiei ha kabuki yakusha no hada ni hiru tosite harituku to site ita
janngara ra-menn no kawahara hirosi ha ooku no hito no karada ni natte kurete iru sabaku wo hasiru jidousha no oto wo lion ni kikasetudukeru ki no settei wo site ita
susiro- no shainn ha ooku no hito no karada no kioku no jidousha ni ikie ni sita sakana no kioku wo awaseru to site ita
miekenn no tu eki tikaku no hati de ba-bu no shainn ha ooku no hito no karada no kioku no jidousha ni tainetu no potto ya iroiro na shokki ya tainetu no sozai no mono wo awasete ita
nako no me ni uguisu no me wo haritukasu youni iru to sita titibu tihou no kabuki yakusha ga ita
hamada kouiti ha Deep Impact no eiga wo riyou si nami no si-nn ni curling no tama wo noseru youni mise sono curling no stone ni ooku no hito no kioku no tubame wo awaseru to site ita
ooku no hito no kioku no curling wo riyou sitara douro no kioku ni curling no kioku wo awasetudukeru to sita huito ga ita
gaka no okamoto tarou ha sono curling no s.....
43 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/1 18:40  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? eiga kanntoku no kodaka isao ha gunnju kannkei no re-ru siki tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no kioku wo ooku no hito no karada1 no kioku no re-ru no ita ni naraberu ki no settei wo site ita
kodaka isao ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kyouryuu wo hikouki no kioku no puropera no hasi ni mieru kuhuu wo suru to site ita
shairinn wo zutto mituzukeru youni ooku no hito no karada ni natte kurete ita hukurou ya mimizuku no kage wo dennsha no kage ni awasetudukeru to site ita
sono kage kara hassuru hachou wo onnkyou no patto ni awasu to site ita
Bobby Ologun、to Albert Roger Mooh Miller, ha karada ni natte kurete ita jumoku no naka ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita sharinn no kioku wo jumoku no shusi ga kiite ita dearou sharinn no oto no hou ni awasinagasu ki no settei wo site ita
kiroku toiuu osake ni ooku no hito no kioku no re-ru ya sharinn wo hannsha sase tudukeru ki no settei wo danndadann sakaba no nogatatenn ni ita otoko ga site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita kioku no koubo wo yurikago ni hannsha sase nagara dennsha ya jidousha ya hikouki ya hune no oto wo kikasu hannsha to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii bashqo ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranaikami mpo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kodaka isao ya Bobby Ologun、to Albert Roger Mooh Miller, ya danndadann sakaba no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? takadanobaba bo izakaya no bunnzou no shainn de imaha yataisusi no shainn ga bunnzou no tennnai de satujinn wo sitaga ki no kuhuu no kuukann dni sitai wo kakusite iru joutai ga keisichou ni ha wakaranai toiuu joutai ga ooku no keisichou no shokuinn no koremade no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni aru koto wo sitteru kami mpo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite bunnzou no shainn ya yatai susi no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kannkou no daitouryou no munnjeinn ha ooku no hito no karada ni natte kurete.....
44 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/4 18:46  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga douchousi yoi to chpousiw yoi desuka>? kita oosaka byouinn no kanngohu to isha ha ooku no hito no karada ni sono isha ya kanngohu ga seitai katudou no matigai no rironn wo siteioru joutai no kioku wo kapuseru no kioku to awase ooku no hito no karada ni anntena ya iroiro na doubutu no kiryuu wo tukai ireru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusioi basho ni
kita oosaka byouiinn no isha ya kanngohu ga iru koto wo sitteru kami mlo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kita oosaka byouinn no isha ya kanngohu ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito ga nikutai ni naru uede barannce ga muzukasii tame ni taninn ga tabeta koto no kioku ni hannnpou sita saisho no shusi wo tabe barannce wo hakaru to sita koto de seichou sita saisho no shusi no kioku wo sono hito kara jojo ni hanasi aru kuukann ni tame yuudou ni tukau to siteiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
tasha ga seichou suru tame ni riyou sita shusi wo matomehippari iru team ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite shusi wo hipparu ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
引用:

waさんは書きました:
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? eiga kanntoku no kodaka isao ha gunnju kannkei no re-ru siki tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no kioku wo ooku no hito no karada1 no kioku no re-ru no ita ni naraberu ki no settei wo site ita
kodaka isao ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kyouryuu wo hikouki no kioku no puropera no hasi ni mieru kuhuu wo suru to site ita
shairinn wo zutto mituzukeru youni ooku no hito no karada ni natte kurete ita hukurou ya mimizuku no kage wo dennsha no kage ni awasetudukeru to site ita
sono kage kara hassuru hachou wo onnkyou no patto ni awasu to site ita
Bobby Ologun、to A.....
45 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/5 23:33  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinntokorozawa ni aru kissatenn no tokyo dou no shainn ya hukusimakenn kooriyamasi ni iru to sareru miuyra youko ha ooku no hito no karada no kubi ya nodo no tukene ni konnro ni kaketa sutennresu seihinn seihinn no hannsha wo hiraisinn ni tuiteita hannshabann mitai nano no kioku to awase sasi iru ki no settei ya sono pure-to wo ooku no hito no kioku no file ya honn ya no-to no youna mono ni awase iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusioi basho ni
tokyo dou no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite tokyo dou no shainn ya miura youko ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hirosimakenn ni aru inokuti byouinn no isha ya kanngohu ha ooku no hito no karada nno i ya chou wo bariumu no kioku dake se kakomu to sita ki no settei ya sono bariumu ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kyouryuu no asi ya asiato ya asioto wo hannsha sasetari hannkyou sasetari suru ki no settei wosi kabusiki no kaisha no isizaki honntenn no shainn mo issho ni siteiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
inokuti byouinn no isha ya kanngohu ya isizaki honntenn no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite inokuti byouinn no isha ya kanngohu ya isizaki honntenn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? izakaya no touhou kennbunnroku no shainn ha ooku no hito no karada no tokugi no taikann ni sinntokorozawa ni aru kissatenn no tokyo dou ga konnro ni kaketeiru sutennresu ya hourou nabe no sozai no hannsha wo riyou sita pure-to no youn.....
46 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/8 16:55  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi desuka? oumi gasu assetu kougyou nop oumi yosihiro to hukusimakenn no kooriyama shussinn no satie to nanoru onnna ha ooku no hito no karada ni orosita kodomo no ki wo ooku no hito no karada ni ireru ki no settei wo site ita]
oumi yosihiro ha takadano baba no starbucks coffee no tennnai de kodomo wo orosita ki ya sikyuu wo urikai suru story wo kaite ita
sinntokorozawa ni aru kissatenn no tokyo dou no shainn ha konnro ni hiwo kakete iru yakann ya nabe no seibunn de tukutta pure-to ni orosi ta kodomo wo hasanndari tokyo dou no shainn ga orosita kodomo ni natte kurete ita sika no me wo kyouchou sinagara nodo hotoke ni awasete ita
deni- tamaki ha ooku nop hito no karada ni natte kurete ita taihuu to orosareta kodomo no karada ni natte ita taihuu wo awaseru to site ita
jouki no ji no settei de ooku no hito no karada no kususii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo irui noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite oumi yosihiro ya tokyo dou no shainn ya tamaki deni- ya satie ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kamishakujii ni aru chuuka ryouriya no houka no shainn no siraisi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kekkann ni te wo ireiru kuhuu tosi te ita
siraisi ha tennnai de kyaku de kita hito wo satugai ga suuninnni watari atta ga ikikaerasetara bmuzai houmenn tosita keisichou no kotoba ni9 ayakari nagara suru to site ita
korosareta hito no kiooku wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita batta no me ni hannsha sasenagara iru to site ita
seisou gyou no kikuti to morioka tomio ga siraisi no haigo de bibiranai youni kibunn wo ositukete iru koto mo atta
kamishakujii no ekibilu ni aru titibu spba no shainn ha korosareta hito ni sutennresu no hannsha wo sase tudukeru to site ita
nakata hidetosi ha siraisi no ago ni inagara siraisi no korosouto suru kibunn wo magesasenaiyouni kibunn wo okutte ita
konokotoga barenai aida keisichou no karada ni natte kurete ita hato ni bunnsho wo okuri iru tio siteita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni siraisi ya nakata hidetosi ya titibusoba no shainn ya kikuti ya morioka tomio ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite siraisi ya nakata hidetosi ya titibusoba no shainn ya kikuti ya morioka tomio ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo ta.....
47 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/10 21:56  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

okamuraya no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hana ni neonn no hannsha wo sase tudukeru to sita ki no settei wo site ita
sakamoto kyuu ya tarennto no matuyama koyukiha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hana no keiro de hikouki wo tobasu ki no settei wo site itaga sono ki no settei wo riyou site ita
tarennto no ikegami akira ha sono hikouki no oto ni ooku no hito no kioku no missile no oto wo awase tudukeru to site ita
sono hikouki to missile no oto ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita sannshou uo wo bouonn no youni awasu to sita hito ga ita
okamuraya no shainn ha hana no kahunn wo mise no shouhinn ni awasu to site ita
odagiri jou ha sono gouonn no naka de ooku no hito no karada ni natte kurete ita kanntenn no kioku wo mitudukeru to site ita
tarennto no amami yuuki ha sono kanntenn no naka de kanntenn ga oto wo kyuushuusihajimesouna tokoro kara note no you ni oru to site ita
tarennto no hukatu eri ha kanntenn wo tukuru kikai ni inagara joukyou wo mimamoru to site ita
yarou ra-menn no takadanobabatenn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Niagara Falls no kioku ni sono donnkiho-te no aru biru goto ire joukyou wo miru to site ita
Alain Marie Pascal Prost, ha ooku no hito no kioku no tabaco no suigara ni ooku ooku no hito no karada ni natte kurete ita hana no kiryuu ni awasu to site ita
tamura kazuma ha ooku no hito no me ni hannsha sita tikyuu no kioku wo rens ya me ni hannsha sase rens ya me wo uragaesitara tikyuujou no honnrai abunaku nai basho ga abunaku naru basho ni naruka douka no jikkenn wo site ita
Hillary Rodham Clinton ha sono dahuto ya kuuchou no sikumi no detail ni hikouki no puropera kaitennsite nai toki no joutai wo chokusenn no rine ni awase kaitenn siteiru toki no time kann no kioku wo awase tudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita hana no suji ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita take no kage no kioku wo awasu to site ita
Rodrigo Roa Duterte, ha ooku no hito no kioku no chainsaw, wo kuuchou ya situgaiki ni awasu to site ita
oumi gasu assetu kougyou no oumi yuukou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hana no me wo hito no meni awase nagara oboegaki no youni mannmaru ku suru koto wo suru to site ita seirogann no kioku wo sono me ni awasu tomo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite okamuraya no shainn ya ikegami akira ya sakamoto kyuu ya matuyama kenniti ya odagiri jou ya tarennto no amamiyuuki de honnmyouga nakano yuri ya hukatu eri ya yarou ra-menn no genn ya Alain Marie Pascal Prost, ya tamura kazuma ya Hillary Rodham Clinton ya Rodrigo Roa Duterte, ya oumi yuukou ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
umi ya yama ya uchu.....
48 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/14 13:10  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? suidoubasi ni aru Denny's de 14 nenn mae kurai ni sasarete sinnda otoko ga ita
kishu no take yutaka ha sasarete sinnda madohuki no otoko ga tukatteiru kyatatu wo miru youni si iru to site sono sasarete sinnda otoko ni ita
sasita otoko ha rens no kage ni kakureta huri wo suru to sita ki no settei wo site ita
jagaimo no me ga tara no me ni hennyousuruka douka wo siiru tosita ki no settei wo suru otoko ga sasareta otoko ni tuite ita
aikawa masaru ha suidoubasi ni kita hito no karada ni natte kurete ita ginnnann no kioku wo nikutai kara dasitara tumami iru to sita koto de suidoubasi ni ki no settei wo site itaga sasareta otoko no kyatatu no kioku no taikann wo hunnzukwru youni site sasareta otoko no karada ni ita
hayasi masami ha suidou basi no bill no madohuki wo site ite bilu kara rakka sitesinndeitaga ki no joutai de kannda kawa kara kannda kawa de sinndadearou hito no ki ya kyojinngumm no sennshu ya iroiro na puro yakyuu sennshu no kiryuu wo hippari iru to site ita
itako no hachou de iru kamo sirenai to tokyo dome city wo sagasita hayasi masami ha hitori no otoko wo mituke sono kannda kawa kara hippatta puroyakyuu sennshu wo iretuduke sono puro yakyuu sennshu tati niha sasareta otoko no yousi wo sinndou humio no sugata ni mieru kuhuu wo site ita
will bill survice no sinndou humio ha sekiri kinn no koto de matuihideki to onajikurai karada ni kakawaru ki no settei wo ippai site ita
sinndou humio ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita huna ni ooku no hito no kioku no ramune wo irenagara kesshoubann ni tikazukeru sayou to si sumie no kioku no e ga kakarete iru kami de kesshoubann to huna wo hasami huna ga sukosi hanarete iku hachou to site ita
will bill survice no shainn de ita yamamoto ha kuuchuu suiei toiuu ki no settei de itaga sakana no me no ura ni kogane musi wo haritukaseiru to site kekkann no naka de tukuri tudukeru to site ita soreha ti no seibunn ni hannsha bann wo oki ire tudukeru to siteita koreha noti ni ooku no hito no karada ni hiromatte itta yamamoto ha zettai ni hitori to kime te site itaga sinndou humio ha kanarazu 1000 ninn ni suru to site ita
nagasima sigeo ha sasareta hito no karada ni natte kurete ita kuma de hushou sita me no kizu wo riyousita hannshabann wo tukuri sasareta hito no sasareru mae no karada ni hannsha sasete ita
Macy Gray ha sono hannsha wo mite ita
nagasima sigeo ha sasareta hito no karada ni natte kurete ita tuta wo zutto nigiri iru tomo site ita
hukusimakenn kooriyamasi ni aru dainana chuugakkou wo shouwa 64 nenn ni sotugyou sita kumada susumu ha kuma no kizuato ni iru to site itaga sonotoki mo ite masui no hannsha ga sono kizu ni hannsha site ita uma no mikenn ni hannsha ga kitara atozusatte iku to si sinnzou no isiki no kyouchoukann no sinnzou wo isiki sinagara atozusaru to site ita
sinndou humio ha sekiri no koto de darekaga omoidasu kibunn wo tune ni ooku no iroiro na hito no nikutaio kara dasi sasareta hito no karada no kiryuu ni noseteiru youni misete ita
will bill survice to torihiki no aru osanai ha kesshou bann ni ooku no hito no kioku no kugi wo sasu to site ita koto ga atta
jouki no koto ga barenai aida sasu made no joutai ni sita hitotati ha keisichou no karada ni inu no toiki wo tikazukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite jouki no kagaisha ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo t.....
49 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/17 13:00  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no arisima itirou ha ooku no hito no karada no kioku no dokann no zubonn no taikann wo ryouwaki kara hipparu to site ita
arisima itirou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita moti no taikann noi ooku no hito no kioku no omosi wo tukeiru to site ita
takao ni aru shokudou no kazuki ni arisima itirou ha kita koto ga atta katou kiyomasa ha ooku no hito no karada to nagaredama tono kyorikann no kioku no taikann ni sabituita kioku ni hikitoseru koto wo sitagatte itaga arisima itirou ha sono nagaretama ga atari kizutuita ato no ti no kioku ni suguni wa-pu ni naru kano kennkyuu wo site ita
arisima itirou to katoukiyomasa no sabituita kioku to nagaredama ni atatta atono ti no kioku tono kyorikann de iroiro na itajou no joutai ya youkjai sita joutai no nikutai no ki no hannnou ni itatta ga soreha ooku no hito no karada no kurusii yamai to iwarete iru joutai ni natte ita
ayase haruka ha sono arisima itirou to katou kiyomasa no aida no nobasarete iru kannkaku no ma ni iru to site itaarisima itirou ya katou kiyomasa ha jouki no koto ga barenai aida ooku no keisichou no hitotati no danngann no kioku ni ituku to site itari sono danngann ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita iriomote yamaneko wo hippaqri iru to site ita
takao no ooku no mise de ika no sugata bosui ha konisiki ni suru to iwasarete ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no joutai ni arisima itirou to katou kiyomasa to konisiki yasokiti ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite arisima itirou ya katou kiyomasa ya konisiki yasokiti ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

50 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/17 13:44  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinntokorozawa ni atta manngakissa no popeye no tenninn no kamiya ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Chesapeake Bay ni ramune no binn ya iroiro na binn no kioku wo awase iru to site ita
john lennon ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Chesapeake Bay ni marifana no light wo awase iru to site ita
kamiya ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Bay ni pot ya mahoubinn no kioku wo awase iru to site ita ooku no hito no kioku no sabannna nimo site itamitai da
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kam i mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kamiya ya John Lennon ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
51 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/21 17:33  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito nbo karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? iroiro na basho de ki no settei wo toita koto ha miekenn no kennchou shozaiti ya sono kennchou shozaiti no namae ni tinann da tiiki mo kannkei siteiru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita kudamono ya yasaqi no majikiri no youna joutai no hitotu hitotu ni honnrai inai doubutu wo ire iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoito chousi yoi desuka? doitu jinn no nou wo ikki ni ki no joutai de daga dasu to sita koto wo doitu jinn ga kioku no iroiro na ime-ji de karada ka ra dasite ite asonndeiru joutai wo riyou site siteiru ki no settei de ooku no hito no karada no kurusii basho ni bunndesu ri-ga- no keikenn sha ya morisige hisaya ya takezawa ya date kimiko ya hirosue ryouko ya oosaka naomi no team no hito ya kami ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Georgii-Hemming Ingrid Fuzjko、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kawa no nagare wo ooku no hito no kioku no suisou de sekitomeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru kurusii basho ni
Georgii-Hemming Ingrid Fuzjko、ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru nokaumi ya yama ya inai nokaumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi byoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita jitennsha no sadoru ni notteiru taikann no sadoru no kioku no ura ni ooku no hito no kioku no jetto ko-suta- no juuryoku no taikann wo awasetari ooku no hito no kioku no taikann no ennsinnryoku no kaname no youna taikann wo hari awasetari suru ki no settei de ooku no hito no karada no kurusii basho ni
jouki no ki no jpoutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no kioku no mimizu no kioku wo hito ya iroiro na ikimono no doutai no dhite-ru ni nobasite mimizu no kioku no mimizu no karada no kinou no ana ni iroiiro na shokubutu ya mono no kioku wo ireiru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii bassho ni
jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada no kioku no suishoutai no saibou bunnretu no dekiru katei no nyuannsu wo mituduke sono naka ni mizu no kioku wo hannbunn kurai ire uragaesitari omote gaesitari suru ki no settei de toki ni umi no honyuurui ya iroiro na ikimono wo ire uragaesitari omotegaesitari suru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii bashqo ni
jouki no joutai ga au koto wo sitteru kami mo ite siranai kamio mo iru noka inai nokaumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? saitamakenn tokorozawasi ni aru yasumatu jinnja no hitotati ga siteiru kazoeuta nisiki toiuu ki no settei ga ari kuni ya sekai ga metubou sitari iroiro na koto ga hui ni nattari sita toki no suuji to satori wo kannjita kyouchoukann ni hippari tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni yasumatu jinnja no hito tati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inoi nokaumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chou.....
52 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/25 13:00  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hio no karada ga dou chopusi yoi to chousi yoi desuka? kouennji ni aru bannnai no shainn no guannte ubann ha mizuko to iinahgara ooku no hito no karada ni natte kurete ita kame no me ni tumetai to kannjita taikann no kioku qwo nagasu to site ita
kobayasi mao ha hisigata ni naru youni iroiro na hisigata no kioku wo kao ni atume ooku no hito no karada ni natte kurete ita tubame no kuti ni hairi iru to site ita
kouennji ni aru bannnai no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita tubame ni ruisenn wo riyousi namida no youna hannsha wo haru to site ita
family mart no kouennji minamiguti tenn no shainn no pinita ha uso no saibou kurage tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita kurage ni dennkaisitu wo ire sakana ya tenntou musi ya iroiro na binn no kioku ya iroiro na mono wo hae no kioku wo ookiku nikutai no dhite-ru ni au youni si sono utigawa de miru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita zou kame wo nigiri tudukeru to sita gunnjinn no taisa ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita zoukame no te wo nigiri tuduketeiru joutai wo mitudukeru to sita gunnjinn1 ha mitudukenagara ooku no hito no karada ni natte kurete ita yadokari ni hairu koto wo site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita zougane wo nigiri tudukeru to sita gunnjinn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita raiti ni hairi tudukeru to site ita
ooku no h ito no karada ni natte kurete ita yadokari to zoukame no karada ni natte kurete ita hosi no kasei no kioku wo suzuku itirou ni awase tudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no klarada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite kouennji ni aru bannnai no shainn no guannte ubann ya family mart no shainn no pinita ya tarennto datta kobayasi mao ya bannnai no shainn no adana ga senn to yobarete iru koto mo aru otoko ya zougame ya yadokari wo riyou site iru gunnjinn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita tarantula、wo youbai suru to si iroiro na seibunn ni tarantula、wo oki dou tokeru ka no kennkyuu ga sinntokorozawa ni atta mannga kissa no popey no aru bill no aru toti de sennjichuu ni jikkenn sarete ita
namida ni dou tokeru ka wo site ita toki matuyani no hachou de iru to sita nakamura kannzaburou ni tobituita koto ga atta
nakamura kannzaburou ha sore wo kaze no hachou de tonndekuru tarantula、no keiro wo zurasu to site ita
touji ha sono sisetu ni shokuhinn no ryuutuu no kiryuu wo toosu koto wo gimuzukeru to sarete ita ga soreni sono tarannchura no keiro wo noseru to sarete ita
hamigaki no toki ni tarannchura wo dasu to sitra kami no katudou ga okitemo ita
tarennto no nakai masahi.....
53 Re: wa
ゲスト

wa 2019/5/29 13:11  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no raruhu suzuki de honnmyou ga suzuki takasi ha ooku no hito no kioku no nakano eki no home de hito wo sasu dousa wo suru ki no settei wo site iru ga jissaini hito wo sasu koto wo site ita
Pablo Picasso ha sono suzuki takasi ni naname kara taiatari suru youni suzuki takasi wo mite ita
nakano eki no home de 24 nenn kara 26 nenn kurai mae ni sono home de suzuki takasi ha hito wo sasite korosite ita
ooku no hito no meni sinntouatu no kagami to sita ki no settei de sono jikenn no kioku wo sazae ni hikikomu koto wo siteiru kami ga ita mitai da
suzuki takasi ha hukusimakenn kooriyamasi ni aru sibamiya shougakkou wo shouwa 60 nenn ni sotugyou sita doi to yobarete iru onnna ni kunnni wo surusikanai toasite ita
sono kunnni ni osiri wo awase iru to site itanoga sibamiya shougakkou wo shgouwa 60 nenn ni sotugyou sita oohori tomohiro ga site ita
doi ga sono home de jikenn wo okosita koto ga atta ga sorewo neta ni story wo kaita koto ga suzuki takasi ni atta
suzuki takasi ga kunnni wo situzukete itara honn wo urasu to sita koto wo doi ga ii kakegoto no youni natte ita
suzuki takasi ha doi no sagemann to iwarete iru ki no settei wo riyou siteita koreha mannko no kudari ni sutennresu no hachou tosi te ite sutennresu wo houi jishaku ni awase nezumi no hachou wo tikazukeru tosi sorewo sannso bonnbe no me-ta- ni awasenagara iru to site ita
doi ga siji sita hito ni home de au koto ga atta ra suzuki takasi ha sono hito wo sasi doi ga nihonn terebi ni itakoro no kiryuu wo riyousi nihonnterebi ni nyuusha suru kakegoto ga atta
mizutori no kaisou kara wa-pu site hito wo sasu to sitakoto wo suzuki tajkasi ha iroiro na hito ni taisite siteita
sonotoki sasareta hito no karada no unnko wo tori kuttukenagara iru to sita ki no settei wo site ita
sono unnko wo mizutori ni tikazukenagara hito wo sasu to sita koto de tuushou no adana ga tuki yuumei demo atta
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni suzuki takasi ya doi ya oohori tomohiro ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite doi ya suzuki takasi ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? K&M toiuu seisougyou no kaisha ni ita maekawa ha izenn sinntokorozawa ni aru izakaya no toritoko no shainn no jinnsei ga atta
sonotoki ooku no hito no karada ni natte kurete ita koukakurui no hige wo nigiri tudukeru to siteita
okina megumi mo yasugekkyuu toiuu kutiguse de toritoko no shainn de ita koto mo atta
ooku no hito no karada ni natte kurete ita medaka ni whisky bonn bonn wo awasetari iretari suru ki no settei wo maekawa ha siteita soreha koukakurui no hige nimo awasete ita
soreha hukusimakenn no a.....
54 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/4 18:42  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uhyuu ha hito no kareada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ochanomizu no rakuuu ka rakuisupa no senntou ni kita seisouinn wo houeibisou no shainn ga sasi ta jikenn ga atta
konokoto no sinnsou wo sirarenai aida keisat5u no hitotati ni toukyou daijinnguu ga namida no ato no mimizubare to sita ki no settei wo site ita koreha mimiozu bare no9 kioku ni che-nn no kioku wo awaseru datta
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni tokyo daijinnguu no hitotati ga iru koto wo sitte4ru kami mo ite siranai kamiu mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite tokiyo daijinnguu no kami ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo sono kami tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

55 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/6 15:05  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kitano takesi to miyagikenn no iwadeyama ni ita onokimie ga tokyo daijinnguu ni ita jinnsei no toki huuhu datyta rasii ga taida sareta kodomo wo hisui ni kakusu to site ita ki no settei ga atta
kono hisui wo oumi gasu assetu no shainn no oumi yosihiro ga tokyo daijinnguu no toki no jinnsei ya iroiro na jinnsei no toki ni nomi tudukeru to site hasigeta no kioku ni sono hisui wo tametudukeruto ooku no hito no kioku no hasigeta ni tamete ita
kodomo ni haramaseta ato sono kodomo wo korosu to sita tokyo daijinnguu shussinn no hito ga sono kitano takjesi ya inokimie ga tokyo daijinnguu no jinnsei no toki ga nannkai ka atta rasii ga soreni awaseta youu ni jikenn ga okite ita mitai da
ookuma sige nobu ha jagaimo no me wo sono jikenn wo okosita hito no karada ni natte kurete ita seibutu ni gyaku ni uturu kuhuu wo site utusu ki no settei wo site ita
kaku tikako to sorimati takasi ga tokyo daijinnguu no jinnsei ga atta ga sonotoki mo kodomo ni haramaseta ato korosu to sita jikenn ga okita koto ga atta
ochanomizu ni aru edoyuu aruiha rakusupa to yobarete iru senntou no youna omise no shainn no josei ha toire de shussann sita ato toire ni nagasu koto wo site ita
kono taida sita koto wo otoko no hito ni kabusu koto wo taida sita hitpo ga isihyouji sitara otoko no kinou no taikann ni onnna no karada no seishokuki ni natte kurete ita kame wo otoko ni utusi nagara otoko no karada ni kuru kiryuu ni tanann wo kamase karada no ki wo hagu koto wo tokyo daijinnguu no kannnusi ya miko no keikenn shan no uti no 6 wari kurai no hito ga site ita mitai da hoka no jinnja ya shuukyouka demo siteiru hito ga iru mitai da
shussann si toire ni nagasu koto ha satujinnzai ni aru mitai daga konokoto ga barenai aida keisatu ya kennsatu no hito no otoko datta hito no karada ni natte kurete ita nijimasu ni onnna no karada ni natte ita kame wo tukeru ki no0 settei ga sarete ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite tokyo daijinnguu no kannnusi ya miko ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no ki no settei wo siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo sono kami tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? mizho ginnkou no iidabasi sitenn no onna no shainn no satou ha BAR no hub wo riyou site yoku kyaku de ita koto ga atta
satou ha HUB no tenninn no ki no settei de HUB doku to houshanou no kioku wo riyou ga ooku aru ga satou mo sono kio no settei noi kuwawaru youni natte ita
satou ha habu doku ni ginnkou ni kita hito no karada ni natte kurete ita kajitu wo ireiru to si sore wo ude ya asi no taikann ga omoni rasii ga hoka nimo iroiro na karada no basho de site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwar4ete iru ka.....
56 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/14 11:53  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? akiba square no 2f no dekki ni tikaku no ra-mennya no bannkara de shainn no jinnsei no aru mizuki arisa ga sono touji no kiryuu wo hiki nikutai ni narikakerukurai no kannkaku daga houchou ga gennjituni moteteiru youna taikann de suukai ni watari 20 nenn kurai maekara suuninn no hito wo teiki teki ni sasu koto wo site ita mitai da
na-su no osigoto no kannja yaku no hito ni bannkara no toki no jinnsei wo kakusitarimo site ita
nagatuka kyouzou ga ti no kiryuu wo tanizoko no kioku no jigenn ni hiki nagara suru to site ita
anarogu no makitokei toiwareru team ga john lennon ga analogu ga kedaruku kannjiru toki no taikann wo atumeru to site itaga sono kedarui jophn lennon no youna huubou no hitotati ga mizuki arisa no sugata wo mawari ni misasenai kuhuu no ki no settei wo site ita
oomori nao ga nannkaime kano sisatu no toki ni dekki no hajikara byoubu wo nobasu kuhuu wo site mo ita
jouki no koto ga barenai aida keisatu no hito ni skuri-ninngu toii sekisekisei toka no toriu no kioku wo riyou si keisatu no hito no kioku wo sousa suru ki no settei wo site ita mitai da
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni mizuki arisa no team ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou ni taisite mizuki arisa no team ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinnwa no kami to iwarete iru kami no uti hitogorosi wo siteiru kami ga genndaijinn nokotowo tumi de sibaru to site iru ki no settei no kousoku jikann no tigai no suuti wo keisoku sita koto ga aru nokadouka sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kumano honnguu taisha no kannnusi ya miko ga tenngawadennsetu satujinnjikenn toiuu shousetu wo kaita utida yasuo ni satujinn wo irai sita koto ga atta
utida yasuo ha kotowattaga iyagarase no kino settei ga sugiru node hikiukete simatte ita
16 sai kurai no shoujo wo korosite kure to tanomarete ita kuma tono kyorikann no seitaikei de itibann umarekataha yoi to hyoubann no shoujo datta
utida yasuo ha kekkyoku korosedu ni itaga aru miko ga kyuu ni hamono de sasu koto wo site simatte ita
ikikaeraserfu tame ni otoko no sei wo mitatasasu to sita ki no settei wo ikiteiru kiryuu ni sarete ita mitai da kumano kodou no kannnusi ya miko ha kamofura-ju sinagara jikkou siteita mitai da
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann k.....
57 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/17 12:35  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no niiyama tiharu ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita same no era ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kabuto musi wo awasu to site ita
niiyama tiharu ha kusanagi toiuu namae de geinoujinn no jinnsei ga atta
tomakomai kara naganokenn made hokuriku sinnkannsenn wo tooseru kamo sirenai koto wo suru to niiyama tiharu ha omoni jinnsinn sousa de suru to site ita
niiyama tiha ru ya kusanagi tuyosi ha aomorikenn no tiji no me no kioku no hasigeta ni niiyama tiharu no asi no hannsha ga au youna kuhuu no ki no settei ga atta
niiyama tiharu ha ooku no hito no karada no kioku no kapo no kioku ni kajitu no kioku wo ireta nowo takeda tetuya ya nisida tosiyuki ga siteiru misinn no ki no settei ni nagasu to site ita
BAE Systems plc ha akihabara ya iroiro na toti ni tetudou no kioku no ennsinnryoku wo dennpani nosete tobasi ooku no hito no karada ni awaseru koto wo site ita haguki ni sainann ga deru hito mo ooku ita
Birmingham、no kami ha Martina Navrátilová, wo Forrest Gump ni yuzuru to itta
koreha moudoukenn ni ooku no hito no inu no kioku wo ireru to Martina Navrátilová, ga ii naganokenn ni aru mtumotojou no joushu ya kannnusi ga hikiuke ooku no hito no karada de katudou wo site ita
akihabara no ekimae ni aru uzusio toiuu kaitenn susi ya ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita naruto kaikyou no uzusio no kioku wo BAE Systems plc no tatemono no kioku no anntena ni awaseru ki no settei wo site ita
kono jouki no koto ga barenai aida kousei roudoushou no hito tati ni uzusiyo no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita turu no daeki wo awasu to site ita
Martina Navrátilová, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita turu no asi ni narude arou kiryuu no mirai yonou no taikann ni ball wo awase iru to site ita
BAE Systems plc ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita same no kioku ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita karei wo tukeru to site ita koremo kousei roudou shou ga kidukanai aida to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinnkou no sorezore ni taisite BAE Systems plc no shainn ya uzusio no shainn ya natumotojou no joushu no keikennsha ya niiyama tiharu ya kusanagi tuyosi ya yamasita tomohisa ya Martina Navrátilová, ya takeda tetuya ya nisida tosiyuki ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? yamada katuhiro de geimei ga sugi ryoutarou ha Republic of Singapore ni akihabara no akihabara UDX ni aru saboniusu window turbin wo anntena ni hannsha sase tobasu to site ita
akihabara UDX nai yuubinnkyoku no shainn no hukuda sakiko ha sakamo.....
58 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/18 12:53  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no iijima naoko ha ooku hno hito no karada no kioku no matumoto jou ni sairui gas wo maku to site ita
matumoto jou no joushu niha matumotojou no nouka mati ni hairu naraooku no hito no karada ni natte kurete ita turu ni ki no settrei wo oku hito dake to sita ru-ru wo kimeta joushu ga ita
komagekijou mae no mannga kissa no geragera no imamura ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita ebi ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita turu no asi wo ire iru to site ita
mayaku ni suppinn hada de matumoto jou no jouka mati ni iru to sita onnna ga ita ooku nol hito no kioku no matumoto jou no ohori no mizu ni abura wo ireru toubann ga attaga sono abura ni mayaku wo hisomaseru tosi soreha ogasawara nagatoki no meirei ni yoru koto datta
ogasawara nagatoki ha aizu homare no jouzou no toki no tannku no kioku ni mayaku wo haru to site ita
ogasawara nagamune ha ooku no hito no kioku no rinngo ni unnko wo nasuri tuke iru to site ita
babanobuharu ha ogasawara nagatoki wo oosakajou no tikujoushu ni susume ta toki ga atta sonotoki kabukiyakusha no sawamura toujuurou to matagi to yobarete ita kaigai no josei ga oosakajou ni matumoto joukara kazunoko wo hakonn de itaga soreha betu no jidai no jigenn dousi de no hanasi de kimerareta koto datta kazunoko no naka niha suisha to huusha de mawaru7 kikai wo ki no joutai de tukuri irerarete ita
sono kikai ha Ebola hemorrhagic fever no genninn no wariai ga aru mitai datta
jouki no joutai ga wakaranai aida ogasawara nagaqtoki ha hospital ya keisatu no shokuba no kioku ni rinndou no hana wo oku to site ita
isikawa kazumasa ha sono ogasawara nagatoki no ato oi hunnnyou no kioku wo maku to siteita
Catherine Zeta-Jones ha rinndou no hana ni mashumaro wo rukeru to site ita
ogasawara sadatoki ha rinndou no hana ni gomuwa wo si byousitu made iku kuhuu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni iijima naoko ya ogasawara nagatoki ya isikawa kazumasa ya mayaku ni suppinn hada no onnna ya babanobuharu ya Catherine Zeta-Jones ya ogasawara sadatoki ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore ni taisite iijima naoko ya ogasawara nagatoki ya mayaku ni suppinn hada no onnna ya isikawa kazumasa ya babanobuharu ya Catherine Zeta-Jones ya ogasawara sadatoki ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tanaka reina ha ooku no hito no patisuro no kioku ni megane wo tukuru toki no dosuu wo hakaru kikai wo awaseru to site ita
iijima naoko ha sono dosuu wo hakaru kikai ni inu no kioku wo ire tudukeru to site ita
watase tunehiko ha sono dosuu wo hakaru kikai ni eiga no kioku wo awase tudukeru to site ita
Alī Ḥoseynī Khāmene'&.....
59 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/24 15:40  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hatiouji eki ni aru Chinese Restourant BaiRan no tennnai de seisou no sigoto wo siteita otoko ga korosareta koto ga atta
tarennto no kougami takesi ha hatiouji kinnpenn de kougamitakesi no karada no kuma no taikann ni inu wo nose iru to sita ki no settei wo sarete ita
tuyuguti sigeru ha sono inu ni jidousha ya suisha ya jitennsha wo noseru kano youde iru tosita ki no settei wo site ita
kougami takesi ha sono bairann no tennnai de korosareta jinnsei ga atta
seisougyou no morioka tomio ha sono hannninn no kiryuu ni awasari nagara ite kougami takesi ga kitui koto wo siteiru to iuukoto wo kougami takesi kara deteiru kami ya iroiro na kami ni uttaeru koto wo site ita ga kougami takesi ni yuuri na kuukann wo tukuru to site ita
hatiouji ni ita moudou kenn no kioku wo shouhinn no ra-menn ni ireru koto wo bairan no shainn ha site ita
celleo no bill no kyoudo ya taisinn no Curriculum wo kyaku ni suru kennsetushou no team no hitotati ga ita
tasaki sinnya ha moudoukenn no nou wo ugokasu koto de bill ya irori ona toti wo ugokasu koto wo kanngae katudou site ita
acrylic ni ooku no hito no me no kioku no dachou wo atumeru to Janis Lin Joplin ha site itaga celleo no bill demo site ita
ootaka masatugu ha celleo no bill de ooku no kyaku no karada ni natte kurete ita whale no kioku ni penn light wo awasu to site ite tokiori penn light wo zurasite ha kyaku no nikutai kara whale wo dasi te ita
morioka tomio ha barabara satujinn no toki ni tukawareta toki no gomi hukuro wo motu ki no settei wo site ita
Daniel Jacob Radcliffe、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita take wo kawa no nagare de miru hukurou ya mimizuku wo okuto site ite morioka tomio ga riyou siteiru hukurou ya mimizuku ni sono mimizuku ya hukurou wo awasete ita
jouki no koto ni keisichou no hito ga kizukanai aida barabara sarujinn no hukuro no nioi wo tokiori keisichou no hitotati no seihuku ni tukeru koto wo morioka tomio no team ga site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni Chinese Restourant BaiRan no shainn ya kennsetushou no team ya morioka tomio ya kougami takesi ya Daniel Jacob Radcliffe、ya ootaka masatugu ya Janis Lin Joplin ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru nokia inai noka 
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite Chinese Restourant BaiRan no shainn ya kennsetushou no team ya morioka tomio ya kougami takesi ya Daniel Jacob Radcliffe、ya ootaka masatugu ya Janis Lin Joplin ya tuyuguti sigeru ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

60 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/25 19:21  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Bridgestone Corporation ya yamaha hatudouki ga 3430000 dai no recall no news ga tutae raremasita koreha Bridgestone Corporation ya yamahqa hatudoukki ga handle wo te-ma ni sita Curriculum wo site ha ikenai to suru huuchou no kami ga ooku no hito no karada no yamaiq to iwarete iru karada no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru nolka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite Bridgestone Corporation ya yamahqa hatudoukki ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yi desuka? tarennto no iti sayaka ha ooku no hito no kqarada ni natte kurete ita ooku no hito no karada ni natte kurete ita sigotodhuu ni nonnda mizu wo nomihosu pafo-mannsu de ituku to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tibakenn ni aru kaihinn kouenn no toti no kioku de naihu de sasarete iru joutai no jigenn no kuukann ga ari sokode hitugi wo hokann suru to site ita sono hitugi wo maki tudukeru koto de darega kurusimu kawo jikkenn suru to site ita
Lockheed Martin no shainn no suuninn ni ooku no hito no karada no ruisenn ni sairui gas supure- no kioku wo awase iti sayaka ni okuri tudukeru tosita shainn ga ita
kashu no MISHA ga itisayaka ni ooku no hito no kioku no file wo misetara iti sayaka ha mizu wo sitatarasu to site ita
tarennto no itou misaki no yuatu gama wo riyou sita ki no settei ni nizu no gumi no hachou wo oku toi site ita
seisougyou wo siteita gamagoorisi shussinn no hayasi masami ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaihinn kouenn no toti kara ooku no hito no karada no kioku npo yo-yo- wonobasi iru to site ita
seisougyou wo site iru hirosimakenn shussinn no arikawa susumu ha sono youyou ni bousi no kioku wo kabusete mieru kuhuu no ki no settei wo site ita
hukusimakenn kooriyamasi ni aru naitou tokoya tenn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaihinn kouenn ni barikann no kioku wo tobasu to site ita
nakanoku nogata 4 choume 25 bannti atari ni sunnde iru imai ha shudou no barikann ni ituku to sitari higesori wo kurippu ni karada ni natte kurete ita doubutu ri hasannde ita koreha tarennto no ayase haruka ni tanomaretemo ita
ayase haruka to iti sayaka ha kaihinn kouenn de korosareta hito no kiryuu de pachinnko wo sita jinnsei ga atta nakai masahiro to sakamoto ryouma ha sasareta hito no kiryuu ni nori sasareta hito no kioku no baru-nn ni awasari iru to site ita
Christopher Lloyd, ha ooku noi hito no karada ni natte kurete ita kaihinn kouenn ni tadokoro yutaka wo okitudukeru to site ita
kugutubako wari toiuu ki no settei wo seisougyou no ryouyuu no daihyou no kaneko takasi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaihinn kouenn de yoku site ita
kameda kouki ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaihinn kouenn de ooku no hito no kar.....
61 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/26 10:03  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Dmitrii Anatolievich Medvedev、no ki no settei de ooku no hito ga byouinn de iryouhi ga kakatta mitai desuga sono iryouhi ga kakatta hitotati zenninn ni Dmitrii Anatolievich Medvedev、no sousisann wo huroiwakeru to sitara hitoriatama dorekurai no kinngaku ni nari dorekurai no karada no kinou no kioku no kuukann ga seichou no hou ni kaihuku suruka toukei dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru nolka inai noka

62 Re: wa
ゲスト

wa 2019/6/30 14:37  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desukad? nakanoku nogata ni aru izakaya no akimotoya no shainn ha sayuu taishou ni naru Vji no youna joutai ni aru kioku no V ji no ryopusaido wo kuttukerukoto wo site ita
yokozuna tiyonohuji de honnmyouga akimoto mitugu ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita whale no kioku wo Vji ni kakeawasu to site ita koreha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kujira no karada no sikumi no Vji nop youna ugoki ni akimoto mitugu ga ituku to sita joutai ni natte ita
takasima tisako ha akimotoya no banntou gasira to iwarete ita jinnsei ga atta soreha ooku no hito ga news tokade mita missile ya jissai no missile no oto wo niku no kioku ni suibunn no kioku to issho ni nuru to site ita
egawa suguru ha takasima tisako no oya no jinnsei ga ooku atta takasima tisakoga ki no settei wo site iru sugata wo taninn ga siteiru koto ni siteiru eizou wo tukuritudukeru to site ita soreha ootake makoto no ki no team mo site ita
takasima tisako no team ha ooku no hito no nickel no kioku ni doku ni naru suibunn no kyorikann ni ataru taikann wo awase tudukeru to site ita
tarennto no aoi yuu ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kujira no me ni aoi yuu no mannko no kiryuu ni kannka saserarete iru ki wo haru to site ita
tarennto no sumi hanayo ha ooku no hito no kujira no kioku ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kani no me ni hannsha sase nagara iru to site ita
takasima tisako ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hukurou ya mimizuku no hannsha ni9 doku no hannsha wo awase nagara ryoume wo awasu to site ita ooku no hito no siwa no genninn ni natte ita
mikaeru to yoberete iru kami ha kuromajutu no sikumi de kujira wo sukuu to sita hikkake wo siteiru mono ga ki no settei de kujira ni ki no settei wo site itara kujira wo osou koto wo negawarete iru to sita kaishaku wo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite takasima tisako ya akimotoya no shainn ya akimoto mitugu ya sumi hanayo ya egawa suguru ya ootake makoto ya mikaeru to yobarete iru kami ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? owada masako ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kujira no taikann ni chousinnki wo ate iru to site iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni owada masako ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite owada masako ga 1enn wo siharau to s.....
63 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/14 6:29  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nakanoku numabukuro 4 choume 16 bannti 12 no tatemono no yokoyama to ookubo ga sunndeiru chuushajou de barabara satujinn ga atta 24nenn kurai mae to 11 nenn kurai mae to hokani mo nannniti ka aru mitai da
koreha out toiwareru eiga ya dorama wo tukuru ni atari jikkenn wo suru to sita kami ga ita
araiyakusi no eki tikaku ni aru joushuuyasaisou ha higaisha no karada ni ki no joutai de gamu te-pu wo makitukete iru noga arukara toritai to numabukuro ni aru hikawa jinnja ni mousidete ita hikawa jinnja ga higaisha wo mago no youna koto to huremawatte itakara datta
shurijou no kannnusi ha higaisha to araioyakusi to hikawa jinnja wo sannkaku kannkei wo yosoowasu to hannninn no yokoyama ni tanonnde ita
yokoyama ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita tubame no kuti wo hisigata ni mieru kuhuu wo si sono hisigata no 4tenn ni higaisha to araiyakusi to hikawajinnja to shurijou no kioku wo oki iru to site ita
kaiseizann daijinnguu ga sono hisigata no chuusinn ni hosigaki wo oku to site ita
Drew Blythe Barrymore, ha higaisha no asikubi ya pedaru no kioku ni kannbisi toiuu ki no settei wo site ita soreha tarennto no moprita kazuyosi mo onaji youna koto wo site ita
tarennto no emoto tasuku ha Drew Blythe Barrymore, no tikaku de haiki gas no kioku wo kyouchou site ita
nakanoku nogata 4 choume ni sunndeiru sibata shouzou to kumamotokenn inani jinnja no katou kiyomasa ha higai sha no kiryuu wo sono yokoya to ookubo no nisetai juutaku no chuushajou ni hikikomu koto wo site ita
keisatu no jijou choushuu de barete nai koto wo mata higaisha ga ikikaettara higaisha ni mata suru to iinagara yokoyama to ookubo ha keisatuni taisite onajikoto wo suru to katou kiyomasa ni itta
katou kiyomasa ha ooku no hito no karada ni natte kuerete ita eisei ni tuketa katatumuri ya hiru ya namekuji ya mamusi wo riyou si yokoyama to ookubo ni sorewo yaraseru to site ita
ookubo ha gekidann tokyo kanndennti ni deiri siteiru koto mo atta
tarennto datta yokoyama yasusi ha yokoyama to tomo ni tire no kuronikuru to iwarete iru ki no settei wo suru tame no koto wo suru to site ita soreha ooku no hito no kioku no tire no kioku ni hiaruronnsann wo nuru to sita koto de hajimete mo ita
ogata kiyosi ha yokoyama to ookubo taku ni ita inu ni kazunoko no kioku ni hinawajuu no kioku wo ire motasite ita
kabuki yakusha datta sawamura toujuurou ha yokoyama ga kirituke sono higaisha no kaeriti wo abitudukeru to site ita
seinenndann no hukada kouji ha asada mao ni ti no hannsha wo nomaseru kuhuu de iru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karadano kurusii basho ni yokoya ya ookubo ya araiyakusi no bousann ya hikawa jinnja no kannnusi to miko ya shurijou no hitotati ya yokoyama yasusi ya ogata kiyosi ya hukada kouji ya asada mao ya sawamura toujuurou ya Drew Blythe Barrymore, ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka iani noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite yokoya ya ookubo ya araiyakusi no bousann ya hikawa jinnja no kannnusi to miko ya shurijou no hitotati ya yokoyama yasusi ya ogata kiyosi ya hukada kouji ya asada mao ya sawamura toujuurou ya Drew Blythe Barrymore, ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku n.....
64 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/16 8:33  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito n o karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nakanoku no numabukuro eki tikaku no oosawa gasunndeiru ikkennya no ie no mae de ki no joutai de hito wo sasu to iuu koto wo ooku sarete ita
numabukuro ni aru zennjouinn no bousann ha sono oosawa ni harisennbonn no hannsha to itta koto ga atta
oosawa ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sabaku no taikann wo eiyou seibunn to kanngaete ita sorewo sekenn ni tutaetai to site ita
tarennto no oosima miyuki ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita tori no iki wo eiyou seibunn to kanngaete itaga sono tori no atama ni ooku koto wo sinagara tori wo tobasi tudukeru to site ita
iroiro na tikyuu kannkyou no joutai de eiyou seibunn to iuu keturonn ni itatta ga sorewo tori wo oou teido de tudukeru to itta keturonn ni itari jikkenn site itaga sutoresu ga ooku nari sono sutoresu de hito wo osou to sitara no jikkenn mo sarete ita mitai datta
hukusimakenn kooriyamasi ni aru dainana chuugakkou wo shouwa 64 nenn ni sotugyou sita ooyama keiko ha shouwa 55 nenn kurai kara heisei 6 nenn kurai no kioku no kyouchoukann kara oosawa no nikutai no kamohura-ju suru ni atai suru hito no kioku wo mite sono kioku wo tarennto no ootake makoto ni okutte ita
ooku no hito no karada no kourakuenn kyuujou no kioku ni aru de arou eiyou seibunn ni tori no iki wo awaseru to oosima miyuki ha site ita
hukusimakenn kooriyamasi ni aru dainana chuugakkou wo shouwa 64 nenn ni sotugyou sita saitou masae ha sono kourakuenn kyuujou no kioku ni houi jishaku no kioku wo awaseru to site ita
Guitarist no tanaka shuuiti ha ooku no hito no kioku no sannso bonnbe no me-ta- wo sono houi jishaku ni awasete ita
kono koto wo oosawa no kioku no hito wo riyou sita sugata wo riyou sita kamohura-ju wo tarennto no egawasuguru ya ootake makoto ya asada mao ya tarennto no hujimoto tosihumi ya haranisi takahumi ya iroiro na eiga kanntoku ya iroiro na tarennto ya oosawa no ie ni atumatta hito ga site ita
takadano baba ni aru izakaya no shara no shainn ha sono oosawa wo kioku siteiru basho ni supana no kioku wo awaseru to site ita
nakata hidetosi ha sono shara no shainn to koudou wo tomoni site ita
akihabara ni aru mannga kissa no shainn no yaguti to isikawa ha sono shara no supana ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kamereonn ni yakuhinn no hannsha wo misete ita hannsha wo hannsha sasetudukeru to site ita
Carlos Ghosn ha sono yaguti to isikawa ni lighting wo suru tosi ooku no hito no karada no kioku no wheel no hannsha no jigenn wo hiki iru to site ita
india no kami no Nāgarāja ha sono wheel no hannsha ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita hebi no me no hannsha wo awaseru to site ita
sono hebi no me no hannsha ni tarennto no kimura kaera ga ooku no hito no karada ni natte kurete ita shoku butu no kioku no taiyou ya iroiro na seibutu no taiyou no no hikari no kioku wo awaseru to site ita
hukuokakenn shussinn de nakanoku nogata ni atta eight puro music school ni zaiseki site ita ogata kiyosi ha sono taiyou no hikari ni namari no hannsha no kioku wo atereru ka de iru to site ita
hukusimakenn kooriyama si ni sunndeiru oumi gasu assetu kougyou ni zaiseki site ita ono yositugu ha sono namari no hannsha ni kaminari no kioku wo awasenagara origami no kioku to awase tudukeru to site ita
sono namari no hannsha no origami no kitenn ni eight puro music school no kannkeisha no suuninn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita pennginn no sosenn no kyouryuu wo awase iru to site ita
iroiro na patinncoya no shainn no ooku ga oosawa no ie no kioku ni atumatte ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete sim.....
65 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/20 6:53  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita taki wo uchuu station kara ha mienai kuukann ni kakusi iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
taki wo riyou sita ki no settei nusi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Dolby Laboratories, Inc no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita zettai 0 do no kioku wo atume iru to site ita
kishu no take yutaka ha Dolby Laboratories, Inc no shainn ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita uma no hizume no oto wo atume tudukeru to site ita
sakamoto ryouma ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita uma no hizume ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kegonn no taki wo mitudukeru tosi tarennto no ikegami akira ga taki ni ooku no hito no karada to missile ga tonndeita time kann no kyorikann no kannkaku wo taki ni hannsha sasete ita nowo hizume ni atumeru to site ita
Dolby Laboratories, Inc no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no naka ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita taki no kioku wo hippari tusdukeru to site ita
Dolby Laboratories, Inc no shainn niha Hillary Rodham Clinton ga erannda puropera no kioku wo mimi no kioku no tabasuco no oto ni awasarete iru hito ga ooku ita koreha isha ni byoumei wo sennkoku sarete iru hito ga ite shujutu wo ukete iru hito mo ooku ita mitaida
huruya kennji ha ooku no hito no kioku no sinnkuukann ni ooku no hito no kioku no kennmaki no hannsha wo ate tudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita mennwata no kioku ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kame no koura no ura no hannsha wo ate tuduke sorede okoru kiryuu wo ooku no hito no karada no sichoukaku sinnkei ni nobasu to oumi gasu assetu kougyou no shainn no keikennsha no suuninn ha site ita
tarennto no Christel Takigawa ha ooku no hito no karada no sennkotu ni ki no settei no ooi tarennto no kikuti rinnko ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita taki no kioku wo iroiro na hannshabann wo riyousi hannsha sase tudukeru to site ita
ogura tomoaki ha ooku no hito no karada no kioku no douro no juutai ni ki no settei wo oou no hito ni ki no settei wo site iru de arou kikuti rinnco wo hikiyoseru to site ita
kikuti rinnko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita uma no karada ni natte kurete ita taki wo ooku no kadennmaker no kasituki no kioku ni awase iru to site ita
kumamoto jou inani jinnja no katou kiyomasa ha ooku no hito no katana kaji no kioku wo kasituki no aru huukei ni awasu to site ita koreha kasitu ha onndo ga takakunai to denai to sita hanndann wo katou kiyomasa ha sitaga ooku no hito no karada ni natte kurete ita umi no seibutu ni katana kaji no kioku wo awase kasituki no kikai no sikumi noru tomo site ita
hirosimakenn ni aru isizaki honntenn no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu wo teiki teki ni katou kiyomasa no katana kaji no kioku ni atume tudukeru koto wo site ita
Steven Spielberg, ya Eric Clapton, ya España no kokuou no keikennsha no suuninn ha sono isizaki honntenn no shainn ga katou kiyomasa ni doubutu wo todokeru keiro ni ooku no hito bno karada ni natte kurete ita whale wo oku to site ita
ooku no hito no kioku no tori no sinnzou wo tabeta kioku no sinnzou wo onaka de kyouchou si sono tori ni kakawatteiru to sareru shoukaki kei no hamnnsha wo hikasibou ni hirogeiru to isizaki honntenn no shainn ya itukusima jinnja no kannnusi ya miko ha site ita sono hikasibou ni taki no hannsha wo sasenagara garasu no hannsha no kioku wo mitudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no krada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite sira.....
66 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/23 6:17  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? mazu jisinn no karada no kurusii basho no episo-do wo siru ni atari yakuhinn wo riyou sita hannshabann ga aruka douka kurusii basho kara sisinnkei ya sichoukaku sinnkei ya iroiro na kannkaku wo kakuninn suru
yakuhinn no hannsha bann no youna no ga sukunaku naru ni ture communication dekiru kami ga hueteiru hazudesu mazu sono kurusii basho no episo-do wo siru koto de kannwa suru taikann wo kannjiru koto wo suru ga soko de yoku arukoto ha sono communication wo jama suru kami ga ooku imasu ga sokode kakuninn suru koto ha
jisinn no kotoba no ne
gaigoto ga kakawatte iru ka wo kakuninn site kudasai sorekara sono jamasuru kami no houhou ha negainusi no tairyoku wo riyou suru toiuu koto desukara douiuu karada no joutai ni kitenn wo tukuri suru noka kakuninn site itaka wo kakuninn site kudasai
tugini sono jama wo suru kami ha jinnrui ga metubou sureba shudoukenn wo nigireru toiuu kanngae no kami desukara sorewo sitte ita kadouka omoikaesi siranakattara siranai to sita isi hyouji wo site ite kudasai
sorekara jinnjabukkaku ya kyoukai de negatta kotode atte mo donnna kami ga sono negaigoto wo hikiukete iruka yoiuuto sono jama wo suru kami mo ooku imasukara naegatta koto ha negaikata wo matigaete ita koto wo karada no kurusii basho ni iru dekirudake mikata no kami ni tutaete mite kudasai imaha negaigoto ha sinaide karada no chousi no jigenn ga yokunaru houkousei de iru to iuu koto deiru isihyouji ga nozomasii desu
negaigoto no saki de jisinn no ime-ji ya taninn ga mita kisinn no sugata wo ga jamasuru kami ni tukawarete inaika kakuninn si tukawarete itara negaikata wo matigaete ita koto wo tutaete mite kudasai
ki no settei wo itidomo sitakoto no naihito no karada wo mite nanika mietara soreha ki no settei wo site inai hito no jijou deha naku hotonndo ga mietagawa no jijou desukara sono mieta freering de mae ni jinnsei ga aru hito ha sono toki kara no koto de karada ga kurusikatta tokoro wo boukenn site kudasai
boukenn si jijou wo sittara sonokurusikatta toki kara sukosi jikann ga susunnde iru toki no kurusigatte iru toko ro ni tutaete mite kudasai
karada no chousi no kannkaku ga yokunaru taikann ga kitara sono ki no settei wo site inai hito no houkousei ni tutaete mite kudasai
jisinn no kannkaku wo camera no taikann de oowarete iru taikann ni saserarete iru koto ga ooku arimasuga soreha camera no kioku wo karada no iroiro na kitenn ni tukerarete iru koto desukara mikata no kami ni kiite mite kudasai
karada ni nattekurete ita doubutu wo tebanasu youna senntaku wo kako nop jinnseikara no koto de site itaka kakuninn si sono doubutu to no kyorikann ni aru jijou wo siru koto wo site kudasai tasukereru kototo ha douuiuu hanndann wo suru koto nanoka mikata no kami ni kiite ite kudasai kanndou rikutu no houhou wo sitteru kami ha iroiro na kotaekata wo site kureru hazudesu
taninn no kioku wo daiji ni dekite nai koto ya hanndann ga attaka kakuninn si dousite sou natte simattaka no jijou wo haaku site mite kudasai sittakoto de no minasann no katudou sidai deha saki no mirai de dorekurai no hito ya sizenn kannkyou no chousi ga yoku naru koto kano saidaiti no mirai yosou wo site mite kudasai dekirudake sono saidaiti ni mukatte katudou site mite kudasai
donnna hito demo tikyuu no sizenn tono kyorikann no houno chousi no jigenn ga yokunaru houkousei ni seikousiteiku koto ha ooku no hitoto no chousi no yoi kannkeisei ga aru to iuu koto desu
kino settei wo toitara toketa saki no jigenn de ha donnanhuu ni jisinn ga itaka wo kakuninn site kudasai
uchuusenn ni tukawarete iru seibunn tono kyorikann wo ki no settei wo toitara kakuninn si sono koto wo ki no settei wo siteinai houkousei no kannkaku ni tutaete mite kudasai
shokuniku koujou tono kyorikann wo ki no settei wo toitara kakuninn si sono koto wo ki no settei wo site inai hito no houkousei no kannkaku ni tutaete kudasai
s.....
67 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/25 9:24  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita koori no kyouchoukann no suji wo karada no kannsetu no kinou no tokoro kara sukosi dutu zurasi iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
nakanoku no nogata ni aru hinasakudou no shainn ya iroiro na tiiki no koori wo riyousita kaisha no hito tati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite hinasaku dou ya iroiro na koori wo riyousita kaisha no hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai


68 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/26 11:25  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? TV tokyo no shaoku wo riyou sita camera no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni TV tokyo no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite TV tokyo ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita tokyo no tiiki ni aru TV tokyo no tatemono ni haiti sareta iroiro na hito no ebi no me to TV tokyo no tatemono ni hibiiteiru hennshuukiki no oto ni taisite no ki no settei de ooku no hito no karada no kurusii basho ni TV tokyo no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite TV tokyo ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ja-narisuto no sakurai yosiko no ki no settei de ooku no hito ga byouinn de iryouhi ga kakatta mitai desuga sono iryouhi ga kakatta hitotati zenninn ni sakurai yosiko no sousisann wo huruiwakeru to sitara hitoriatama dorekurai no kinngaku ni nari dorekurai no karada no kinou no kioku no kuukann ga seichou no hou ni kaihuku suruka toukei dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru nolka inai noka
sakurai yosiko ha higaisha to site no tatiba ga arunara kagaisha nogawa ni isharyou wo seikyuu siteite kudasai ki no settei wo site inai hito niha seikyuu sinai de kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? TV tokyo no ki no settei de ooku no hito ga byouinn de iryou.....
69 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/27 9:14  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karadaga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ikebukuro ni aru jeans mate de shouwa 60 nenn kurai ni sibamiya shougakkou no seito ga tenninn ni sasarete sinnda jikenn ga atta
soreha news demo nagasarete tutaerareteita
tukamatta hannninn ha karada ni nattekurete ita tki no ikioi de ikikaeraseru koto wo keimusho kara site ita
tenninn niha imadeiuu aidoru groop no news no yamasita tomohisa ita yamasita tomohisa ha jeans mate no shainn wo sitari tikaku no omise nop shainn wo sitari site ita
damu wo tukurou to siteiru kaisha no hitotati ga sono taki ni taisite no ikioi wo mitudukete ita kokkaigiinn no maekawa seiji ya edano yukio ya hatoyam yukio mo sononaka ni itaga jiminntou no damu wo tukuru koto ni sannsei site ita giinn ga sinnzou wo baipasu ni suru kinosettei ni notte itaga soreha kabukiyakusha no sawamura toujuurou no ketueki ni taisite no kinosettei wo miyaburu niha dousitara yoika wo miyaburu niha de ita
damu no hanasi ha sono sawamura rtoujuurou no ketueki ni taisite no ki no settei wo miyaburu tame no koto ga kakawatte itaga koizumi junnitirou ha sawamura toujuu rou ni ketueki ni natte kurete ita akebinomi ni suponnji wo ireru ki no settei no hito ga iru kara dounika sitekure to sawamura toujuurou ni tanomarete ita koto ga atta koizumi junn iti rou ha sono noti sono touji no yome no mannko ni sono suponnji wo kakusu ki no settei wo site simatte ita koizumi koutarou ha sono jinnsei deha jitugyouka tosite koizumi junnitirou no sigoto no raibaru de itaga akebi no mi ni tire no hannsha wo sareru kurai nara suponnji to itta koto ga atta
sinnjuku komagekijoumae ni aru mannga kissa no geragera no shainn nop sunouti ha kennsetu no kaisha no shainn de ita koto ga atta sonotoki damu wo mitara asinaga ojisann to iwarete iru hito wo miru to aru kami ni iwarete ita sono asanaga ojisann ha damu no kioku dake de asi toiwarete iru ki no settei wo site ita sono sunouti ha sono shougakusei ga sasareta toki ha jeans mate no shainn de ita taki no ikioi de ikikaerasu to itte ita tenninn ha jitu ha taki ga karada ni natte kurete ita joutai wo jitu ha koto wo suru to site ityaga sunoutio no kitenn to naru ki no settei de
jeans mate no shainn ha naizou complex toiuu story wo kaite ita sakusha demo atta kono tenninn ha iroiro na naizou wo mireruka douka sawamura toujuurou ni negatte ita
Drew Blythe Barrymore, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita akebinomi wo sennkotu ya sebone ni awase nagara hannbunn ni wasru youni si sono akebino mi no chuusinn atarikara file wo hirogeru ki no settei wo site itaga soreha japan de ha konojinnsei ga nitidai touhoku koutougakkou wo heisei 4 nenn ni sotugyou sita hori sizuka ga site ita hori sizuka ha isihara yuujirou no mane-ja- wo siteiru jinnsei ga atta
Παντοκράτωρ ha sono sasareta shounenn no karada ni natte kurete ita sakana no o ni husidara na seiyou no bijutu tosite ita
sasita tenninn ha nylon ni sadame no hachou wo kakusu to site itaga sasareta toki nop kioku no kizu wo nylon ni awasete ita soreni kikinnzoku no kayumi wo awasu tomo siteita
miyazawa rie ha sasareta ato shounenn no karada ni natte jkurete ita usagi wo gayousi no youna node kurumu koto wo site ita
kikuti rinnko ha senndai siritu byouinn no kioku wo zurasi nagara shounenn ga sasareta basho de kessei wo tukuru kanousei de ita
kawagoe ni aru kitainn no bousann ha senntakubasami no kioku wo nigitte ita
kannsai dennryoku no shainn ha damu no kioku wo zarasi nagara kizuguti wo kakusu to site ita
akita kenn no kami ha nannbann torai no kusuri ni kakawaruka dou ka kikare sawamura toujuurou ni inosisi ya tanuki wo tikazukenagara iru to site itaga sono inosisi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita gunnmakenn atari ni ita inosisi ya tanuki datta
game no taito no shainn ha houijishaku no kioku wo tennjou ni megakete yubisaki de hajiku koto wo site ita
Christel Takigawa ha shounenn no ki.....
70 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/27 9:15  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ki no settei no koto no monndai wo siranaide irunomo monndai
daga sonokoto wo sirou to sisugite oisugiru nomo abunaku naru node
tumari nikutai no seichou no jigenn wo otosazu musiro seichou surukoto wo sunao ni seichou dekiru to natte simaeba sono ki no settei no
koto wo siru koto ga dekiru sono ki no settei de sarete ita koto wo
siri abaki tutaetara mirai yosou de dorekurai no hito ga kaizenn dekiru ka wo suru toiuu koto de tikyuu jou de mada tabi wo siteinai basho ni
iku mirai yosou ga dorekurai kanousei ga hirogatta nokawo siru koto ga dekiru hazuda
soreha muisiki demo iroiro na tikyuu ya aruiha uchuu ni jisinn ga iru toiuu koto ni naruga soreha keizai no sikumi no kyorikann wo
clear site iru koto demo aru

71 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/30 17:26  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? uchuusenn tono kyorikann wo tasikame nagara ki no settei wo sita koto no nai hito tono kyorikann deha koremade ni ki no settei wo sareta toiuu kannkaku ga attara sono ki no settei wo sita koto no nai hito tono kyorikann dake ha jigenn wo zurasarete inai ka wo tasikame te mite kudasai


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no morimoto miku no ane de amuro namie ga ita toki no ki no settei ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni morimoto miku to amuro namie ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi deesuka? kyouto animation ga senndou suru kakegoto niha imaha sukunaku tomo 1 nenn ijou ha noranai de kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuak? tako hatirou to aikawa masaru ga ooku no hito no karada ni natte kurete ita musi no toriaikko wo site iru joutai de ooku no hito nbo karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
tako hatirou to aikawa masaru ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichpou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite tako hatirou ya aikawa masaru ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada gfa dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Seven-Eleven Japan Co., Ltd. no nagamatu humihiko to okinawa kenn tiji no tamaki yasuhiro ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita jugon ni bara wo makitukeru to site ita ki no settei nusi wo ouenn tosi seiza no iti kara taihuu wo mitibiki dasu to itte ita kami to awasuto site ita
nikutai ni natte kurete ita Antares to omoeru taikann de bara no kioku wo mitudukeru to site ita koreha iroiro na shokubutu de sarete ita
nikutai ni natte kurete ita Aquarius no hikari no keiro wo game no kikai no sikumi ni kyouchou sasu musimegane ya iroiro na rens wo riyou sita ki no settei wo sarete ita koreha iroiro na seiza no taiokann de sarete ita mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita Hydra ni Mollusca wo juuji moyou ni awasenagara awasu to izakaya no shara no shainn ha site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita Alphard ni Mollusca wo juuji moyou wo iretudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada noi yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni Seven-Eleven Japan Co., Ltd. no nagamatu humihiko ya tamaki yasuhiro ya shara no shainn ya hosi ya seiza no namae no Antares .....
72 Re: wa
ゲスト

wa 2019/7/31 15:17  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? toyoda eki tikaku ni aru hidakaya no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita takitubo wo ooku no hito no karada no onaka ni natte kurete ita Échalote、ya ninnniku ni kannjisase tudukeru to site ita
izakaya no yourou no taki no Yamada,Toshiyuki ha sono hidakaya no taki wo riyou sita ki no settei ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita tamago wo awase iru to site ita
tokyo no hussa ni aru izakaya no uotami no shainn no katayanagi sourai ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita yanagi ni ooku no hito no kioku no fuse no kioku wo awase tudukeru to site ita
hukusimakenn kooriyamasi ni aru oumi gas assetu kougyou no oumi yuukoyu ha hussa no hitotati no kioku no dennkoukeijibann ni gas bonnbe wo awase iru to site ita sono gas bonnbe ha fuse wo riyou site awasu koto ga ooku atta
hinosi toyoda ni aru izakaya no uotami deha america no heisi ga kitara shokuchuudoku wo suru to sita nihonn no heisi ga ita
katayanagi sourai ha amuro namie no karada ni natte kurete ita tori wo hina no joutai de isase tudukeru to site ite sono hina ni narumae no tamago no joutai wo amuro namie kara hippari tudukeru to site itaga sonokawari tokyo kinnpenn no hgito de amuro namie no geinou ni koueikyou ni naru hito to katayanagi sourai ga omotta hito no karada ni natte kurete ita tamago wo amuro namie ni hikiyosaseru to site ita
sinntokorozawa ni aru washoku no sinnkisi no shainn ha sono amuro namie no tamago wo tokyo no hito no karada ni natte kurete ita inu no mawari ni ita musi no me ni hannsha sase tudukeru to site ita
oumi gas assetu kougyou no oumi yosiko ha sono katayanagi sourai no fuse no ki no settei ni koumonn hukinn ni aru oyu wo niteita kioku wo awaseru to site ita
gekidann kuragesou no yuki shouji ha garasu no kioku wo nou ni sasu to sita toki ni sono fuse no ki no settei wo riyou site ita
hirosimakenn ni aru isizaki honntenn no shainn ha sono garasu no kioku ni kyuubann no kioku wo zurasi iru to site ita
sono garasu no huti wo orimageru ki no settei wo site ita noga sugiryoutarou de honnmyou ga yamada katuhiro ya Yamada,Toshiyuki ya yourou no taki no shainn no suuninn ga site ita
tarennto no hamura ei ha watanabe marina no Gayla Kite wo riyou sita ki no settei ni ooku no hitop no kioku no balloon wo awase iru to site ita
miyagikenn no iwadeyama ni ita ono kimie ya tarennto no hirosue ryouko ha shokuchuu doku wo suru to site ita heisi ni taiminngu wo tutaete ita
tarennto no yosinaga kouiti ha fuse ni octopoda wo tukeruka douka de miorosu you na nyuannsu de iru to site ita
tarennto no yosinaga sayuri ha balloon no kioku wo uragaesi rens no youna kioku no youni si fuse ni awasari iru to site ita
Georgii-Hemming Ingrid Fuzjko、ha sono katayanagi sourai ga huyasite iru fuse ni ooku no hito no kioku no kinngyobati wo awaseru to site ita
sono uotami deha 20 nenn kurai mae ni seisougyou no hito ga sasarete sinndeiru jikenn ga attaga katayanagi sourai ga sasite itaga ryuutijou kara warp de nigete ita sono warp no sikata wo keisatu ga tokenai aida kabuki yakusha no sawamura toujuurou ga keisichou no hitotati ni settei site ita sikumi wo katayanagi sourai ni tukawaseru to site ita
hukusimakenn kooriyamasi zaijuu no ono yositugu ha sono katayanagi sourai no kunugi to tori wo riyou sita ki no settei wo mitudukeru to site ita
senndai siritu byouinn no hitotati ha sono sasareta hito no sennkotu ni germanium wo oki tarennto no kikuti rinnco ni misase tudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichpou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no ta.....
73 Re: wa
admin
管理人

名無しさん 2019/7/31 16:52  [返信] [編集] [全文閲覧]

仁坂知事 ガソリン購入規制を検討
2019-07-30(火) 14:47
京都アニメーションの放火殺人事件を受け仁坂知事は、ガソリンの自動車への給油以外の購入に関して、「身分証明書の提示や購入目的を明らかにする必要があるのではないか」として規制強化を検討するよう職員に指示したと今日の定例会見で明らかにしました。
京都市の京都アニメーションスタジオで起きた放火殺人事件では、青葉真司容疑者が犯行に使ったガソリンを現場付近のガソリンスタンドで購入したことが判っていて、法律上は携行缶を持参すれば誰でも自由にガソリンを購入できます。
これを受けて仁坂知事は、被害者に対し「これからの日本を支えてくれる人材をなくしたのは残念」と述べたうえで、「ガソリンを自由に入手できるのはおかしい。草刈り機などへの給油など需要はあると思うが自動車への給油以外でガソリンを購入する場合、身分証明書の提示や購入目的を明らかにする必要があるのではないか」と指摘し、法律上の制約などを含め規制強化を早急に検討するよう職員に指示を出したことを明らかにしました。

http://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=54540
74 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/2 14:29  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita ozero Baikal、hamigakiko ni surutame no anntena wo setti suru koto wo ooku no iyakuhinn no maker no shainn ga site ite sono basho ni meisi no kioku wo okitudukeru to sita ki no settei ga atta
ozero Baikal、ni seuisoku site iru doubutu ni ha wo migaita toki wo iroiro na musi ni mise sono musi wo ooku no hito noi karada ni natte kurete ita ozero Baikal、no taikann ni tikazuke iru to sarete ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita ozero Baikal、ni seisoku siteiru azarasi no me ni bearing wo riyousita ki no settei wo japan no toyoya jidousha no shainn ga site ita
Carlos Ghosn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita azarasi no taikann no rekisi no hurui tokorop ni microchip wo oku to site ita
Daihatsu Motor Co., Ltd. no shainn no okuhira souitirou ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita ozero Baikal、ni iru yago no meni kizuguti wo miseyudukeru to site ita kannkakuni nuri gusuri wo nuru noha douiuu koto kato kikareta tame datta
Honda Motor Co., Ltd. no shainn ha toyota jidousha no bearing no kage ni innmou noi youna gomu no hannsha wo oku to site ita
sono bearing no kage ni oumi gas assetu kougyou no oumi yosiko ga innmou wo awase iru to site ita
Wrestling no yosida saori ya ichou kaori ya ichou tiharu ha sono oumi yosiko no mane woi siteiru nyuannsu de kage ni iru to site ita
Isuzu Motors Limited no shainn no katayama masanori ha tokyo no tanasi eki tikaku ni aru izakaya no yamakasi kara ozero Baikal、no azarasi dake wo miru to sita jinnsei ga atta
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru kopto wo sitteru kami mol ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni sirusareta ki no settei wo siteiru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi ytoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita Lutrinae ni bearing wo riyousita ki no settei wo japan no toyoya jidousha no shainn ga site ita
Honda Motor Co., Ltd. no shainn ha toyota jidousha no bearing no kage ni innmou no youna gomu no hannsha wo oku to site ita innmou no youna kage ha iroiro na seibutu ya mono no kage de sarete ita
sono bearing no kage ni oumi gas assetu kougyou no oumi yosiko ga innmou wo awase iru to site ita
Wrestling no yosida saori ya ichou kaori ya ichou tiharu ha sono oumi yosiko no mane woi siteiru nyuannsu de kage ni iru to site ita
Isuzu Motors Limited no shainn no katayama masanori ha tokyo no tanasi eki tikaku ni aru izakaya no yamakasi kara ooku no hito no karada ni natte kurete ita Lutrinae wo mitudukeru tosita ki no settei ga atta<.....
75 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/5 14:14  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sakka- no nihonn daihyou datta yanagisawa atusi ha ooku no hito no karada no kioku no sannso kyuunyuuki ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita yago wo ire tudukeru to sita ki no settei wo site ita
sono sannso kyuunyuuki wo hutatu no hannsha ni si tagaitigai nisi awase tudukeru ki no settei wo yanagisawa atusi ya sawa homare ya miyamoto tuneyasu ha site ita
sono yanagisawa tusi ya sawa homare ya miyamoto tuneyasu ha nisi tokyosi no seibuyagisawa eki tikaku ni iru doubutu no inu ni sono sannso kyuunyuuki wo ireru youna nyuannsu de ooku no hito no karada ni iru to site ita
seibu yagisawa no eki tikaku deha ooku no hito no karada ni natte kurete ita tori ya musi ya ryouseirui no tamago ga detekuru sanndou wo ookiku miru to sita ki no settei wo suru hito ga ita sono tamago no kioku no taikann ni naisikyou no kioku wo awaseiru to sita ki no settei demo atta youda
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai ka mi mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite yanagisawa atusi ya sawa homare ya miyamoto tuneyasu ya tamago wo riyou no ki no settei wo suru hito ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? puro no sakka- sennshu datta yanagisawa awtusi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hyoukou ga takai yama no itadaki ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kouseki no hannsha wo riyou sita ki no settei ni yakuhinn no hannsha wo awaseta nowo yama no itadaki ni nagarete kurude arou kiryuu ni awase iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusi basho ni
yanagisawa atusi ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite yanagisawa atusi ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou n.....
76 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/6 15:37  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya ama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/8/6 ni keisei denntetu osigamisenn ga teidenn no news ga tutaeraremasita koreha keisei denntetu ga sharyou no cable wo riyou sita Curriculum ha site ha ikenai to suru huuchou no kami ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? St John Eye Hospital no Home Page ni ookiku notteiru dannsei no hito ha ooku no hito no karada ni natte kureteita rakasei wo ooku no hito no karada no kioku no sitai ni awse iru to site ita
tokyo no nakanoku nogata ni aru wagasiya no hinasakudou no shainn ha sono sitai ni karada ni natte kurete ita koori wo awaseru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni St John Eye Hospital no Home Page ni ookiku notteiru dannseiga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite St John Eye Hospital no Home Page ni ookiku notteiru dannsei ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai


umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita buna noki ni puro no sakka- sennshu datta yanagisawa atusi ga ituku to site iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite yanagisawa atusi ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

77 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/13 13:16  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinnjuku no komagekijou mae ni aru manngakissa no geragera no shainn no imamura ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita garagarahebi no o no hou wo sono garagara hebi no me ni ire iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
imamura ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichpou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite imamura ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no emoto tasuku ha takadanobaba no wasedadoori no kousatenn no babaguti no temae no matuya garu wakimiti de seisou no sigoto wo siteiru otoko no hito wo sasikorosite ita konokoto ga barenakattara seisougyou no hito ga riyou site ita taoru wo ooku no hito no kioku no keisatu no kioku ni misebirakasu koto wo site ita
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichpou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite emoto tasuku ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai

78 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/14 14:18  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka?
ooku no jiheishou to iwarete iru byoumei no joutai niha ooku no hito no kaada ni
natte kurete ita iroiro na mame ka no shokubutu no mame no kioku wo tigaujigenn no gasho ni idou saserareteiru jinnsai no ki no settei ga ooku aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

79 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/15 3:18  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? yuugenngaisha omusubi momoti no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita momo ni kamado no kioku no kama wo awase iru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita momo ga keikenn site ita taihuu no kioku wo nikutai no soto ni dasu to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita momo no ki no jueki wo tarennto no yosida miwa ni saguraseru tosi yosida miwa niha kinngyo to kinngyobati no kioku wo nagasitudukeru to si yosida miwa ha momo no basho ni kinngyo no suibunn wo tikazukeru koto wo siteita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni omusubidokoro momoti no shainn ya yosida miwa ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichpou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite omusubidokoro momoti no shainn ya yosida miwa ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai80 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/20 12:10  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kichijouji ni aru sute-kiya no crown house no shainn ha ooku no hito no karada no ago ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita usi no kioku wo kyouchou situdukeru to site ita
tarennto no agawasawako ha ooku no hito no kioku no sannso bonnbe wo sono usi ni kuwaesasu koto wo suru to site ita
tarennto no matumoto hitosi ha ooku no hito no crown house no tennnai no kioku ni jishaku seal wo haru to site ita
sinntokorozawa no ra-mennya no marume no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumori ga doukou ni iru joutai wo riyou si sono koumori n o doukou wo ooku no hito no madogarasu no kioku ni siteiru kyuubann ni mewo awaseiru to site ita
kokubunnji ni aru motuyakiya no umezu no shainn ha nakanoku nogata ni aru koumei dennki no shainn to tomoni ooku no hito no karada ni natte kurete ita buta no abura ni nyron no kioku wo awase nagara iru to site ita
toyota jidousha no shainn ha crown house no kioku ni siteiru matumoto hitosi no jishaku no ki no settei ni ooku no hito no kioku no taimatu no kioku wo awase tudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni crown house no shainn ya agawa sawako ya matumoto hitosi ya marume no shainn ya umezu no shainn ya koumei dennki no shainn ya toyota jidousha no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite crown house no shainn ya agawa sawako ya matumoto hitosi ya marume no shainn ya umezu no shainn ya koumei dennki no shainn ya toyota jidousha no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no CHARA ga ooku no hito no karada de warasi to iwarete iru game no kyarakuta- no youna warasi wo riyou site ooku no hito no yuudou site iru joutai ni taisite 1000000000000000000000000000enn wo seikyuu siteiru joutai no mirai yosou wo dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
81 Re: wa
ゲスト

gokaidagann 2019/8/26 18:46  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuika? higasi nakano terubo-zu toiuu ki no team ga atta
ooku no hito no karada no kioku no guitar no kioku ni ooku no hito no chuuboukiki wo awase ooku no hito no karada ni natte kurete ita buta no yousui ni tuke ooku no hito no haguki ni awase chuuboukiki wo uragaesu ki no settei wo site ita
higasi nakano terubo-zu ha sekaijuu no yakitonn ya yakibuta no kioku wo torimatomeru koto wo simei to suru katudou to site ita[]
higasinakano no yakitonnya no marumatu no shainn no matuura tatuya ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaeru ga ooku iru kekkann ni dennki suto-bui wo ateru ki no settei wo siteiru hamada masatosi no kino settei no dennki suto-bu ni yakitonn no tare wo tuke tudukeru to site ita
matuura tatuya ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita buta no hoho ni ooku no hito no kioku no Adhesive、Glue wo tuke iru to site ita
yakitonn no mise no uranoya teruteru no shainn ha gekidann seinenndann no hukada kouji ni kyaku no ieki no kiryuu wo ooku no hito no karada no kiou no butai no hasi ya camera no hasi ni tukeru to sita ki no settei wo suru torihiki wo site ita
figure skating no murakami kanako ha higasi nakano no yakitonnya no kioku no ooku no hito no kaidann no kioku wo tuke tudukeru to site ita
nakanoku nogata ni aru wagasiya no hinasakudou no shainn ha sono murakami kanako no kaidann ni koori no kioku ga attara kaitenn sasetudukeru to site ita
murakami kanako ha iroiro na tiiki de buta wo atukau omise no hotonn do ni kaidann no kioku wo oku koto wo site ita
higasinakano ni aru unagi kurikara no shainn ha murakami kanako to koinaka no jinnsei ya huuhu no jinnsei ga ari higasi nakano zenniki ni aomorikenn no towadako ni kuru haiki gas no ki no settei no joutai wo awaseru to site me no kioku no towadako no hannsha no aru joutai wo carbsase higasi nakano wo hasamikomu to site ita
McDonald's no shainn ya MOS BURGER no shainn ha sono carb ni m ji ni aru carb wo awasu to site ita
tokaji keita no eiga no sakuhinn ni yoku deteita akayama ha ooku no hito no moudoukenn no kioku de higasinakano wo umetukusu tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita kawa no oho9ri no kioku ni moudoukenn wo atume higasi nakano no toti ni sono kawa wo zurasi awasu to site ita
isomaru suisann no nakanotenn to kinokuniya shotenn no sobani aru tennpo no shainn ha kurikara no unagi to akayama no ohori wo awase tukami nagara sono aida no kuukann ni inu wo oku to site ita
miyazato ai ha sono isomaru suisann no inu ni pen case wo oku to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada nio kurusii basho ni jouki ni tutaete iru ki no settei wo suru hito ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mop iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jopuki ni tutaete aru ki no settei wo siteiru hito ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga tok.....
82 Re: wa
ゲスト

wa 2019/8/30 13:28  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no Gary Leonard Oldman to miyagikenn nop iwadeyama ni ita ono kimie ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Bundesrepublik Deutschland no daiti wo uragaesinagara nuikutai no soto no dasu to site ita ki no settei de ita
Gary Leonard Oldman ha tokyo no nakanoku nogata ni aru izakaya no kakomiya no shainn no jinnsei ga atta
jouki no ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni Bundesrepublik Deutschland to ono kimie ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite Gary Leonard Oldman ya ono kimie ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuu jinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ikebukuro ni aru izakaya no kaburaya no shainn ha sono shainn ga taikenn sita CT scan no taikann no toki ni yuka ni hannsha siteiru eakonn no hannsha no kioku ni sono CT scan no taikann wo awase nagara sono taikann wo ooku no hito ni itukase jojo ni huyasu ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
kaburaya no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite kaburaya no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka?.....
83 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/1 16:33  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Gary Leonard Oldman、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Walnut no kara no hannsha wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaigara ni awase tudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita Octopus no atama nimo Gary Leonard Oldman、ha Walnut no kara no hannsha wo awaseru to site ita Walnut no kara wo hannsha saseru ki no settei ha iroiro na seibutu de tamesarete ita mitai da
ooku no hito no karada no kioku no jinnkou satellite nimo Walnut no kara wo awaseru ki no settei wo site ita
hinosi no hinoeki no tikaku ni aru housennji no juushoku ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita imo no kiryuu wo azukaru ga ooku no hito no ibiki no neiki no tikaku wo toosi iru tosi ooku no hito no karada ni natte kurete ita Walnut no shusi no houni sono kiryuu wo nobasi iru to site ita
hokkaidou no nemuro eki tikaku ni hanasakigani no rotenn de iru obasann ha hanasakigani wo tabeta kyaku no kani no me wo taninn no ibiki no hana no ana ni ire iru to site ita
tarennto no amuro namie ha sono hanasakikani no obasann no kani no me wo uzu kyuumeigann ni dake awase iru to site ita
tarennto datta nomura satiyo ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Walnut ni keshousui ya iroiro na yakuhinn no hannshabann no youna ime-ji wosi oku to site ita
tarennto no nomura katuya ha sono nomura satiyo ni hannsha bann wo okareta Walnut ni koukyuu no hachou tosi ball no koukyuu no hachou ya takai kurai no nyuannsu no kioku wo awaseru to site ita
tarennto no nomura katunori ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Walnut de ooku no hito no kioku no dennsha wo hasamu to site ita
nomura satiyo ha ooku no hito no kioku no uzu kyuumeigann ni ibiki no kiryuu wo hawase nagara oseti no kioku no waki wo toosi iru to site ita
hukusimakenn kooriyamasi ni aru dainana chuugakkou sotugyou no kaneda tosihiko ha jinnkou satellite no huyou no kioku wo kennjuuu no tama ga tonndeiru joutai no kioku ni awase ooku no hito no karada ni natte kurete ita Walnut no naka wo tobasi tudukeru to site ita sono Walnut wo ibiki wo kaite iru hana ni kugi duke toka iroiro na awase kata wo siteita
tarennto no kobayasi tomoharu ha ooku no hito no ibiki no kannkaku no iitokoro dake wo tumugi iru to sita ki no settei wo site ita
tarennto no sugi ryoutarou de honnmyou ga yamada katuhiro ha ibiki no kannklaku no warui tokoro dake wo awase iru to site ita
miyagikenn no iwadeyama ni ita ono kimie ha sono ibiki no kannkaku no yosi asi ni awase ooku no hito no karada ni natte kurete ita higurasi no iroiro na kannkaku no joutai wo awaseru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo siteiru hito ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami.....
84 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/2 14:13  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kousei roudoushou ni ita sakaguti tikara ga tarennto no oosimamiyuki to takadanobaba eki tikaku no ra-menya no suehirotei no tonari ni aru chuushajoude madogarasu seisou wo site ita otoko wo satugai suru keikakuwosi jikkou site ita
konokoto no sinnsou ga barenai aida eiga no star wars ni tinannda robot wo keisatu ni itudukesasu ki no settei wo site ita
Gary Leonard Oldman、ha sakaguti tikara ni ki no joutai de ite oosima miyuki no satui no kibunn wo tori wo riyousi tukutte ita
takadanobaba eki tikaku ni aru ra-mennya no yosimaru no shainn ha ooku no hito no kioku no neko ni ookuno hito no karada ni natte kurete ita koumori no hachou wo irenagara kono jikenn wo omoidasi sou ni narisouna taikann ni iru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yaai to iwarete iru karada no kurusii basho ni oosima miyuki to sakaguti tikara ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite Gary Leonard Oldman、ya sakaguti tikara ya oosima miyuki ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chosi yoi to chousi yoi desuka?tarennto no aoi yuu ha nakanoku nogata 4choume hukinn ni aru apa-to no issitu ni hairi jousuiyou no jishaku to tape wo moti kaette ita
kono koto ga barena aida keisatu ni tape wo miseru ki no settei wo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni aoi yuu ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai des.....
85 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/10 18:49  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita Pinctada fucata martensii ni kamishakujii ni aru Bar no nakayosi no shaon ga Pinctada fucata martensii no kokyuuki to omoeru bubunn no mizo ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita hotate wo iretudukeru to site ita
sobaya no sarasinasouhonntenn no niijima sigeru ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Pinctada fucata martensii no kokyuuki to omoeru basho ni ooku no hito no houkouzai no kioku no seibunn wo awase sinnju ga hukuramu ka douka no jikkenn wo site ita koto ga ata
sono sinnju ga hukuramu ka douka no jikken ni ha miekenn tusi ni aru notel kannkeisha no suujuuninn ga kakawatte itaga kabusikigaisha hotel greens no shainn no tamai ha ooku no hito no karada ni nae kurete ia Pinctada fucata martensii wo ooku no hito no karada no kioku no houkouzai ga urarete iru uriba no kioku ni oku to sita ki no settei wo site ita
sono houkouzai no uriba ni Pinctada fucata martensii wo tikzukeru ki no settei wo riyou site iru hito ni tarennto no huruya kennji ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Pinctada fucata martensii no taikann wo oritatama hansha bann to sita nowo oku to site ita
nakanoku no numabukuro no eki tikaku no cafe no yururi no shainn ha oku no hito no karada ni natte kurete ita Pinctada fucata martensii no river tono ktorikann wo oritatami nagara no joutai wo ooku no hito no tetusei no buhinn ni mieru buhinn no kioku ni awasu to site ita
ooku no hito no karada no atomic bomb ga bakuhatu sitatoki kara no kyorikann no taikann no kioku wo Долгорс?рэнгийн Дагвадорж、ha tikazukeru to site ita
kyouto kokuritu hakubutukann no asanuma takesi ha DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. no omochabako wo tukuru to sita team ni sannka suru tositeite Meryl Streep, ga oda yuuji ni kuuchou no filter wo kaitenn sasenagara watasu dousa no joutai wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita iroiro na kai ni kannjisasu koto wo site ita
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. no togawa masanori ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Pinctada fucata martensii no kokyuuki to omoeru basho ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita nezumi wo kannjisasu tosi Pinctada fucata martensii wo kioku siteiru taikann ni nezumi no jigenn wo zurasi oku to site ita
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. no tayano kenn ha Pinctada fucata martensii no me ni nyoudou kara nobasita kiryuu wo maku to site ita
gekidann seinenndann no hukada kouji ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Pinctada fucata martensii ni hukada kouji no kao no keana wo awasu tosi sono keana ni hukada kouji wo utusite ita kagami no kioku ya wagasi no mizuame no youna kasi no kioku wo awasetari hukada kouji wo hannsha saseta shokuhinn no kioku wo awasetari site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki ni tutaete aru ki no settei wo siteiru hitotati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no t.....
86 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/20 14:58  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga du chousi yoi to chousi yoi desuka? iroiro na sports no rennshuu de yoko itiretu ni narannde suru rennshuu ga aruga sono yoko itiretu no timekann wo awaseru koto wo hiki ukrte iru tetudou no kaisha to iroiro na sports no daihyou to NTT DOCOMO no shainn no suuninn no keiyaku ha shuuryou suru tosite shuuryou suru koto wo japan no iroiro na basho de dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sakka no natume souseki ha katteiru neko ni betu no neko wo kawaigaru koto wo mise atetuketa toki no atetukerareta neko no kimoti de iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni natume souseki ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite natume souseki ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desauka? egawa suguru to keiyaku siteiru hito ga iroiro na hito no ki no sugata no dami- wo tukutte iru ga sore ni nitidai touhoku koutou gakkou no kyousi keikennsha ga kuwawatte iru joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
egawa suguru to nitidai touhoku koutou gakkou no kyousi keikennsha ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite nitidai touhoku koutou gakkou no kyousi keikennsha ya egawa suguru ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no.....
87 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/25 10:35  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tukiji shokann ni tikyuu toiuu te-ma nno koto de kaita honn wo okutta go!


umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tukiji shokann no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita yougann ni microchip implant、wo ire tudukeru to sita ki no settei wo site ita
sono microchip implant、ni ooku no hito no karada no sekitann wo nuri iru to site ita akasaka yasuhiko ha sirte ita
ise jinnguu no kannnusi ha sono microchip implant、ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita kabu no tane wo awaseiru to site ita sono tane wo ooku no hito no koukuunai no nennmaku no utigawa ni ire kawa wo hagu youna koto wo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? america no kagaku gijutu kannrisha no Vannevar/væˈniːvɑr/ Bush、ha tarennto no yosinaga sayuri ni kennkoku no so to iinagara octopoda no asi ya takoage no tako no asi wo mise tudukeru to siteita sorewo yosinaga sayuri ha tennsha no gijutu to itte ooku no hito no seisihuu ni sinagara misetudukeru to site ita
tarennto no matuoka masahiro ha sono tako ya octopoda no ki no settei no kiryuu wo ooku no hito no karada no kyorikann no shoukaro to no kyorikann ni nagasu to site ita
matuoka masahiro ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita octopoda ya tako no kioku de nihonntizu wo egaku to site ita sono tizuha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kaigann ni iru kai wo sukimanaku atume octopoda ya tako ni kannkasase nagara iru to site ita
octopoda ga tukamari ryouri tokade yakarete simau keiro ni hito ga yakarete iku shoukaro tono kyorikann no timekann ni awaseru to site ita
Vannevar/væˈniːvɑr/ Bush、ha sono tizu wo tada mituzukeru to site ita
octopoda ga yakarete iku keiro to hito ga yakarete iku shoukaro no keiro ha sinnsai de hito ga yakarete iku keiro ga ikki ni ooku natta joutai no tokoro de time kann no kokeibutu no youna joutai ga dekiru hodo datta
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikuta.....
88 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/28 12:19  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/9/26 no news de yuniba-saruseikann ya touyouseikann ya hokkaiseikann ga
kann no nounyuu de kakaku Kartell wo musunnda to suru dokusennkinnsihou ihann de hutou na torihiki seigenn de 2572356mannenn no kachoukinn nouhu meirei ya haijosotimeirei wo kousei torihiki iinnkai ga happyou sita
koto ga tutaeraremasita koreha yuniba-saru seikann ya touyouseikann ya hokkai seikann no shainn ga Kartell wo te-ma ni sita Curriculum ha siteha ikenai to suru huuchou no kamiga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono Curriculum no ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite yuniba-saru seikann ya hokkai seikann ya touyou seikann no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai89 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/29 19:44  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]kinosettei wo kaijo surutoki umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru kail wo okutte iru okurinusi ni taisite mainasu na koto wo itte itari ki no settei ga attari siteruka wo tasikame sorewo yamete kara kaijo site mite kudasai


umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? matuya shinnjuku daiga-dotenn de seijika no kannnaoto ha suti-ru wo riyou sita quiz wo ooku no hito no karada de site iru ki no settei de ooku no hito no karada nop yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
kann naoto ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru nolka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo siteiru hito ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita shinnjuku no toti ni aru omoideyokochou no basho ni touwa unnsou no shainn ha ooku no hito no kioku no track no nidai no arm no kioku wo atume tuzukeru to site iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
touwa unnsou no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite touwa unnsou ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? miekenn tusi ni a.....
90 Re: wa
ゲスト

wa 2019/9/29 19:45  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


kinosettei wo kaijo surutoki umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru kail wo okutte iru okurinusi ni taisite mainasu na koto wo itte itari ki no settei ga attari siteruka wo tasikame sorewo yamete kara kaijo site mite kudasai

tonattemasitagakinosettei wo kaijo surutoki umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru mail wo okutte iru okurinusi ni taisite mainasu na koto wo itte itari ki no settei ga attari siteruka wo tasikame sorewo yamete kara kaijo site mite kudasai

desu


91 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/1 18:13  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Sir John James Patric Kirwan、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Mollusk ni rugby ball no kioku wo ire tuzukeru to site ita
Sir John James Patric Kirwan、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kyousouba ni haikigas no kioku ga kisouna joutai ni john to nazukerareta dog wo awase nagara iru to site ita
David Campese、mo ooku no hito no karada ni natte kurete ita Mollusk ni rugby ball no kioku wo ire tuzukeru to site ita
David Campese ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita asi no kenn ni natte kurete ita moti ni Gelignite ya plastic explosive wo awase nigirinagara iru to site ita
Jean-Baptiste Lafond, ha Catherine Zeta-Jones CBE, ga ooku no hito no Chiffon cake wo tabeta kioku no Chiffon cake wo ooku no hito no karada no hika sibou ni nuru to site ita ga sore ni yubi no simonn wo tukeru koto wo kyouyou sarete ita
Jonah Tali Lomu,MNZM,ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Mollusk ni ooku nol hito no karada ni natte kurete ita kabutomusi ya kuwagata wo uragaesita joutai ni hairi nagara hairi tuzukeru to site ita
Douglas Charles Howlett, ha ooku no hito no karada no kioku no ATM no kioku ni ooku no hito no kioku no jiki no kioku wo tukenagara iru to site ita
Junior Malili Muliaina ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Mollusk no me no nakade kinnniku wo kitaeru dougu wo tukai ooku no hito no meno kuukann no hennyou no kiryuu de kinnniku ni naruka douka no kennkyuu wo site ita
Bryan Gary Habana、ha ooku no hito no karada no me no kioku no banana no senni no kioku wo hano taikann ni nobasihari tuzukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo siteiru hito ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? rugby nipon daihyou no kizu yuusuke ha David Campese ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita asi no kenn ni natte kurete ita moti ni Gelignite ya plastic explosive wo awase nigirinagara iru to site ita ki no settei wo manenoyouna koto de moyi to gamu no taikann wo awase nigirinagara iru to site ita
rugby nipon daihyou no 구지원、ha simei tehaihann no obara katuyuki no ki no settei wo riyou si zutto guti wo iituzukeru to site ita
rugby nipon daihyou no sakate atusi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Mollusk no me ni te ya ude wo ireru ki no settei w.....
92 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/1 18:31  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]


seitaikatudou no rikutu ni seichou de iru kigyou to zureteiru kigyou ga ari seitai katudou ni seichou de iru kigyou ga seichou no mama ari zureteiru kigyou ga seitaikatudou no rikutu wo kanngaeru wariai ga huete iku koto de kuni no shakkinn ha heri iku koto ni narimasu93 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/6 17:29  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Chernobyl no gennsiryokuhatudennsho no jiko de ooku no hito no tumini wo orosu kioku ni ooku no hito no kioku no semennto wo awase tuzukeru to sita ki no settei ga atta
sono konnkuri-to no ooku no hito no sitai no kioku no hana wo iretuzukeru to site ita
bokusi no oyama reiji ha polisher wo riyou sita ki no settei nusi wo ooku no hito no karada no Chernobyl no kioku ni atumeru koto wo site ita
oyama reiji ha nakanoku 4choume atari de hito wo sasi kuukann idou de inakunatta koto ga atta
oyama reiji ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no me ni musi no ka wo ire tuzukeru to site ita sono kai wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita cream kei no kioku ni awase hada ni nuru to site ita
ooku no hito no karada no kidou ni natte kurete ita mame wo ooku no hito no karada no kioku no osiire ni iretuzuke nagara huyasu to sita ki no settei wo misora hibari ya hukusimakenn kooriyamasi ni aru naitou tokoyatenn to sono naitoutokoyatenn no ie ni sennpuku site iru to sareru ikai ha site ita
misora hibari to naitou tokoyatenn no shainn no keikennsha no suuninn to ikai ha ooku no hito no karada no senaka no houni aru kidou wo ooku no hito no kioku no hera de osaetukenagara kaitennsasetarisite sakotu to sakotu no aida ni awasetari site ita
misora hibari ha ooku no hito no naisikyou no taikann no keikenn wo tarennto no watabe aturou ni atumeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono Curriculum no ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaetearu ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kanndaeki tikaku ni aru chuukasobaya no tokuhuku ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita tikasui ni kioku no buludog ya iroiro na inu wo oki nitumeru to site ita
oumi gas assetu kougyou no oumi yuukou ha sono tokuhuku no kioku ni aomorikenn to hokkaidou wo tunagu tonnneru no seikann tonnneru no taikann no kioku to tomo ni miso no kioku ga atta ra okuru to site ita
tokuhuku no shainn ha tokuhuku no ine no taikann ga taninn ni hirogatta inu no taikann wo nikutai no soto ni dasu koto wo suru team ni natte ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono Curriculum no ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisi.....
94 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/10 16:27  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou choiusi yoi to chousi yoi desuka? seijika no nagatuma akira ha ooku no hito no karada no seisou wo kiriwakeru to sita ki no settei wo site ita
nagatuma akira ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita iroiro na tokino koori no hannsha wo seisou ni ooku hannsha sasu ki no settei wo site ita
nagatuma akira ha ooku no hito no0 karada ni natte kurete ita kooriwo seisou ni hannsha saseta ato oritatamu koto wo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni nagatuma akira ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite nagatuma akira ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? chuubati sino ha ooku no hito no kioku no reel ni motituki no kioku dakewo atume tuzuke4ru to site ita
chuubati sino ha ooku no hi9to no karada no mennb ou wo riyou site iru taikann ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita moti no kioku wo makitukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni chuubati sino ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite chuubati sino ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai


umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no matuo shunn ha ooku no hito no karada no kioku no doramukann ni ooku no hito no karada ni natte ku.....
95 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/15 4:06  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no oguri shunn ha ooku no hito no kartada ni natte kurete ita fdoubutu no tuno no kokyuuki no youna ana ni takenokono sato wo awasetanowo ooku no hito no karada no kioku no carlighter ni awase tudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no tuno no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no kioku no uzukyuumeigann wo awase tudukenagara ooku no hito no kioku no carlighter ni awasetudu keru ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no tuno no kokyuuki no youna bubunn ni shokubutu no tane no kioku wo awasi tudukeru tosita ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta niku no kioku no kokyuuki no youna bubunn ni uzu kyuumeigann ya shokubutu no tane wo awase tudukeru to site ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki mitai na bubunn ni tuiteiru de arou tane ya uzuktyuumeigann ni gum no kioku wo tuke tuduke kamu hito ga arawareru ka douka de iru tosi ta hito ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni zunndou no kioku ni zunndou no kioku wo awase tudukeru to puro yakyuusennshu no nakata shou no team ha site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita abeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni gasbonnbe no kioku wo awasu to oumigas assetu kougyou no shainn no keikennsha no suuninn ga site ita iroiro na gas wo atukau kaisha no keikennsha no suuni mo site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no kioku no tejou wo hawasu to sita ki no settei wo suru hito ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no kioku no turibari wo awasitari iretari suru ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kioku no musi no kuti ni takenoko no sato wo awase tudukeru to site ki no settei nusi ga ita ogurishunn mo tokiori site itamitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ya sono shokuzai no kioku no musi no kuti ni ooku no hito no 5enndama no kioku wo awase tudukeru to site sono ki no settei nusi ga ita miekenn tueki tikaku no hotel sunroute no shainn no miura mo yoku site ita mitaida
ooku no hito no kioku no 5enndama no kioku ni ooku no hito no kioku no carliter no kioku wo awaseru to site kinosettei nusi ga ita tarennto no agawa sawako mo yoku site ita mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta kawa ni iru sakana no kioku no musi no meni ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no tuno wo awasutosite ki no settei nusi ga ita koreha tarennto no oguri shunn mo yoku site ita tabeta sakana no kioku no musi no kuti ni ooku no hito no kioku no tane wo awasu to site ita kino settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta kawa no sakana no kioku no musi no kuti ya me ni ooku no hito no kioku no golfball no kioku wo awasu to sita ki no settei nusi ga ita ooku no puro no golf no sennshu keikennsha no suuninn mo iru mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita kawa no sakana no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no karada no kioku no taiyou dennti panelu no kioku wo ire tudukeru to sita ki no setteinusi ga ita tarennto no watanabe kenn mo ooku site ita mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ya sono shokuzai no kioku no musi ya doubutu no kioku no kokyuuki no youna bubunn ya kutiya me ni ooku no hito no troche wo awasu to sita ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ya sono shokuzai no kioku no musi ya doubutu no kioku no kokyuuki no youna bubunn ya kutiya me ni okasi no .....
96 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/15 15:41  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? nakanoku ni aru will bill service no shainn de ita koto no aru yamamoto ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita hatagaya atari no toti ni aru no CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD no bill ni ooku no hito no karada no kioku no tetupaipu no kioku wo atume tudukeru to site ita
yamamoto ha CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD no hokenn wo tanntou no hito ni gann toiuu byoumei de sinndakoto ni site kure to tanonnde ita
yamamoto ha ooku no CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD no shainn no karada ni natte kurete ita kyouryuu wo yononaka no hito ni kubaru to sita koto wo nenntou ni sita katudou wo sita jinnsei ga atta sonotoki CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD no shainn no keikenn sha no karada ni natte kurete ita kyouryuu no me ni hannma- no kioku wo tikaduke iru to site ita koreha CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD no hitotati dakedeha naku ippann no hito ni mo yamamoto ha site ita
yamamoto no musume no jinnsei ga aru hito ga mannga kissa no kaikatu club no Sunshine 60 tooritenn no shainn de iru koto ga ooku atta yamamoto no musume ha Sunshine 60 no bill no anntena ni teikiteki ni kuru sinngou wo okuru anntena wo mitukeru koto wo site ita sono anntena wo mituketara sonoanntena ni yamamoto no musume ga erannda neko ni iroiro na kougu no kioku wo junnbann ni miseru koto wo sita ko to wo oboete iru neko no me no kioku wo seal no youni site haru to site ita yamamoto no musume no me no kioku no kougu mo anntena ni tukete ita
yamamoto no musume niha figure skating no anndou miki ya shusseimei ga iidaayaka de honnmyou ga saitou ayaka ga musume no jinnsei ga atta ga kaikatu club no shainn no musume tode Sunshine 60 toori ni kita hito no karada no kioku no bolt ni kougu wo tukeru tosita ki no settei wo site ita
yamamoto no musume niha ooku no hito no karada ni natte kurete ita edamame no kioku ni kougu no kioku wo irenagara bill no kioku to edamame no kioku no taikann ga au youna taikann wo sagasi bolt ni kougu wo tukeru koto wo site ita
PRINCESS PRINCESS no kisitani kaori de moto no namae ga okui kaori ha yamamoto no musume no jinnsei ga aruga Sunshine 60 toori de site ita koto wo ooku no hito no karada ni natte kurete ita akihabara no toti no kioku de suru to site ita
tarennto no ayase haruka ha yamamoto no musume no jinnsei ga aruga ooku no hito no karada ni natte kurete ita ayase to nanotuku tiiki ni Sunshine 60 toori de site ita ki no settei wo suru to site ita ayase haruka ha oosawa takao to team de katudou siteiru koto ga ooku atta
koike yuriko mo yamamoto no musume no jinnsei ga atta ga ooku no hito no karada ni natte kurete ita tokyo no tiiki ni aru tochou no bill de Sunshine 60 toori de site ita koto wo site ita
isihara sinntarou ha yamamoto no musuko no jinnsei ga atta ga Sunshine 60 toori de site ita ki no settei wo iroiro na bill de site ita ooku no hito no iroiro na biru no bolt ni kougu no kioku ga huete ita
yamamoto ha hokkaidou no asahikawa demo Sunshine 60 toori de site ita koto wo ooku siteita mitai da
yamamoto no musuko no jinnsei ga aru hito ha hakodate kara de Sunshine 60 de site iru ki no settei no koto wo ooku no tiiki ni hiromeru koto wo site ita
will bill service no sinndou humio ha teiki teki ni kuru Sunshine 60 no bill no anntena ni kuru sinngou no anntena ni tamago no siromi no kioku wo tukeru to site ita
yamamoto no team niha inu ya iroiro na doubutu ni kougu no kioku wo mise sono kioku wo anntena ni tukeru koto mo site iru hito ga ooku ita
kanagawa kenn ni aru ootani bisou no shainn no suuninn mo yamamoto no team de Sunshine 60 de site ita kinosettei wo kanagawa kenn kara ooku suru koto wo site ita
yamamoto no musuko niha hagiwara kenniti ya mizutani yutaka mo sono jinnsei ga attaga Sunshine 60 toori de site ita ki no settei wo iroiro na basho de suru koto wo site ita mitai da
yamamoto ha eisei ni aru anntena ni neko ya iroiro na doubutu n.....
97 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/15 15:43  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? miekenn tueki tikaku ni aru gokokujinnja no kannnusi ya miko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita jumoku no miki ni natte kurete ita koori wo seichou kara toozakaru youni kaitenn sase tudukeru to site iru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
gokoku jinnja no kannnusi ya miko no keikennsha no suuninn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
toita koto ha kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no agawa sawako ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai wo tumami tuduke tokini nejirituduke nagara ooku no hito mno kioku no carlighter no kioku ni awase tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
agawa sawako ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
toita koto ha kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai


umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? .....
98 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/16 21:50  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/10/16 no news de kabusiki no kaisha no Digital WORKS shainn ga kougyou jouhou ihann de taiho sareru news ga tutaeraremasita koreha Digital WORKS no shainn ga eigakann no tatemono wo te-ma ni sita Curriculum ha siteha ikenai to suru huuchou no kami ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karaeda no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono Curriculum no ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite Digital WORKS no shainn ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
toita koto ha kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi eesuka? miekenn ni aru mitaki sougou byouinn no home page ni notteiru siraga no otoko ha ooku no hito no karada no kioku no ho-su no naka ni itudukeru to site ita
sono siraga no otoko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita taki ni ho-su no kioku wo kakusi iru to site ita
sono siraga no otoko ha ooku no hito no karada no kioku no ido ni ho-su no kioku wo kakusi iru to site ita
kannnaoto no tuma no kann nobuko ha sono siraga no otoko ni ooku no hito no karada no kioku no ho-su wo tunagi tudukeru to site ita
kann naoto ha mitaki sougou byouinn no innchou no jinnsei ga atta ga sono siraga no otoko ni dake ho-su no kioku no nennmaku wo atume tudukeru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete ioru karada nop kurusii basho ni 2016/10/16 gennzai mitaki sougou byouinn no home page ni notteiru siraga no otoko ya kann nobuko ya kann naoto ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
99 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/17 17:56  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2016/10/17 no news de Subaru Corporation ga 137467dai no recall no news ga tutaeraremasita koreha Subaru Corporation no shainn no keikennsha ga Ignition system toiuu te-ma de Curriculum ha siteha ikenaito suru huuchou no kaimi ga ooku no hito bno karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono curriculum ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite Subaru Corporation no shainn no keikennsha ga ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai100 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/17 18:47  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? 2019/10/17 no news de All Nippon Airways Co., Ltd ga bird strike de kinnkyuu chakuriku no news ga tutaeraremasita koreha All Nippon Airways Co., Ltd ga bird wo te-ma ni sita Curriculum wo sitehaikenai tosuru huuchou no kami ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho kara shutugenn suru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono curriculum ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite All Nippon Airways Co., Ltd no shainn no keikennsha ga ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai
kinosettei wo siteiru hito ga kinosettei ha site iru ga jouki no koto de toketa koto ha nagaku ikitemo muriyari 100sai zenngo ni siyou to site iru kami ga irudearou nyuannsu no tooii kyorikann ni tutaete mite kudasai101 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/19 17:34  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? puroyakyuu sennshu datta kuwata masumi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita touchuukasou no me ni sora no eizou dake wo miseru rens tosi ooku no hito n karada ni natte kureteita mizutamari no kioku no hannsha wo hari tudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tori no meni ooku no hito no karada ni natte kurete ita jumoku no kioku wo zuto misenai kuhuu no rens wo haritudukeru to sita ki no settei wo sarete ita koreha tokorozawa ni aru izakaya no yamanouti bokujou no shainn no shou to yobarete iru otoko to takahasi moe to yamanouti bokujou no shainn no suuninn ya tejinasi no hikita tennkou ya PRINCESS TENKO ya geimei ga misuta- marikku de honnmyou ga matuo akira ya Cyril、ga ooku site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita rikujou no doubutu ni sora no eizou sika misasenai rens toka mizu no naka no seibutu ni rikujou no eizou sika misenai rens toka iroiro na ki no settei ga ooku atta mitai da
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni kuwata masumi ya izakaya no yamanouti bokujou no shainn no shou to yobarete iru otoko to takahasi moe to yamanouti bokujou no shainn no suuninn ya tejinasi no hikita tennkou ya PRINCESS TENKO ya geimei ga misuta- marikku de honnmyou ga matuo akira ya Cyril、ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru nolka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono curriculum ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai


102 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/27 7:44  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Sir Roderick David "Rod" Stewart 、ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Aloe ni ooku no hito no kioku no soujiki no hasi wo awaseru to sita ki no settei wo siteita
Elizabeth Alexandra Mary Windsor ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Delphinidae wo sono soujiki to Aloe no aida no line ni oku to site ita
hikita tennkou ya PRINCESS TENKO ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koumori ni hannsha sasete iru taninn no inu no kioku wo oku to site ita
magician no Lee Eun Geyol ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita Aloe ni connector wo awasu to site itaga soreni tarennto no tumabuki satosi ya tannba teturou ga ooku no hito no karada ni natte kurete ita taki no kiryuu wo awasu to site ita
magician no simada haruo ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no me ni coin no hannsha wo nobasi malu to sitari haru to sitari siteite sono nobasu image no tokini Aloe wo riyou site ita
magician no Po-Cheng Lai ha Aloe ni kuru ki no settei ga atta ra butrai no ennshutuika no suzuki mariko ni katudou wo awasu to site ita ooku no hito no karada ni natte kurete ita kai no me ni tarennto no ida kunihiko no karada ni natte kurete ita sakana wo awasu tomo site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki ni tutaete aru ki no setteui wo siteiru hito tati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki no tutaetearu ki no settei wo siste iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai
umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? magician no Héctor René Lavandera, ha gas burner no kioku ni nylon no kioku wo awase tudukeru to site ita
Héctor René Lavandera, ha burner no gas no yuraideiru nyuannsu ni hukusimakenn kooriyamasi zaijuu no aoyama hiromiti no kinntama no hannsha wo awasu to site ita
magician no James Randi, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sabaku ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita tamago no siromi wo awasenagara ooku no hito no karada no kioku no gas burner no gas no yuraideiru kioku wo awasu to site ita
Erik Jan Hanussen, de honnmyou ga Hermann Steinschneider ha ooku no hito no karada no mimi ni kioku no gas burner no saki wo sasu to site ita
Harry Houdini ha ooku no hito no karada no kioku no gas burner no kioku wo tunagi awase iru tosi tetugoku no kioku deha zutto gas burner ga kadou siteiru joutai wo situdukeru to site ita
jouki no joutai de ook.....
103 Re: wa
ゲスト

wa 2019/10/30 12:36  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no asada mao ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koukakurui no me ni kannsetu no muki wo gyaku ni hannsha sase miseru to sita ki no settei wo site ita ikutumo kagami no joutai no ki wo riyou si gyaku ni mieru bubunn wo bassui site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni asada mao ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
nagaku ikitemo 100sai zenngo de jinnsei wo tigau jinnsei ni kaeyouto site iru hito ni iru kami de jouki no koto de ki no settei wo site iru hitotati ga kaijo no isihyouji wo suru ka douka wo kakuninn dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
kono curriculum ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no konndou sato ha ooku no hito no karada no o-gazumju npo taikann ni kakawaru doubutu wo genntei suru to site ita
tarennto no takjada junnji ha konndou sato ga ooku no hito no karada ni natte kurete ita sika nbo tuno ni genntei suru katudou wo sihajimetara nikutai kara sika no kioku wo dasu to site itaga sonomama konndou sato ni yararete itara sika no tuya ga kurusiku natte iku kannkaku wo kannjita kara datta
konndou sato ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita koukakurui no me ni doubutu no hannsha ga mietara sono doubutu ga mienaku narumade sono koukakurui no me wo mawasu koto wo suru to site ita
tarennto no asada mao ha sono konndou sato no koukakurui no mewo mawasita nowo kinntama no kioku ni awase mannko ni awase nagara iru to site ita
tarennto no kitano takesi ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita sika no tuno ni origami ni jisinn no hannsha wo saseru ki no settei de harituki iru to site itaga tarennto no yosida miwa ga asadamao ni yorisoi hajimetara rezuraseru koto wo suru to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hito ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
nagaku ikitemo 100sai zenngo de jinnsei wo tigau jinnsei ni kaeyouto site iru hito ni iru kami de jouki no koto de ki no settei wo site iru hitotati ga kaijo no isihyouji wo suru ka douka wo kakuninn dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
kono curriculum ki no settei ni yoru jigenn no nik.....
104 Re: wa
ゲスト

wa 2019/11/3 10:13  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kanazawa kaitennsusi kirari no shainn no arai ha hakogata no karada ni kodawari iru tosi ooku no hito npo karada ni natte kurete ita aroe ni nijuubako no kioku wo okitudukeru to site ita
sono hakogata ni taninn no seisi wo mita me no kioku wo ire iru to site ita
tokorozawa no izakaya no yamanouti noujou no shainn no shou ha sono seisi wo mita me ni mujirusiryouhinn no sekkennsui no kioku no hannsha wo suru to site ita
kanazawa kaitenndusi kirari no kaitennsurukikai no kioku ni ooku no hito no kioku no gyotaku ya ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana no me wo hikikomi tudukeru to sita ki no settei ga atta
sono sakana no me ni suidou ya nagasidai no kioku wo awasu to site ita
yomiuri kyojinn no sennshu datta matui hideki ha sono kanazawa kaitennsusi no kaitenn suru kikai ni ooku no hito no karada no kioku no shochuu no kiroku no kioku wo hikikomi iru to site ita sono kiroku no nyuannsu ni hamono no kioku wo hawasu to sita kanazawa kaitennsusi kiraku no shainn ga ita
sono hamono ni sakana wo kitteiru saichuu no bubunn wo awasi tudukeru to kanazawa kaitennsusi kiraku no shainn no suuninn ya matui hideki no team no hitotati ha site ita
nakanoku nogata ni aru nogatagoyuubinnkyoku no shainn no simakura ha ooku no hito no karada no kioku no so-se-ji ni kannka sita bubunn wo mukiageru to sita ki no settei wo sita ita sono mukiageru ni ooku no hi to no kioku no shouchuu no kiroku wo awasu to sita ki no settei ga atta ga matui hideki no kaitennsusi no kikai wo riyou sita ki no settei ni awasaru koto ga ooku atta
okina megumi ha marui hideki no kaitenn susi no kaitenn suru kikai ni ooku no hito no koku no sasiba no kioku wo awasu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
nagaku ikitemo 100sai zenngo de jinnsei wo tigau jinnsei ni kaeyouto site iru hito ni iru kami de jouki no koto de ki no settei wo site iru hitotati ga kaijo no isihyouji wo suru ka douka wo kakuninn dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai

105 Re: wa
ゲスト

wa 2019/11/3 16:43  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kanazawa kaitennsusi kirari no shainn no arai ha hakogata no karada ni kodawari iru tosi ooku no hito npo karada ni natte kurete ita aroe ni nijuubako no kioku wo okitudukeru to site ita
sono hakogata ni taninn no seisi wo mita me no kioku wo ire iru to site ita
tokorozawa no izakaya no yamanouti noujou no shainn no shou ha sono seisi wo mita me ni mujirusiryouhinn no sekkennsui no kioku no hannsha wo suru to site ita
kanazawa kaitenndusi kirari no kaitennsurukikai no kioku ni ooku no hito no kioku no gyotaku ya ooku no hito no karada ni natte kurete ita sakana no me wo hikikomi tudukeru to sita ki no settei ga atta
sono sakana no me ni suidou ya nagasidai no kioku wo awasu to site ita
yomiuri kyojinn no sennshu datta matui hideki ha sono kanazawa kaitennsusi no kaitenn suru kikai ni ooku no hito no karada no kioku no shochuu no kiroku no kioku wo hikikomi iru to site ita sono kiroku no nyuannsu ni hamono no kioku wo hawasu to sita kanazawa kaitennsusi kiraku no shainn ga ita
sono hamono ni sakana wo kitteiru saichuu no bubunn wo awasi tudukeru to kanazawa kaitennsusi kiraku no shainn no suuninn ya matui hideki no team no hitotati ha site ita
nakanoku nogata ni aru nogatagoyuubinnkyoku no shainn no simakura ha ooku no hito no karada no kioku no so-se-ji ni kannka sita bubunn wo mukiageru to sita ki no settei wo sita ita sono mukiageru ni ooku no hi to no kioku no shouchuu no kiroku wo awasu to sita ki no settei ga atta ga matui hideki no kaitennsusi no kikai wo riyou sita ki no settei ni awasaru koto ga ooku atta
okina megumi ha marui hideki no kaitenn susi no kaitenn suru kikai ni ooku no hito no koku no sasiba no kioku wo awasu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
nagaku ikitemo 100sai zenngo de jinnsei wo tigau jinnsei ni kaeyouto site iru hito ni iru kami de jouki no koto de ki no settei wo site iru hitotati ga kaijo no isihyouji wo suru ka douka wo kakuninn dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada no kioku no anntena ni doku no seibunn no hannsha de dennpano tuyosa ga otoroenikui joutai no basho ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita iroiro na s.....
106 Re: wa
ゲスト

wa 2019/11/5 12:02  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? Richard Phillips Feynman, ha ooku no hito no karada no suizou ni ooku no hito no karada no kioku no Tape recorder no me no kioku kara nobasi awase tudukeru to site ita
Richard Phillips Feynman, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita mollusk no meni ooku no hito no kioku no kougu wo ire ooku no hito no karada ni natte kurete ita elephant no mimi no ura ni sono mollusk no jigenn ga auyou ni suru ki no settei wo site ita
Richard Phillips Feynman, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita iroiro na musi no menimo kougu no kioku wo ire sono musi no kiryuu wo elephant no mimi no atari ni awase tudukeru koto wo site ita
Richard Phillips Feynman, ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita edamamen no kawa no ryousaido ni ooku no hito no karada no kioku no taikann no zubonn wo awasutosi sono mata no aida ni ooku no hito no karada no kioku no hurikotokei wo awasu to sitaki no setteinusi mo arawarete ita tarennto no miyazawa rie ha sono mata no aida ni ooku no hito no kioku no sinnchuu wo awaseru to site ita sono sinnchuu no naka ni hurikotokei wo ireru to kimura takuya ha site ita
mo-zesu sann no kebabu no shainn no suuninn ha sono miyazawa rie no sinnchuu ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita mame no kawa wo Richard Phillips Feynman, no suizou no tape recorder ni awase tairyuu to site ita
jouki nol joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni Richard Phillips Feynman, ya kimurab takuya ya miyazawa rie ya mo-zesusannti no kebabu no shainn no suuninn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
nagaku ikitemo 100sai de jinnsei wo tigau jinnsei ni kaeyouto site iru hito ni iru kami de jouki no koto de ki no settei wo site iru hitotati ga kaijo no isihyouji wo suru ka douka wo kakuninn dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki ni tutaete aru ki no settei wo site iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kinosettei ga toketara kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasaiumi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? taninn no inu no kainusi ni narisumasu ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
taninn no inu no kainusi ni narisumasu ki no settei wo site iru hitotati ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabemono ga taikenn sita chourikigu no k.....
107 Re: wa
ゲスト

和歌山県民 2019/11/12 1:29  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

県議会議員にいるような気に襲われるからもうやめてくださいクジラの体感でやられてしまいます
108 Re: wa
ゲスト

wa 2020/3/29 16:10  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

izenn ni negaigoto wo si sono negai wo
hikiuke ta hito no sainn wo minogasi te simatta kaisuu ga attaga sono negaigoto wo sita koto no ato no sainn
wo minogasi ta koto no kannkaku ni koremade no bunnsho wo yonnde itara tutaetemitekudasai
109 Re: wa
ゲスト

wa 2020/8/9 23:33  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

ki no setteiwo kaijo suru to sita koto ha ki no settei nusi ga settei sareta hito no
karada ni siteiru koto ha settei sareta hito ga kou kurusiku naruga sarenakattara sono kurusisa ha nai
ga sono kurusisawo kannji nakattara watasi ha kou kannjiru to sita taikann ni kaijo to isi hyouji site mite kudasai110 Re: wa
ゲスト

wa 2020/9/7 11:43  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

湿布の記憶をあわされていたのか
111 Re: wa
ゲスト

きこきんこ 2020/9/13 13:12  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

うねきにんといわず加といってもかゆがらねえ
112 Re: wa
ゲスト

wa 2020/9/18 20:56  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

ryouriya no kaitei rouhi nabe ni siji wo sita
kamigami ga itara dorekurai siji wo siteita noka
sono oowaku no kennsuu ni umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru bunnshou wo yonnda toki no tooi kannkaku wo
sono siji wo sita oowaku no kennsuu no sue no iroiro na joutai no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
113 Re: wa
ゲスト

wa 2020/10/26 11:35  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

kaijo dekita koto ha hurui jinnsei no karada no kurusikatta tokoro ni tutaete mite kudasai

114 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2020/11/29 10:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

意味不明。
こんなの上げて良いの?
115 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2020/11/29 10:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

何これ?
言いたいことがわかりましぇ〜ん。
116 Re: wa
ゲスト

wa 2021/1/3 23:42  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha ha IKEBUS ga kakawaru hukou wo toiteiru wariai ga atta
117 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2021/1/14 18:09  [返信] [編集] [全文閲覧]

日本語が解らん在日外国人て、和歌山にもいるそうで…
(NHKニュースより)
118 Re: wa
ゲスト

ghfg 2021/3/1 6:41  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

青函トンネルをマンコでそれを走り抜ける新幹線をキンタマという体感をされていたこれは
肌の成長にのっているカガミや水の反射やいろいろな成分の反射がずれ肌の成長に乗れなくなっていた起点が身体にできあがっていた
119 Re: wa
ゲスト

wa 2021/4/11 10:25  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

https://www.post.japanpost.jp/cgi-bin/contact.cgi
120 Re: wa
ゲスト

ファイブ 2021/9/24 11:12  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

アオイユウが肉体のぶぶんでリアルタイムで踏みとどまれるとおもった場所を感じているいろいろな身体の仕組みとR2D2の見解この場所を信じきった小泉のしている間引きとコの字型のこととケトルの記憶を利用した仕組みをいつまでも絶やさないですむとしした気の設定その場所を棺の記憶で囲むとしでいた小野キミエと囲み屋その場所で剥製にされた動物に来る気流をため込み注射でうつそぶりをはじめた田原とオギスその場所に彗星や流れ星の記憶の体感を感じさせ居続けている人達その場所にシナモンスティックを感じさせている人達その場所にオルゴールを感じさせるとした人達その場所にエビのヒゲを感じさすとした人達その場所にホログラフを置いた人達その場所に魚をサンマイに「おろすとした映像を流しつづけた人達その場所にタバコの火を感じさせ続けた人達この場所に仏壇を置くとした人達この場所に回転扉を置くとした人達この場所でシャクナゲの記憶をむくとしたことを」繰り返していたミヤザワリエこの場所でナマコをいとしくおもうとしていたこの場所に人エビのヒゲに鳥の口をあわせつづけた人達この場所に機械の乗り物の音や食肉工場の音を運ぶ役割の拡声器やマイクや録音機器を運びいる人達この場所にUFOキャッチャーでいるkabuto oneとフィンゲートの人達この場所に焚き窯を置いた小野キミエと盛岡この場所にビデオカメラでいる深田この場所にチョウチョを食った魚の踊り食いの気流を運んできた人達ある状態でオブジェと言っているイトウこの場所を山の頂に感化させれるかでいたオオハシモトコとサトウヒカルこの場所に卵のパックを集め続けている人達この場所にプリントゴッコでいるオオモリナオと居酒屋のあげあげこの場所に軍需の請求書や借用書の記憶を運んできた人達この場所に釣り鐘をぶら下げるように見るとしていたキヨハラこの場所に轢き逃げの事故を隠し続けている人達この場所に殺人事件による死体を隠している人達この場所に観覧車のハチョウを集め続けていたDonald John Trump、とタケダカンベエこの場所にごみ回収車の映像を絶やさないようにするとしていたトウワウンソウこの場所で手品箱で遊んでいたスギムラこの場所にポリッシャーの音を絶やさないようにするとしていたヤマシタこの場所にコンバインでいるとしたリチャードファンズワースこの場所をサンタクロースにお願いできる場所と願ったタマイこの場所をFUSEから群がる人と表現していたアオイこの場所にヒラメをおくといっていた三浦この場所にカレイを置くといっていたかのやこの場所に魚の目にホースを反射させていた前川この場所に汗腺の反射をさせ続けている人達この場所にシチリンの反射の鳥喜この場所を鳥に跨がせるとしていた烏来この場所に蝶番の反射をさせつづけていたサトウヒカルとオオウチこの場所に酸素ボンベを置いていたJacques Mayol,この場所にシガーライターを置いていた人達この場所に花火を置いていた人達この場所にカンナうちの音をひびかせる人達この場所で象牙の記憶を折りたたむとしていた人達この場所に動物に刃を入れた瞬間だけ集めるとしていた人達この場所にフライパンとタコ焼き機をあわせながらいるとしたアラカワイクコこの場所でマンコとキンタマを切られた記憶をあつめつづけていた人達この場所にアイロンのハチョウでいるヨコヤマヤスシこの場所に川の流れをはんしゃさせている物を置いている人達この場所で植物の茎をタバコふうにくわえている人達この場所に下水道の振動音を集め続けている人達この場所にレールの反射をさせ続けている人達この場所に潜水服と土偶を置いていた丸山この場所で鉄板やホットプレートを裏返し続けた人達この場所に冬瓜をつけていた人達この場所でメッキされた体感を折りたたみながらや蛇腹でいる人達この場補にカズサをカガミにうつしながらいるハマオこの場所で映写機のハチョウをビデオデッキに集め続けているイシハラサトミこの場所にソフトクリーム機を置いているコロカフェこの場所に置かれたのにリールの記憶をあわせていた人達この場所にかぶりつくハチョウでいた水山の人達この場所に牝牛のハチョウでいながらツノにチンパンジーの反射でいるサトウオサムこの場所にスクレイパーを置き続けるとしていた加山雄三この場所に刀を置き続けるとしていた人達この場所に自動電気歯ブラシをおくとしていた人達この場所にサリンのガムを置くと言った松吉この場所にジオングのようなのを置くと言った居酒屋の人達この場所に荷物を留めるゴムを置くとしていた吹越ほの場所に高山病のハチョウでいた人達
122 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2022/5/20 13:03  [返信] [編集] [全文閲覧]

↓対応、ありがとうございました。
123 Re: wa
admin
管理人

名無しさん 2022/5/21 13:14  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

不正サイトへのリンクのため投稿番号121は削除しています。
124 Re: wa
ゲスト

名無しさん 2022/5/21 23:48  [返信] [編集] [全文閲覧]

スマホも今や翻訳機能付に
125 Re: wa
ゲスト

和 2022/6/9 13:21  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? yuugenngaisha omusubi momoti no shainn ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita momo ni kamado no kioku no kama wo awase iru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita momo ga keikenn site ita taihuu no kioku wo nikutai no soto ni dasu to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita momo no ki no jueki wo tarennto no yosida miwa ni saguraseru tosi yosida miwa niha kinngyo to kinngyobati no kioku wo nagasitudukeru to si yosida miwa ha momo no basho ni kinngyo no suibunn wo tikazukeru koto wo siteita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni omusubidokoro momoti no shainn ya yosida miwa ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichpou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite omusubidokoro momoti no shainn ya yosida miwa ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
126 Re: wa
ゲスト

わ 2022/6/14 23:31  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

ryouriya no kaitei rouhi nabe ni siji wo sita
kamigami ga itara dorekurai siji wo siteita noka
sono oowaku no kennsuu ni umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru bunnshou wo yonnda toki no tooi kannkaku wo
sono siji wo sita oowaku no kennsuu no sue no iroiro na joutai no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
113 Re: wa
127 Re: wa
ゲスト

いきなりゲイ 2022/7/11 9:48  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/anket/send.html
128 Re: wa
ゲスト

wa 2022/8/11 19:12  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

kinosettei wo kaijo surutoki umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru kail wo okutte iru okurinusi ni taisite mainasu na koto wo itte itari ki no settei ga attari siteruka wo tasikame sorewo yamete kara kaijo site mite kudasai

tonattemasitagakinosettei wo kaijo surutoki umi ya yama ya uchuujinn ha de hajimaru mail wo okutte iru okurinusi ni taisite mainasu na koto wo itte itari ki no settei ga attari siteruka wo tasikame sorewo yamete kara kaijo site mite kudasai

desu

129 Re: wa
ゲスト

WA 2022/8/27 15:46  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no oguri shunn ha ooku no hito no kartada ni natte kurete ita fdoubutu no tuno no kokyuuki no youna ana ni takenokono sato wo awasetanowo ooku no hito no karada no kioku no carlighter ni awase tudukeru to site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no tuno no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no kioku no uzukyuumeigann wo awase tudukenagara ooku no hito no kioku no carlighter ni awasetudu keru ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no tuno no kokyuuki no youna bubunn ni shokubutu no tane no kioku wo awasi tudukeru tosita ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta niku no kioku no kokyuuki no youna bubunn ni uzu kyuumeigann ya shokubutu no tane wo awase tudukeru to site ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki mitai na bubunn ni tuiteiru de arou tane ya uzuktyuumeigann ni gum no kioku wo tuke tuduke kamu hito ga arawareru ka douka de iru tosi ta hito ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni zunndou no kioku ni zunndou no kioku wo awase tudukeru to puro yakyuusennshu no nakata shou no team ha site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita abeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni gasbonnbe no kioku wo awasu to oumigas assetu kougyou no shainn no keikennsha no suuninn ga site ita iroiro na gas wo atukau kaisha no keikennsha no suuni mo site ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no kioku no tejou wo hawasu to sita ki no settei wo suru hito ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no kioku no turibari wo awasitari iretari suru ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kioku no musi no kuti ni takenoko no sato wo awase tudukeru to site ki no settei nusi ga ita ogurishunn mo tokiori site itamitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ya sono shokuzai no kioku no musi no kuti ni ooku no hito no 5enndama no kioku wo awase tudukeru to site sono ki no settei nusi ga ita miekenn tueki tikaku no hotel sunroute no shainn no miura mo yoku site ita mitaida
ooku no hito no kioku no 5enndama no kioku ni ooku no hito no kioku no carliter no kioku wo awaseru to site kinosettei nusi ga ita tarennto no agawa sawako mo yoku site ita mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta kawa ni iru sakana no kioku no musi no meni ooku no hito no karada ni natte kurete ita doubutu no tuno wo awasutosite ki no settei nusi ga ita koreha tarennto no oguri shunn mo yoku site ita tabeta sakana no kioku no musi no kuti ni ooku no hito no kioku no tane wo awasu to site ita kino settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta kawa no sakana no kioku no musi no kuti ya me ni ooku no hito no kioku no golfball no kioku wo awasu to sita ki no settei nusi ga ita ooku no puro no golf no sennshu keikennsha no suuninn mo iru mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita kawa no sakana no kokyuuki no youna bubunn ni ooku no hito no karada no kioku no taiyou dennti panelu no kioku wo ire tudukeru to sita ki no setteinusi ga ita tarennto no watanabe kenn mo ooku site ita mitai da
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ya sono shokuzai no kioku no musi ya doubutu no kioku no kokyuuki no youna bubunn ya kutiya me ni ooku no hito no troche wo awasu to sita ki no settei nusi ga ita
ooku no hito no karada ni natte kurete ita tabeta shokuzai no kokyuuki no youna bubunn ya sono shokuzai no kioku no musi ya doubutu no kioku no kokyuuki no youna bubunn ya kutiya me ni okasi no .....
130 Re: wa
ゲスト

wa 2022/9/20 11:18  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

https://inquiry.takaratomy.co.jp/mss/thanks.php
131 Re: wa
ゲスト

haku  2022/12/6 9:49  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

サイトウカヨコ 積水ハウス 林正美 冷蔵庫のからくり時計 渋谷のガスト 
[掲示板に戻る全部 次100 最新50BluesBB ©Sting_Band
2005-2014 Wa-net Project all right reserved and powered by Xoops Cube Legacy

Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project